Omställningen till att undervisa online – några reflektioner

Text: Roger Pettersson Publicerad: 21 april 2020
Länge önskade jag mig mer fart på digitaliseringen av undervisningen. I mitten av 90-talet läste jag mina första kurser i distanspedagogik och alltsedan dess har jag ibland varit frustrerad över att digitaliseringen av undervisningen inte gått snabbare i Sverige! Sedan kom Corona!

På en vecka skulle universitetet ställa om till digital undervisning. Om jag tidigare tyckt att det gått lite för långsamt med digitaliseringen fick jag nu mitt lystmäte!

Roger Pettersson
Foto: Jakob Svärd

Plötsligt fylldes mina dagar av krismöten via programmen Zoom och Teams. SLU:s ledning mobiliserade snabbt krisgrupper och institutioner, avdelningar, kanslier och SLU-biblioteket började tillsammans hjälpas åt på ett fantastiskt bra sätt.

Det som egentligen inte borde gå gjordes! Lärare la om sin undervisning, lärde sig Zoom och studenterna anpassade sig till läget. Jag är imponerad vilken stor kreativitet det finns bland SLU:s lärare och vilket tålamod våra studenter visat.

Fördelarna med att vår avdelning lärande och digitalisering, har en samlad kompetens inom pedagogik, utbildningssystem och media i undervisningen blev i och med krisen också uppenbar – lärarna behövde svar på alla dessa delar samtidigt – och det snabbt. Det vi inte hann med i fråga om systemsupport tog IT-avdelningen också hand om på ett föredömligt sätt. Jag törs dock inte tänka på vad som hänt om vi inte hunnit lansera Zoom precis innan allt detta började.

Alla lärosäten har också visat en stor öppenhet i att dela goda idéer och material, och i våra nationella nätverk diskuteras det nu livligt kring frågor som rör allt från digital examination till hur vi ska hantera olika scenarier i höst.

En omställning som denna har givetvis inneburit mycket jobb och stora utmaningar – både för oss i administrationen men framför allt för våra lärare och studenter. Så här långt tycker jag nog att man kan säga att det gått över förväntan med tanke på omständigheterna. Detta hade inte varit möjligt utan ett fantastiskt stort engagemang bland alla inblandade.

Ett första digitalt språng på SLU har alltså skett – vad händer sen?!

Även om ett första digitalt språng nu har tagits på SLU så måste lärarna fortsätta att stöttas och SLU:s kurser behöver utvecklas vidare för att verkligen utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Vi måste alla hjälpas åt att förvalta och utveckla våra nyvunna lärdomar för att skapa ett ännu bättre SLU!

Fakta

Roger Pettersson och andra kontakter

21 april 2020 11
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 10 dagar sedan