Nytänkande studenter vann innovationstävling

Text: Olof Bergvall Publicerad: 6 december 2019
Jägmästarstudenterna Albin Nyström och Axel Ljudén kontaktade i höstas SLU Holding med en innovationsidé. Nu är det full gas framåt med utvecklandet av en app vid sidan av studierna.

Axel Ljudén och Albin Nyström, jägmästarstudenterna som kammade hem förstapriset i en innovationstävling i Umeå. Foto: Nina Rismalm, Uminova Innovation

Idén, som gav Axel Ljudén och Albin Nyström förstapriset vid en innovationstävling i Umeå, föddes när Axel sommarjobbade åt Riksskogstaxeringen.

– Jag tänkte att all den data som registreras måste gå att använda för att göra olika förutsägelser, till exempel var det är störst sannolikhet att hitta bra svampmarker.

Efter att ha diskuterat idén med kurskamraten Albin Nyström bestämde de sig att ta kontakt med SLU Holding för råd om hur de skulle gå vidare.

– Maria Klintenäs på SLU Holding tipsade oss om innovationstävlingen och hon har varit ett superbra stöd genom att ställa de rätta frågorna som ledde oss framåt i utvecklandet av idén, säger Albin Nyström.

Som ett led i utvecklingen kontaktade Albin och Axel många forskare och analytiker vid SLU i Umeå.

– Kompetensen som finns vid SLU är enorm och den har verkligen hjälpt oss i utvecklandet av vår idé och har dessutom inspirerat oss till andra möjliga innovationer.

Förstapriset i tävlingen ”Innovation Boot Camp” var en inspirationsresa. Destinationen har de ännu inte bestämt. Vinsten i tävlingen har också lett till att Axel och Albin deltar i två start-up program i Umeå för att kunna fortsätta utveckla idén och företagandet som är kopplat till.

– Själva lärandet kring att utveckla en innovation är en jättebra erfarenhet och lika intressant som arbetet med att utveckla appen, säger de båda.

De är också mycket glada över det stöd de fått från SLU Holding.

– Det behövs bara ett samtal för att få en knuff i rätt riktning.

Fakta

Om tävlingen

Tävlingen, Innovation Boot Camp, arrangerades av: Almi Företagspartner Nord, BIC Factory, Coompanion Nord, eXpression Umeå, Region Västerbotten, SLU Holding, Student Startup Hub, Umeå Biotech Incubator, Umeå universitet Innovationskontor, Uminova Innovation och Venture Cup.
6 december 2019 7
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 11 dagar sedan