Ny styrelseordförande: en ultunesare återvänder

Text: Mikael Jansson Publicerad: 7 mars 2014
Sedan årsskiftet är Rolf Eriksson Brennerfelt ordförande i SLU:s styrelse, ett uppdrag som han beskriver som ärorikt och spännande. Och universitetets nya styrelseordförande är förvisso ingen nykomling, han har de senaste tre decennierna haft skäl att ofta trampa på inte minst Ultunaområdets mark.

– Jag studerade till agronom här (med kårnamnet Pudding, red:s anm) och var också kåraktiv. Jag arbetade på jordbruksdepartementet under Karl-Erik Olssons ministertid med många SLU-kontakter, därefter följde tio år på LRF:s Bryssel där jag också hade nytta av kontakterna med SLU-forskningen, och så var jag statssekreterare på jordbruksdepartementet och där var då SLU en av de åtta myndigheter som jag hade regelbundna kontakter med.
– Så det är en gammal romans jag har med SLU, jag har alltid trivts bra på Ultuna, säger han.

Vilka ser du som SLU:s viktigaste framtida frågor?

– Styrelsen ska hålla sig på en strategisk nivå, den dagliga verksamheten ska i första hand universitetsledningen sköta. Det är viktigt att det finns en rågång där, även om styrelsen ibland också behöver ta ansvar för stora investeringar som exempelvis campusutbyggnader.

– Men jag ser det som viktigt att SLU försvarar sin plats som ett gediget naturvetenskapligt universitet med en betydelsefull roll inom sina sektorer. Det är också viktigt att SLU har en närvaro över hela landet.

– SLU har kunskaperna om jord, skog och djur och de kommer väl till pass också sett i ett globalt perspektiv när nu resurserna krymper. Regeringen använder ”bruka utan att förbruka” som paroll, vilket passar SLU väl.

– SLU har en viktig roll i att ta fram nödvändiga underlag åt beslutsfattare både nationellt och globalt. Konkret kan det ske genom att universitetet samarbetar med olika aktörer, till exempel SIDA.

Statlig myndighet eller stiftelseuniversitet?

– Jag har inte ännu tittat närmare på detta. Jag har förstått att det finns för- och nackdelar med båda varianterna, men det är inte något jag har varit med och diskuterat, så jag ber att få återkomma när jag hunnit sätta mig in i de frågorna.

– Jag har bara hunnit med ett styrelsemöte än, så jag har en del att läsa in mig på. Men det är viktigt att SLU behåller kompetensen inom ”sina” områden – jord- och skogsbruk, veterinärmedicin och så vidare. Men sedan finns det säkert, inte minst ur ett globalt perspektiv, fördjupningar som kan göras.

– Det finns också stora lokala förväntningar på att SLU och dess forskare har en god koppling till de gröna näringarna och de entreprenörer som är verksamma inom dessa. Det är också en rolig och viktig utmaning, säger Rolf Eriksson Brennerfelt.

Fakta

KORT OM ROLF:

Ålder: 52 år.
Arbete: senior konsult på kommunikationsbyrån Prime.
Familj: ganska nygift med Torbjörn, inga barn.
Bor: gård i norra Östergötland inte långt från Rejmyre glasbruk.
Intressen: mat och viner – har en matberedare med vilken han gör sin egen korv och egen surdeg, har också nyligen skaffat växthus för att kunna odla mer.

Intervjuat och skrivet av Mikael Jansson

7 mars 2014 8

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan