Nyttig superbroccoli testad av forskare i Alnarp

Text: Anette Neldestam Publicerad: 18 juni 2014
Genom traditionell växtförädling har en vild broccolisläkting korsats med vanlig broccoli, och resultatet har blivit en ny sort; Beneforte ”Superbroccoli”. Denna variant av broccoli har nu i Sverige visats innehålla dubbelt så hög halt av glucoraphanin, ett ämne som i internationella undersökningar har förknippats med goda hälsoeffekter.

broccoli3

På SLU i Alnarp, har analyser utförts på två broccolisorter odlade hos tre olika odlare och platser i Sverige under säsongen 2013 under ledning av professor Marie Olsson på institutionen för Växtförädling. Beneforte jämfördes med en vanligt kommersiellt odlad sort och halten av glucoraphanin, en speciellt hälsomässigt intressant glukosinolat, har visats vara dubbelt så hög i Beneforte som i den jämförda vanliga sorten. Även ett annat liknande ämne, glucoiberin, hade två till tre gånger högre halt i Beneforte än i den jämförda sorten.

 Glucosinolater finns i kålfamiljen Brassicaceae, men förekommer även sporadiskt i andra familjer. Flera studier har visat att dieter som innehåller mycket av dessa grönsaker kan skydda mot kroniska sjukdomar. Det anses att den hälsomässigt gynnsamma effekten uppkommer ur nedbrytningsprodukter av glykosinolater och speciellt från glucoraphanin som finns i broccoli.

 Professor Richard Mithen från livsmedelsforskningsinstitutet (IFR) i Storbritannien har visat att broccoli som producerar högre halter av glucoraphanin kan återställa processer inne i våra celler som förstörs när vi åldras eller äter för mycket fett och socker. När glucoraphanin bryts ner i kroppen bildas nämligen ämnen som kan aktivera kroppens naturliga försvarsmekanismer mot detta. Studier där man tittar på hur Beneforte kan skydda människors hälsa pågår nu i Storbritannien.

18 juni 2014 6 2
 1. Kommentar från Elisabet Börjesson 24 juni 2014:

  Mycket inressant, var kan man få tag på frö till nästa säsong?

  • Kommentar från Anette Neldestam 24 juni 2014:

   Hej Elisabet!
   Prova att ringa till Grönsaksmästarna i Helsingborg, 042-600 05 00.
   Hälsningar
   Anette

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan