NJ:s fältforskning i Uppsala samordnas
Lövsta blir en forskningsintensiv plats med både forskning om lantbrukets djur och fältforskning. Foto: Pereric Öberg, Aerobilder

NJ:s fältforskning i Uppsala samordnas

Text: Mårten Granert Publicerad: 24 november 2017
Tidigare i höstas beslutade NJ-fakulteten att samordna fältforskningen vid institutionen för mark och miljö samt institutionen för växtproduktionsekologi genom att skapa Lövsta fältforskningsstation.

Fortfarande pågår planeringen hur verksamheten ska arrangeras men ett beslut om att anställa en stationsföreståndare är fattat och tjänsten ska nu utannonseras. Verksamheten ska ledas av en styrgrupp med två representanter från vardera institutionen och med dekan Torleif Härd som ordförande.

– Vi planerar att stationsföreståndaren ska vara på plats under våren. Den personen blir operativ chef och ska driva verksamheten, ansvara för ekonomi och ha kontakten med forskarna – även om styrgruppen ännu inte har hunnit att planera detaljerna för tjänsten, säger Paula Persson som är prefekt vid institutionen för växtproduktionsekologi som är den institution där Lövsta fältforskningsstation administrativt ligger.

Invigningen av Lövsta fältforskningsstation blir i slutet av maj. Det finns redan lite lösa planer på hur den kan arrangeras.

– Det skulle vara roligt om vi kan göra en festlig invigning med flera olika inslag. Vi kan ha några korta föreläsningar och en fältvandring med flera stationer där besökarna får ytterligare information. Ja, vi ska planera men först måste föreståndaren komma på plats.

Fakta

Forskningscentrum

Lövsta fältforskningsstation hette tidigare Ekhaga försöksgård och driver ett sjuttiotal försök på flera platser i Uppsalatrakten. Verksamheten är koncentrerad till markerna vid Funbo-Lövsta där SLU:s moderna forskningscentrum ligger.

Kontakt
Paula Persson Telefon: 018-67 23 58
paula.persson@slu.se

 

Summary in English

Improved coordination of NJ research in Uppsala

Earlier this autumn, the NJ Faculty decided to strengthen coordination of field research at the Department of Soil and Environment and the Department of Crop Production Ecology by setting up the Lövsta Field Research Station. Planning of operations is still in progress, but the post of station manager will soon be advertised. Operations will be led by a steering group with two representatives from each department, and Dean Torleif Härd as chair.

– We hope the new station manager can take up the post during spring. This manager will be responsible for operations, finance and contacts with researchers – the details are still to be discussed by the steering group, explains Paula Persson, head of the Department of Crop Production Ecology, where the research station is administratively located.

The inauguration of the Lövsta Field Research Station will take place in late May, and there are already some thoughts on the programme.

– We would like it to be a festive event. We could have some shorter lectures, and a field walk with stations where visitors could get more information. Planning will start as soon as a manager is in place.

Fact box

The Lövsta Field Research Station was previously named Ekhaga Field Station and comprises around 70 trials in several locations around Uppsala. Operations are mainly located in the Funbo-Lövsta area, where SLU’s modern research centre can be found.

Contact

Paula Persson
Phone: 018-67 23 58
Email: paula.persson@slu.se

24 november 2017 2
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan