NJ:s fältforskning i Uppsala samordnas
Lövsta blir en forskningsintensiv plats med både forskning om lantbrukets djur och fältforskning. Foto: Pereric Öberg, Aerobilder

NJ:s fältforskning i Uppsala samordnas

Text: Mårten Granert Publicerad: 24 november 2017
Tidigare i höstas beslutade NJ-fakulteten att samordna fältforskningen vid institutionen för mark och miljö samt institutionen för växtproduktionsekologi genom att skapa Lövsta fältforskningsstation.

Fortfarande pågår planeringen hur verksamheten ska arrangeras men ett beslut om att anställa en stationsföreståndare är fattat och tjänsten ska nu utannonseras. Verksamheten ska ledas av en styrgrupp med två representanter från vardera institutionen och med dekan Torleif Härd som ordförande.

– Vi planerar att stationsföreståndaren ska vara på plats under våren. Den personen blir operativ chef och ska driva verksamheten, ansvara för ekonomi och ha kontakten med forskarna – även om styrgruppen ännu inte har hunnit att planera detaljerna för tjänsten, säger Paula Persson som är prefekt vid institutionen för växtproduktionsekologi som är den institution där Lövsta fältforskningsstation administrativt ligger.

Invigningen av Lövsta fältforskningsstation blir i slutet av maj. Det finns redan lite lösa planer på hur den kan arrangeras.

– Det skulle vara roligt om vi kan göra en festlig invigning med flera olika inslag. Vi kan ha några korta föreläsningar och en fältvandring med flera stationer där besökarna får ytterligare information. Ja, vi ska planera men först måste föreståndaren komma på plats.

Fakta

Forskningscentrum

Lövsta fältforskningsstation hette tidigare Ekhaga försöksgård och driver ett sjuttiotal försök på flera platser i Uppsalatrakten. Verksamheten är koncentrerad till markerna vid Funbo-Lövsta där SLU:s moderna forskningscentrum ligger.

Kontakt
Paula Persson Telefon: 018-67 23 58
paula.persson@slu.se

 

Summary in English

Improved coordination of NJ research in Uppsala

Earlier this autumn, the NJ Faculty decided to strengthen coordination of field research at the Department of Soil and Environment and the Department of Crop Production Ecology by setting up the Lövsta Field Research Station. Planning of operations is still in progress, but the post of station manager will soon be advertised. Operations will be led by a steering group with two representatives from each department, and Dean Torleif Härd as chair.

– We hope the new station manager can take up the post during spring. This manager will be responsible for operations, finance and contacts with researchers – the details are still to be discussed by the steering group, explains Paula Persson, head of the Department of Crop Production Ecology, where the research station is administratively located.

The inauguration of the Lövsta Field Research Station will take place in late May, and there are already some thoughts on the programme.

– We would like it to be a festive event. We could have some shorter lectures, and a field walk with stations where visitors could get more information. Planning will start as soon as a manager is in place.

Fact box

The Lövsta Field Research Station was previously named Ekhaga Field Station and comprises around 70 trials in several locations around Uppsala. Operations are mainly located in the Funbo-Lövsta area, where SLU’s modern research centre can be found.

Contact

Paula Persson
Phone: 018-67 23 58
Email: paula.persson@slu.se

24 november 2017 3
Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Vattentätt Om ett prov tas på fel sätt kan analysresultatet aldrig bli rätt – hur noggrant provet än analyseras. Med den övertygelsen anordnade institutionen för vatten och miljö en workshop för de provtagare som levererar vattenprover till institutionen. Institutionen har samarbete med omkring 160 provtagare över hela landet. En del av dessa har nu gått på workshopen för kunskapsutbyte och för att lära sig mer.
25 oktober 2018 2

Twitter

SLU och Jordbruksverket ordnar växtskyddskonferens för jord-, skogs- och trädgårdsbruk i Uppsala 14–15 november. Ny… https://t.co/fwxUiDlVAz @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Vissa sortblandningar tycks minska angreppen av skadeinsekter. Två kornsorter som odlades tillsammans hade betydlig… https://t.co/6Z0zM6ME3F @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Abborrens arvsmassa kartlagd https://t.co/Y5t76AFbqU @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Två kandidater till att bli rektor för SLU är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med S… https://t.co/XDxNaQzEm4 @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor https://t.co/ipNYj4ofqe @_SLU via Twitter 14 dagar sedan
Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder. Inplantering av bäver tycks ge en större biologisk… https://t.co/0yzxkSQFAt @_SLU via Twitter 15 dagar sedan