Nu ska SLU:s styrelse åter utses

Nu ska SLU:s styrelse åter utses

Text: Mårten Granert Publicerad: 10 februari 2020
Regeringen har utsett SLU:s tidigare rektorer Lisa Sennerby Forsse och Peter Högberg att nominera ledamöter till SLU:s styrelse. De lämnade in sitt förslag i slutet av år 2019 till Näringsdepartementet där de föreslår ordförande och övriga sju ledamöter som ska sitta i styrelsen under perioden den 1 maj i år till och med den 30 april 2023.

Sammanlagt är det femton ledamöter i styrelsen. Åtta ledamöter utses av regeringen, tre utses av studenterna och tre väljs av universitetets lärare och forskare. Rektor är självskriven som ledamot. Vid styrelsens sammanträden har även två representanter för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Styrelsen har beslutat att prorektor, universitetsdirektören, chefen för internrevisionen, kommunikationschefen och sekreteraren har närvarorätt.

De tre ledamöter som är lärare och forskare väljs genom ett elektroniskt valsystem som är öppet under perioden den 24 februari till och med den 8 mars. Dessa ledamöter har samma mandatperiod som de åtta som förordnas av regeringen. SLU:s valberedning, som består av ordförande och vice ordförande i fakulteternas valberedningar, föreslår professor Lotta Berg, professor Peter Lundqvist, universitetslektor Karin Hakelius och universitetslektor Göran Spong.

Tre fria nomineringar

Det är möjligt för de röstberättigade att nominera ytterligare personer fram till och med den 31 januari. Alla nominerande som accepterar nomineringen kommer att föras upp på den elektroniska valsedeln. Den 25 februari planeras en hearing med de lärare/forskare som har accepterat en nominering. De tre som får flest röster blir valda och den som kommer på fjärde plats blir suppleant och inträder i styrelsen om någon av de tre valda skulle avgå under mandatperioden.

Det har kommit in tre fria nomineringar. Valberedningen fastställer valsedeln vid ett möte den 13 februari. Efter det mötet publiceras alla kandidater.

SLU:s samlade studentkårer (Sluss) utser de tre studenter som ska vara ledamöter i styrelsen. Det har utvecklats en praxis som säger att det är ordförande och föregående års ordförande i Sluss samt doktorandrådets ordförande som är ledamöter i universitetsstyrelsen.

Regeringsbeslutet brukar dröja

– Regeringskansliet har inte offentliggjort vilka personer som Lisa Sennerby Forsse och Peter Högberg har föreslagit. Erfarenheten från tidigare år visar att det formella regeringsbeslutet brukar komma sent. Alla universitetsstyrelser har samma förordnandetid och regeringskansliet strävar efter att samordna besluten tidsmässigt för de olika universiteten. Det finns ingen formell begränsning för hur länge en person kan vara ledamot i styrelsen, säger Sune Lindh som är SLU:s akademisekreterare och den som håller samman administrationen kring valet av lärare/forskare.

10 februari 2020 1
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan