Obligatorisk lika villkorskurs

Text: Olof Bergvall Publicerad: 5 november 2018
Jonas Mollwing, du är vikarierande lika villkorshandläggare vid fakulteten för skogsvetenskap. Vad innebär ditt arbete?

Jonas Mollwing

Det är en halvtidstjänst som innehåller många administrativa uppgifter rörande planering, uppföljning och utvärdering av lika villkorsarbetet som bedrivs här, men det finns också utrymme för mig att ägna tid åt utbildning, informationsspridning samt omvärldspaning inom området. I slutändan är målsättningen med mitt arbete att minska förekomsten av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Med andra ord att skapa en mer inkluderande och bättre fungerande arbets- och studiemiljö som gör att människor trivs bättre och därmed kan forska, undervisa och på andra sätt jobba på ett långsiktigt hållbart vis.

Vid skogsfakulteten ges nu en kurs i lika villkor för anställda. Varför behövs den? Hur är den upplagd?

Fakulteten har tidigare upphandlat en lika villkorskurs från Umeå universitet, men av olika anledningar valde vi att istället ge lika villkorskursen i egen regi med start denna höst. Jag satte helt sonika samman en ny kurs som startade den 24 oktober. Fakulteten anser, bland annat med tanke på vad som framkommit i samband med #MeToo-rörelsen, att det är av stor vikt att dess personal reflekterar över hur kränkningar och diskriminering kan undvikas. Det har bedömts vara så pass viktigt att det för kursledare samt handledare på forskarnivå är obligatoriskt att ha genomfört lika villkorskursen senast hösten 2019.

Jag har försökt göra kursupplägget så flexibelt som möjligt eftersom jag vet att personalen har fullt upp med övriga åtaganden. Utbildningen kretsar kring fyra case som på olika sätt berör lika villkorsområdet. Det finns två sätt att klara kursen, antingen genom deltagande i  två caseseminarier i Umeå eller genom inlämning av två skriftliga caseuppgifter. All litteratur samt det exakta kursupplägget finns på nätet. Kontakta mig om du vill bli inbjuden till kurssidan!

Jag håller nu på att anpassa kursen till de anställda som inte behärskar svenska. Till våren kommer kursen att ges på engelska.

Vad har du för bakgrund?

Jag har jobbat länge på Umeå universitet, närmare bestämt pedagogiska institutionen, med forskning och undervisning. Min nästan färdiga avhandling, som ämnesmässigt kan placeras i gränslandet mellan pedagogik och genusvetenskap, handlar om mäns förhållningssätt till feminism. Särskilt har jag intresserat mig för världsbilden hos de grupper av män som har ett väldigt starkt engagemang antingen för eller mot feminism. Min förhoppning är att disputera under kommande år.

5 november 2018 2
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan