Om länkar

Text: Melody Sefton Publicerad: 10 juni 2019
Länkar är viktiga i texter. De leder ofta till mer information om ämnet, vare sig det rör sig om en annan SLU-sida eller en officiell organisationstext. Men de är inte så lätta att använda som man tror. / Links are important in texts. They often lead to more information on the subject in question, regardless if they lead to another SLU page or an official text. However, they aren’t as easy to use as you might think.

När du skriver en text och bifogar länkar, kollar du alltid dem? Ofta har vi bråttom och glömmer kolla detaljer, vilket i detta fall kan de leda till att folk tappar förtroende för texten – om länken är fel, hur väl stämmer den ursprungliga texten?

Du behöver nödvändigtvis inte läsa massor av text på sidor du länkar till, men du bör se till att informationen överensstämmer med det du säger att det står.

Det är extra viktigt att du kollar länkarna innan du skickar en text för översättning – i långa texter kan det finnas många! Finns det redan en engelsk sida? Överensstämmer den med den svenska? Om det inte finns någon information på engelska, hur vill du göra då? Ta bort länken eller behålla den?

Några tips:

  • Om du länkar till en svensk sida på en engelsk sida, eller tvärtom, lägg till en kommentar om att informationen bara finns på ett visst språk.
  • Om du länkar till viktig information som inte finns på målspråket, skriv gärna en kort sammanfattning på målspråkssidan.
  • Om du vet att du länkar till en sida som inte finns på målspråket men känner till målspråkssidor med bra info, skicka gärna med den infon när du beställer översättning. Om inget annat kan det vara bra referensmaterial.

Nästa gång du skriver en text eller beställer översättning, ta en stund och fundera på länkarna. Det gynnar både dig och oss som jobbar med språkarbete på SLU.

Summary in English

About links

Links are important in texts. They often lead to more information on the subject in question, regardless if they lead to another SLU page or an official text. However, they aren’t as easy to use as you might think.

When you write a text and add links, do you always check them? Often, we are in a hurry and forget to go through the details, which in this case can lead to people not trusting the text; if the link is wrong, how correct is the original text?
You do not necessarily need to read lots of text on linked pages, but you should ensure that the information corresponds to what you say it does.

It is extra important to check links before you send a text for translation – long texts can have many. Is there already an English page? Does it correspond to the Swedish page? If there is no information in English, how do you want to proceed? Remove the link or keep it?

Suggestions:

  • If you link to a Swedish page on an English page, or the other way around, add a comment stating that the information in question is only available in a certain language.
  • If you include a link that leads to important information not available in the target language, feel free to write a short summary on the target language page.
  • If you know that an included link is not available in the target language, but you know of other target language pages with good information, please include this information when you request translation. It can be good to have reference material.

The next time you write a text or request translation, take a moment to think about the links. It will benefit both you and those of us who work with language at SLU.

10 juni 2019 3

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019

Twitter

RT @EPOK_SLU: Seminarium om odlad fisk – hur kan den hållbarhetsmärkas? @KRAVmedia @WWFSverige @svensktsigill https://t.co/MnBrYKnxgb #SLU… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
SLU:s förtjänstmedaljer 2019 till Ågren, Jeppson Eldrot och Melnyk. För arbete med kolets och kvävets kretslopp, le… https://t.co/oZg1cXGmva @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Jakten leder inte till fler älgar på vägarna https://t.co/YReKq36cIs https://t.co/Ck75t0L3TK @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Pressinbjudan - Det digitala djuret III – om hur digitaliseringen kan förbättra djurens hälsa och välfärd… https://t.co/5DDcrkB1Jo @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Tio givande år av landsöverskridande samarbete https://t.co/mAMBp604tM https://t.co/eJNMus65w9 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Pressinbjudan: Se nya forskningsfartyget Svea https://t.co/MUv1538h8o https://t.co/6x9dag1Uwv @_SLU via Twitter 12 dagar sedan