Normkritik behövs i skogen

Text: Olof Bergvall Publicerad: 1 november 2018
Besökarantalet på skogskonferensen om jämställdhet och normkritik i skogen slog alla förväntningar. Närmare 300 personer från skogsföretag och organisationer samlades i Umeå. – Det visar på graden av angelägenhet, säger Ann Dolling, vicedekan för lika villkor vid skogsfakulteten i Umeå.

Konferensen som arrangerades av Skogslänet Västerbotten, där SLU ingår, fick byta lokal flera gånger på grund av stor efterfrågan. Dagen inleddes med en föreläsning av maskulinitetsforskare Jesper Fundberg, Malmö universitet, som krasst konstaterade att trots att han har 25 års erfarenhet av att arbeta med lika villkorsfrågor, fortfarande kommer på sig själv med att upprätthålla könsmaktordningen. Fundberg uppmanade till handling:

– Det behöv inga fler utredningar. Vi vet att det existerar orättvisor, sexuella trakasserier och mer eller mindre synliga normer.

– Vi män har ansvar för mäns beteende. Det är inte synd om männen som kollektiv, men det svider när en priviligierad grupp ifrågasätts, fortsatte Fundberg och avslutade med att uppmana till att utnyttja könsmaktordningen, återigen riktat till den manliga åhörarskaran:

– Män lyssnar till män. Utnyttja det. Föregå med gott exempel, det måste börja med oss själva.

Tomas Gunnarsson, också känd som Genusfotografen, höll en uppskattad föreläsning om bildspråk. Som avslutning presenterade Gunnarsson en snabb analys av bildmaterial från bland annat SLU. Han berömde SLU, för han kunde se att det finns en medvetenhet i hur personer skildras på bild. Förbättringspotential finns, men sammanfattningsvis gav han SLU betyget ”stark fyra”.

Brutit tystnadskultur

Ann Dolling presenterade skogsfakultetens arbete med jämställdhet och lika villkor.

– Det här började inte med #metoo, #slutavverkat och studenternas öppna brev till SLU och skogsnäringen. Skogsbranschens brist på jämställdhet hade inte varit den diskussionsfråga den är idag om det inte hade varit för det mångåriga arbete som bedrivits vid SLU och den skogsvetenskapliga fakulteten.

Dolling tog upp det arbete som hon och andra drivit vid fakulteten under lång tid. Det har givit resultat i och med att det har brutit en tystnadskultur kring frågorna. Men tyvärr misstolkas detta som att problemen är större vid skogsfakulteten än på andra ställen.

– I samtal med företrädare för skogsnäringen får jag känslan av att de inte kan se sin egen roll i problemet. Det är bekvämt för dem att lägga över allt ansvar på de skogliga utbildningarna. De tycks tro att om vi utbildar våra studenter i jämställdhet så är problemet löst. Våra studenter är intelligenta. De har känselspröten ute och uppfattar snabbt vid studiebesök, praktikplatser och vid gästföreläsningar de signaler som talar om för dem hur riktiga jägmästare eller skogsmästare förväntas vara: Såna som tolererar sexistiska skämt och sexistisk behandling, såna som äter kött samt är man eller åtminstone accepterar mäns överordnande.

Samsyn behövs

Konferensen avslutades med en workshop. Resultaten från denna ska bland annat användas för att utveckla skogliga branschmässor så de blir med inkluderade (läs: att till exempel inte använda lättklädda kvinnor för att sälja skogsmaskiner!). Ann Dolling hoppas också att alla inom den skogliga sektorn tar sitt ansvar för det fortsatta arbetet.

– Vi löser inte problemen genom punktinsatser. Det måste till en samsyn inom sektorn där vi alla är beredda att arbeta tillsammans. Att skjuta över problemet på enstaka parter löser inget.

 

1 november 2018 3
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan