På blodigt allvar

Text: Hanna Bäckström Publicerad: 16 september 2015
Blodbank till hundar, ja den finns. På Universitetsdjursjukhuset sedan drygt tio år tillbaka. Den är till för hundar som behöver blodtransfusioner.

Det är bland annat hundar, här talar vi om patienter, som har förlorat mycket blod i samband med olyckor eller operationer, vid brännskador, blodförgiftningar eller som lider av koagulationsrubbningar som behöver blod.

I dag har blodbanken omkring 45 hundar som vardera donerar blod tre till fyra gånger per år. Precis som hos människor har hundar olika blodgrupper, mycket förenklat kan man förklara det som att de antingen är positiva eller negativa. Positiva hundar kan bara donera blod till positiva hundar medan negativa hundar kan donera till patienter som både är positiva och negativa.

Blodgivare

Det finns ett antal kriterier för att en hund ska passa som blodgivare. Den ska vara svenskfödd och helst vara mellan ett och fem år gammal. Vidare så måste den vara frisk och inte äta några mediciner och den får inte heller ha varit utomlands. Tikar ska inte heller vara tänkta att gå i avel.

Hunden ska ha ett bra temperament som lämpar sig för uppgiften då den måste kunna ligga stilla på sidan i ca tio minuter. Hunden måste även tycka att det är kul att komma till UDS och donera blod, det ska aldrig ske under tvång.

En hund som uppfyller dessa kriterier och som har varit blodgivare under några år är boxern Bosse. Bosses husse, Carl Björkqvist, berättar att Bosse fortfarande tycker att väntrummet är aningen läskigt med många främmande lukter, men när han väl kommit in i undersökningsrummet så tycker han att det är jättekul.

– Bosse ligger helt avslappnat under tiden han lämnar blod. Jag tror att han tycker att det är jättehärligt att ligga där i centrum av allas uppmärksamhet, och de små sticken från nålarna märker han knappt.

Hur kom ni i kontakt med blodbanken och vad var det som fick er att bestämma er för att låta Bosse börja lämna blod?

– Min flickvän är veterinär och pluggade på SLU för några år sedan och det var hon som tipsade mig om möjligheten att hundar kunde lämna blod. Jag sökte mig dit för att Bosse skulle få lite social träning och så att han får träna på att besöka ett djursjukhus. jag vill att han förknippar det med något positivt, om vi någon gång skulle bli tvingade att åka dit. Med en veterinär i familjen blir det ju inga andra naturliga tillfällen att göra det. Att veta att man gör nytta och hjälper andra hundar är naturligtvis en bidragande orsak.

Fakta

Samla blod

Vid varje blodtappning lämnar donatorerna ca 450 ml blod, precis som människor gör. Därför måste alla donatorer väga minst 27 kg för att man ska kunna tappa rätt mängd.

Blodet centrifugeras efter tappningen för att separera de röda blodkropparna och plasman. De röda blodkropparna kan lagras i kyl i 35 dagar medan plasman kan sparas i ett år i frysen. På så vis kan samma bloddonation hjälpa två mottagare då vissa bara behöver nya röda blodkroppar medan någon annan kan vara i behov av plasma. Om någon är i behov av både och, alltså helblod, låter man bara bli separera komponenterna och ger blodet direkt efter tappningen.

Kattblod


I nuläget finns det ingen blodbank för katt då behovet av kattblod inte är stort, det är också svårare att lagra kattblod. Det går att kalla in och akuttappa katt men det är något som sällan behövs. Proceduren är lite mer tidskrävande och komplicerad då annan utrustning krävs samt att katten behöver sövas under tappningen eftersom katter inte ligger stilla så som hundar kan tränas till att göra.

Fler ”blodhundar” behövs


Just nu är blodbanken i behov att rekrytera några blodgivare till, helst negativa. Om du har en hund som passar in enligt kriterierna ovan får du gärna kontakta blodbanken.

Maila till louise.pettersson@uds.slu.se med din intresseanmälan.
16 september 2015 3
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan