NJ:s fältforskning i Uppsala samordnas
Lövsta blir en forskningsintensiv plats med både forskning om lantbrukets djur och fältforskning. Foto: Pereric Öberg, Aerobilder

NJ:s fältforskning i Uppsala samordnas

Text: Mårten Granert Publicerad: 24 november 2017
Tidigare i höstas beslutade NJ-fakulteten att samordna fältforskningen vid institutionen för mark och miljö samt institutionen för växtproduktionsekologi genom att skapa Lövsta fältforskningsstation.

Fortfarande pågår planeringen hur verksamheten ska arrangeras men ett beslut om att anställa en stationsföreståndare är fattat och tjänsten ska nu utannonseras. Verksamheten ska ledas av en styrgrupp med två representanter från vardera institutionen och med dekan Torleif Härd som ordförande.

– Vi planerar att stationsföreståndaren ska vara på plats under våren. Den personen blir operativ chef och ska driva verksamheten, ansvara för ekonomi och ha kontakten med forskarna – även om styrgruppen ännu inte har hunnit att planera detaljerna för tjänsten, säger Paula Persson som är prefekt vid institutionen för växtproduktionsekologi som är den institution där Lövsta fältforskningsstation administrativt ligger.

Invigningen av Lövsta fältforskningsstation blir i slutet av maj. Det finns redan lite lösa planer på hur den kan arrangeras.

– Det skulle vara roligt om vi kan göra en festlig invigning med flera olika inslag. Vi kan ha några korta föreläsningar och en fältvandring med flera stationer där besökarna får ytterligare information. Ja, vi ska planera men först måste föreståndaren komma på plats.

Fakta

Forskningscentrum

Lövsta fältforskningsstation hette tidigare Ekhaga försöksgård och driver ett sjuttiotal försök på flera platser i Uppsalatrakten. Verksamheten är koncentrerad till markerna vid Funbo-Lövsta där SLU:s moderna forskningscentrum ligger.

Kontakt
Paula Persson Telefon: 018-67 23 58
paula.persson@slu.se

 

Summary in English

Improved coordination of NJ research in Uppsala

Earlier this autumn, the NJ Faculty decided to strengthen coordination of field research at the Department of Soil and Environment and the Department of Crop Production Ecology by setting up the Lövsta Field Research Station. Planning of operations is still in progress, but the post of station manager will soon be advertised. Operations will be led by a steering group with two representatives from each department, and Dean Torleif Härd as chair.

– We hope the new station manager can take up the post during spring. This manager will be responsible for operations, finance and contacts with researchers – the details are still to be discussed by the steering group, explains Paula Persson, head of the Department of Crop Production Ecology, where the research station is administratively located.

The inauguration of the Lövsta Field Research Station will take place in late May, and there are already some thoughts on the programme.

– We would like it to be a festive event. We could have some shorter lectures, and a field walk with stations where visitors could get more information. Planning will start as soon as a manager is in place.

Fact box

The Lövsta Field Research Station was previously named Ekhaga Field Station and comprises around 70 trials in several locations around Uppsala. Operations are mainly located in the Funbo-Lövsta area, where SLU’s modern research centre can be found.

Contact

Paula Persson
Phone: 018-67 23 58
Email: paula.persson@slu.se

24 november 2017 2
Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Vilt Hur påverkas den uppväxande skogen av bete från klövdjur? Det var frågan som Holmen skog hoppades att samarbetet med SLU skulle ge svar på. På en lyckad exkursion till ett älghägn utanför Gideå i Västernorrland visade doktoranden Michelle Nordkvist att samarbetet kan ge svar på hur insekterna påverkas också. – Roligt att vi kan skapa ytor för en viss typ av forskning som sedan leder till ny forskning som vi inte hade förutsett men kan ha nytta av, säger Peter Christoffersson på Holmen Skog.
8 december 2017 2

Twitter

I #lucka12 tipsar vi om ett nytt flöde för kunskapen om Sveriges arter och naturvård. https://t.co/bRoWfzpKeK @_SLU via Twitter 4 timmar sedan
I #lucka11 får veta mer om vikten av balans mellan täthet och rymlighet i stadsmiljöer. #SDG11 https://t.co/2A4COqe6iu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Andra advent och dags för #lucka10 i vår julkalender! Titta på prisbelönt film om minskad påverkan av skogsbruket p… https://t.co/iHfyOkaP5I @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
#Annadagen till ära så tillägnar vi #lucka9 i julkalendern till kunskap om #julbak. https://t.co/qsbVYHX3pP @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och… https://t.co/q1b2m1UBCN @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Har du koll på skogsresurserna? Öppna #lucka8 och se efter. #Riksskogstaxeringen https://t.co/mg3liepye3 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan