Odling med större precision på Mt. Kenyas sluttningar

Text: Kristin Piikki Publicerad: 21 mars 2016
För att skördarna ska bli större och produkterna av högre kvalitet, måste jorden brukas på rätt sätt. Småbrukare, företagare, rådgivare och forskare från SLU Skara samlades nyligen i Embu i Kenya till en workshop för att diskutera vikten av att känna sin jord.

Embu County ligger på de sydvästra sluttningarna av Mt Kenya, Afrikas näst högsta berg. Området domineras av en jordmån som kallas Nitisol. Det är djupa, väldränerade, vackert röda, tropiska jordar som har vittrat under lång tid. De är trots den långvariga vittringen ofta mer produktiva än andra tropiska jordar.

Odlar te

I Embu County är markens pH-värde generellt mycket lågt, särskilt på högre höjder. Det innebär att det är bra jord för teodling. Även kaffe odlas på bergssluttningarna och majs, bönor, bananer, mango och arrowrot. Dessa odlas främst i små familjejordbruk som producerar för egen konsumtion och lokal försäljning.

På grund av den sura jorden blir näring som tillförs inte alltid tillgänglig för växterna utan kan bindas hårt i marken. Det här är en anledning till att det är viktigt att analysera markens egenskaper innan man investerar i gödselmedel. En markanalys kan visa att det är bättre att först bekosta en kalkning för att korrigera markens pH, om man vill uppnå större skörd.

I Embu County har nästan inte någon av småbrukarna analyserat sin jord regelbundet. Under workshopen ”A Day with Focus on Soil” blev det tydligt att anledningen till att inte fler testar sin jord främst är brist på medvetenhet om varför markanalys är viktigt. Men även den alltför höga kostnaden spelar in.

Efter workshopen kommer Embu University College, EUC, och de lokala rådgivarna att gå vidare med fältdagar och kunskapsgrupper. De bönder som deltog utsågs av EUC också till ambassadörer med uppgift att sprida kunskapen vidare till sina grannar.

Deltagare vid workshopen. Foto: Privat

Deltagare vid workshopen. Foto: EUC

Skaraforskare på plats

Både workshopen och den forskning som presenterades har bekostats av ett pågående projekt med finansiering från Formas och SIDA.

Kristin Piikki och Mats Söderström från avdelningen för precisionsodling och pedometri vid institutionen för mark och miljö i Skara, som i det här projektet även är knutna till den multilaterala organisationen CIAT, presenterade resultat från sina studier i området. Det handlade dels om nya tekniker att mäta markegenskaper direkt i fält, istället för att skicka jordprover för analys på lab.

Man kan också utnyttja kontinentala databaser som anpassats med jordprover för att få övergripande information om lokala markförhållanden. Sådan information är värdefull för planering på regional nivå, även om man inte bör använda den för att besluta om åtgärder på den egna gården.

Feedback

Under workshopen framkom det att det är alltför ovanligt med feedback till lantbrukarna. Bönderna som deltog hade vid tillfällen upplåtit sin gård för forskningsstudier, men det här var första gången de fått ta del av resultaten. En workshop med inslag av fri diskussion mellan forskare, rådgivare och lantbrukare är givande för alla parter. Inte minst för forskaren som behöver känna till sammanhanget för studierna för att undvika att fokusera på fel problem.

Fakta

Läs mer

Webapplikation för mobilen med markinformation över Embu som tagits fram i projektet.

Embu university college, EUC.

International Center for Tropical Agriculture, CIAT:

World Soil Information, ISRIC

Läs mer om nitisol och andra jordmåner på ISRIC:s hemsida:

 

 

21 mars 2016 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan