Om studentrekrytering i Indonesien och Vietnam

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 17 januari 2020
Hösten 2019 har SLU medverkat i European Higher Education Fair i Indonesien samt vid Study in Sweden dagarna i Vietnam. Aktiviteterna är ett led i SLU:s satsning på att rekrytera fler internationella studenter till SLU:s utbildningar. Elin Helgsten, marknadsförare som varit på plats, kommenterar insatsen.

– Enligt Internationaliseringsutredningen behövs en ökad internationalisering vid svenska universitet och högskolor. Vi vet att utbildning och forskning håller hög kvalitet i Sverige idag, men vi vet också att det finns många länder som mer eller mindre tävlar om kunskap, kompetens och investeringar, vilket gör att konkurrensen hårdnar allt mer. Internationella kontakter och nätverk behöver alltså stärkas, liksom den svenska närvaron utomlands.

– Att locka fler internationella studenter till Sverige är en del i denna process och på SLU har vi fördelen att kunna erbjuda nischade utbildningar inom områden där vi också är högt rankade i världen. Kännedomen om SLU är tyvärr generellt sett låg, vilket är ett problem vi delar med de flesta universiteten och högskolorna i Sverige. Vi behöver därför göra oss synliga och att delta på internationella mässor är ett sätt att bygga vårt varumärke och ge tillfälle till personliga kontakter.

Elin poängterar att det är ett långsiktigt arbete att öka kännedomen om SLU och att det är ett uppdrag vi alla bör ha med oss när vi är ute i världen.

– I allt vårt arbete marknadsför vi SLU och bygger förtroende oavsett vad vårt underliggande uppdrag är.

Läs mer om Elins upplevelser i Indonesien och Vietnam på Medarbetarwebben.

Elin Helgsten i dialog med potentiella studenter. Sveriges ambassadör i Vietnam, Ann Måwe, hälsar välkommen vid Study in Sweden i Hanoi. Foto: Live Brathovde Häll


Alumner i Vietnam Foto: Live Brathovde Häll

 

17 januari 2020 3
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan