Ny resebyrå från 2 mars

Text: Mikael Jansson Publicerad: 14 januari 2015
SLU har under 2014 upphandlat ett nytt avtal om resebyråtjänster. Det innebär att samtliga tjänsteresor ska bokas genom BCD Travel från den 2 mars 2015.

Samarbetet innefattar en fullservicetjänst som innebär att du kan boka dina tjänsteresor via telefon och e-post eller via ett självbokningsverktyg. I samband med att det nya avtalet börjar gälla kommer alla anställda vid universitetet få ett mail med information om hur man kontaktar BCD Travel, samt information om självbokningsverktyget och resenärsprofilen. SLU arbetar just nu med implementeringen tillsammans med BCD Travel som kommer att skapa en resenärsprofil för samtliga anställda. Resenärsprofilen innehåller namn, e-post, telefonnummer och institutionstillhörighet. Du kommer själv att behöva uppdatera din profil med bland annat mobiltelefonnummer och personliga preferenser.

Introduktionsmöten

BCD Travel kommer dessutom att genomföra introduktionsmöten i Uppsala, Skara, Umeå och Alnarp. I Uppsala måndag den 2 mars i Aulan. Dels klockan 10.00–12.00, dels klockan 13.00–15.00. I Skara tisdag den 3 mars  i Hernquistaulan klockan 10.30–12.30. I Umeå onsdag den 4 mars i lokal Aspen. Dels klockan 10.00–12.00, dels klockan 13.00–15.00. I Alnarp fredag den 6 mars i Crafordsalen. Dels klockan 10.00–12.00, dels klockan 13.00–15.00.

Webbutbildningar

Utöver introduktionsmötena kommer BCD Travel att erbjuda flera webbutbildningar i självbokningsverktyget där du deltar via din dator och telefon. BCD Travel kommer att skicka ut inbjudan till dessa webbutbildningar via e-post under vecka 9. Observera att BCD Travel inte kommer att kunna ta emot några bokningsförfrågningar före den 2 mars 2015! Fram till den 2 mars 2015 bokas resor via nuvarande leverantör CWT. Ytterligare information om BCD Travel finns på www.bcdtravel.se.

14 januari 2015 3
Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Vi är i Göteborg! Mässan #kunskapochframtid har varit öppen en timme nu. Bemanningen är vass,… https://t.co/Ipu3sXhF6X @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer https://t.co/wiZOLRaEia @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: DN-artikel om dagens glada miljönyhet: Kvicksilver försvinner snabbare än väntat - DN.SE https://t.co/dogKnqKOIl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Problemet med kvicksilver i insjöfisk kan vara över inom några årtionden. Det... https://t.co/nE840prOuJ https://t.co/ZSuWMj0A6u @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gilla naturen: Tio skolklasser i final https://t.co/jl50j2nqNl @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Crickets likely nutritious for people as well https://t.co/pefY8Isxnd @_SLU via Twitter 2 dagar sedan