Officiella assistenter examinerade i Skara

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 15 mars 2019
Nu är de tillbaka till sina hemorter för arbete på slakterier, de 15 nyutexaminerade officiella assistenter som tillbringat en stor del av sin utbildning i Skara.

Vedat Mustafa beskriver en period av plugg och praktik, intensiva teoretiska pass i Skara varvat med arbete på slakteri.

– Jag visste inte mycket om sjukdomarna hos de djur vi kommer att arbeta med, nu har jag ny kunskap om säker mathållning och om hur sjukdomar blir till. Mikrobiologi och parasitologi har varit extra intressant och hur jag ska agera om det skulle uppstå svinpest eller mul- och klövsjuka, säger Vedat, som nu återvänder till Kalmar läns slakteri.

En officiell assistent hjälper veterinärer på slakterier att besiktiga slaktkroppar, det innebär att slakteripersonal får en ny roll och har kompetens i att utföra särskilda kontroller i samband med slakt.
Utbildningen, som ger 2o högskolepoäng, är en uppdragsutbildning beställd av Livsmedelsverket och genomförd av SLU. Alla deltagare är redan innan de gick utbildningen anställda på slakterier över hela Sverige, nu är de tillbaka till sina hemorter.

Verklighetsanpassad

Maria Ivemyr från Livsmedelsverket har varit med under hela utbildningen.

– Det har varit ett fantastiskt samarbete mellan oss på Livsmedelsverket och SLU, vi har tillsammans klarat uppgiften att anordna utbildningen med kort framförhållning, efter nio månader har alla klarat sig.

– Genom kontinuerlig dialog och samverkan har vi skapat en verklighetsanpassad utbildning, fortsätter Maria, Någon har tipsat om andra föreläsningar med andra arrangörer som passat in, till exempel en kurs om ren och vilt. Lärare har bidragit med material och erfarenhet, det har varit mycket ”hands on”. Jag hoppas att kursen kan ges igen, men det är en finansieringsfråga.

EU-förordning

Den EU-förordning som ligger till grund för utbildningen handlar om ”Fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel”, EG 854/2004.

SLU i Skara fått uppdragsutbildningen då institutionen för husdjurens miljö och hälsa, med prefekt Anders Karlsson i spetsen, är duktiga på köttkvalitet och djuromsorg. Anders Karlsson är också examinator för utbildningen.

15 mars 2019
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan