Nu ska SLU:s styrelse åter utses

Nu ska SLU:s styrelse åter utses

Text: Mårten Granert Publicerad: 10 februari 2020
Regeringen har utsett SLU:s tidigare rektorer Lisa Sennerby Forsse och Peter Högberg att nominera ledamöter till SLU:s styrelse. De lämnade in sitt förslag i slutet av år 2019 till Näringsdepartementet där de föreslår ordförande och övriga sju ledamöter som ska sitta i styrelsen under perioden den 1 maj i år till och med den 30 april 2023.

Sammanlagt är det femton ledamöter i styrelsen. Åtta ledamöter utses av regeringen, tre utses av studenterna och tre väljs av universitetets lärare och forskare. Rektor är självskriven som ledamot. Vid styrelsens sammanträden har även två representanter för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Styrelsen har beslutat att prorektor, universitetsdirektören, chefen för internrevisionen, kommunikationschefen och sekreteraren har närvarorätt.

De tre ledamöter som är lärare och forskare väljs genom ett elektroniskt valsystem som är öppet under perioden den 24 februari till och med den 8 mars. Dessa ledamöter har samma mandatperiod som de åtta som förordnas av regeringen. SLU:s valberedning, som består av ordförande och vice ordförande i fakulteternas valberedningar, föreslår professor Lotta Berg, professor Peter Lundqvist, universitetslektor Karin Hakelius och universitetslektor Göran Spong.

Tre fria nomineringar

Det är möjligt för de röstberättigade att nominera ytterligare personer fram till och med den 31 januari. Alla nominerande som accepterar nomineringen kommer att föras upp på den elektroniska valsedeln. Den 25 februari planeras en hearing med de lärare/forskare som har accepterat en nominering. De tre som får flest röster blir valda och den som kommer på fjärde plats blir suppleant och inträder i styrelsen om någon av de tre valda skulle avgå under mandatperioden.

Det har kommit in tre fria nomineringar. Valberedningen fastställer valsedeln vid ett möte den 13 februari. Efter det mötet publiceras alla kandidater.

SLU:s samlade studentkårer (Sluss) utser de tre studenter som ska vara ledamöter i styrelsen. Det har utvecklats en praxis som säger att det är ordförande och föregående års ordförande i Sluss samt doktorandrådets ordförande som är ledamöter i universitetsstyrelsen.

Regeringsbeslutet brukar dröja

– Regeringskansliet har inte offentliggjort vilka personer som Lisa Sennerby Forsse och Peter Högberg har föreslagit. Erfarenheten från tidigare år visar att det formella regeringsbeslutet brukar komma sent. Alla universitetsstyrelser har samma förordnandetid och regeringskansliet strävar efter att samordna besluten tidsmässigt för de olika universiteten. Det finns ingen formell begränsning för hur länge en person kan vara ledamot i styrelsen, säger Sune Lindh som är SLU:s akademisekreterare och den som håller samman administrationen kring valet av lärare/forskare.

10 februari 2020 1

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan