Ny styrelseordförande: en ultunesare återvänder

Text: Mikael Jansson Publicerad: 7 mars 2014
Sedan årsskiftet är Rolf Eriksson Brennerfelt ordförande i SLU:s styrelse, ett uppdrag som han beskriver som ärorikt och spännande. Och universitetets nya styrelseordförande är förvisso ingen nykomling, han har de senaste tre decennierna haft skäl att ofta trampa på inte minst Ultunaområdets mark.

– Jag studerade till agronom här (med kårnamnet Pudding, red:s anm) och var också kåraktiv. Jag arbetade på jordbruksdepartementet under Karl-Erik Olssons ministertid med många SLU-kontakter, därefter följde tio år på LRF:s Bryssel där jag också hade nytta av kontakterna med SLU-forskningen, och så var jag statssekreterare på jordbruksdepartementet och där var då SLU en av de åtta myndigheter som jag hade regelbundna kontakter med.
– Så det är en gammal romans jag har med SLU, jag har alltid trivts bra på Ultuna, säger han.

Vilka ser du som SLU:s viktigaste framtida frågor?

– Styrelsen ska hålla sig på en strategisk nivå, den dagliga verksamheten ska i första hand universitetsledningen sköta. Det är viktigt att det finns en rågång där, även om styrelsen ibland också behöver ta ansvar för stora investeringar som exempelvis campusutbyggnader.

– Men jag ser det som viktigt att SLU försvarar sin plats som ett gediget naturvetenskapligt universitet med en betydelsefull roll inom sina sektorer. Det är också viktigt att SLU har en närvaro över hela landet.

– SLU har kunskaperna om jord, skog och djur och de kommer väl till pass också sett i ett globalt perspektiv när nu resurserna krymper. Regeringen använder ”bruka utan att förbruka” som paroll, vilket passar SLU väl.

– SLU har en viktig roll i att ta fram nödvändiga underlag åt beslutsfattare både nationellt och globalt. Konkret kan det ske genom att universitetet samarbetar med olika aktörer, till exempel SIDA.

Statlig myndighet eller stiftelseuniversitet?

– Jag har inte ännu tittat närmare på detta. Jag har förstått att det finns för- och nackdelar med båda varianterna, men det är inte något jag har varit med och diskuterat, så jag ber att få återkomma när jag hunnit sätta mig in i de frågorna.

– Jag har bara hunnit med ett styrelsemöte än, så jag har en del att läsa in mig på. Men det är viktigt att SLU behåller kompetensen inom ”sina” områden – jord- och skogsbruk, veterinärmedicin och så vidare. Men sedan finns det säkert, inte minst ur ett globalt perspektiv, fördjupningar som kan göras.

– Det finns också stora lokala förväntningar på att SLU och dess forskare har en god koppling till de gröna näringarna och de entreprenörer som är verksamma inom dessa. Det är också en rolig och viktig utmaning, säger Rolf Eriksson Brennerfelt.

Fakta

KORT OM ROLF:

Ålder: 52 år.
Arbete: senior konsult på kommunikationsbyrån Prime.
Familj: ganska nygift med Torbjörn, inga barn.
Bor: gård i norra Östergötland inte långt från Rejmyre glasbruk.
Intressen: mat och viner – har en matberedare med vilken han gör sin egen korv och egen surdeg, har också nyligen skaffat växthus för att kunna odla mer.

Intervjuat och skrivet av Mikael Jansson

7 mars 2014 8
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan