På turné för att stärka SLU

Text: Mårten Granert Publicerad: 13 mars 2019
Sedan 2016 pågår ett intensivt arbete på SLU med att hitta former för att utveckla bilden av universitetet med syfte att stärka konkurrenskraften. Vid SLU bedrivs viktig forskning men många gånger syns det inte att forskningen görs inom ramarna för just SLU. Det finns många vinster att göra genom att tydliggöra den kopplingen.

Ett annat sätt att formulera det arbete som pågår är att SLU måste vårda sitt varumärke. I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll för att attrahera samarbeten och forskningsmedel, rekrytera toppkrafter till universitetet och få ungdomar att söka SLU:s utbildningar.

Linda Vidarv till vänster och Emma Hallberg Gardell planerar som bäst nu alla de lunchföreläsningar som ska hållas med början i maj. Foto: Linda Vidarv

Ett varumärke består av många olika delar. Många är mer abstrakta och svårfångade till sin natur. Ett varumärke formas under lång tid och det är ett arbete, en målmedveten strävan, som ständigt pågår. Det finns dock många sätt att hjälpa varumärket på traven. Ett mycket enkelt sätt är att alla använder de nya mallarna och hjälpmedlen som är framtagna.  Alla på SLU vinner på ett enhetligt uttryck.

Plats för frågor och enskild rådgivning

För att alla ska få information om det nya materialet anordnas nu med start i maj en kommunikationsturné. Turnén består av lunchföreläsningar, där det efteråt finns stort utrymme för frågor och enskild rådgivning.

– Vi kommer att bjuda på konkreta tips, visa vilka hjälpmedel som finns – och vi ska ha tid att båda äta lite och fika. Vi kommer också presentera SLU:s uppdaterade grafiska profil. Bilden av SLU ska vara professionell, stark och enhetlig, säger Linda Vidarv, som är en av projektledarna på kommunikationsavdelningen.

– Det här är viktigt! Alla medarbetare och studenter bidrar till bilden av SLU. Vi måste jobba tillsammans och långsiktigt, säger Emma Hallberg Gardell som är projektkommunikatör, också på kommunikationsavdelningen.

Under våren kommer tio föreläsningar att hållas på SLU:s större orter. I höst fortsätter satsningen med fler föreläsningar och på fler orter.

Klicka här för att anmäla dig till någon av träffarna

Läs mer om varumärkesarbetet på SLU här

13 mars 2019 4
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan