På turné för att stärka SLU

Text: Mårten Granert Publicerad: 13 mars 2019
Sedan 2016 pågår ett intensivt arbete på SLU med att hitta former för att utveckla bilden av universitetet med syfte att stärka konkurrenskraften. Vid SLU bedrivs viktig forskning men många gånger syns det inte att forskningen görs inom ramarna för just SLU. Det finns många vinster att göra genom att tydliggöra den kopplingen.

Ett annat sätt att formulera det arbete som pågår är att SLU måste vårda sitt varumärke. I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll för att attrahera samarbeten och forskningsmedel, rekrytera toppkrafter till universitetet och få ungdomar att söka SLU:s utbildningar.

Linda Vidarv till vänster och Emma Hallberg Gardell planerar som bäst nu alla de lunchföreläsningar som ska hållas med början i maj. Foto: Linda Vidarv

Ett varumärke består av många olika delar. Många är mer abstrakta och svårfångade till sin natur. Ett varumärke formas under lång tid och det är ett arbete, en målmedveten strävan, som ständigt pågår. Det finns dock många sätt att hjälpa varumärket på traven. Ett mycket enkelt sätt är att alla använder de nya mallarna och hjälpmedlen som är framtagna.  Alla på SLU vinner på ett enhetligt uttryck.

Plats för frågor och enskild rådgivning

För att alla ska få information om det nya materialet anordnas nu med start i maj en kommunikationsturné. Turnén består av lunchföreläsningar, där det efteråt finns stort utrymme för frågor och enskild rådgivning.

– Vi kommer att bjuda på konkreta tips, visa vilka hjälpmedel som finns – och vi ska ha tid att båda äta lite och fika. Vi kommer också presentera SLU:s uppdaterade grafiska profil. Bilden av SLU ska vara professionell, stark och enhetlig, säger Linda Vidarv, som är en av projektledarna på kommunikationsavdelningen.

– Det här är viktigt! Alla medarbetare och studenter bidrar till bilden av SLU. Vi måste jobba tillsammans och långsiktigt, säger Emma Hallberg Gardell som är projektkommunikatör, också på kommunikationsavdelningen.

Under våren kommer tio föreläsningar att hållas på SLU:s större orter. I höst fortsätter satsningen med fler föreläsningar och på fler orter.

Klicka här för att anmäla dig till någon av träffarna

Läs mer om varumärkesarbetet på SLU här

13 mars 2019 4

Twitter

Friska grödor – bra för miljön, plånboken och matproduktionen https://t.co/FDsybaaEdn https://t.co/LixDEV5pLG @_SLU via Twitter 9 timmar sedan
Lodjur sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige https://t.co/JhQTmk4Qk0 https://t.co/YO72TxMa8K @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Välkommen att höra mer om hur vi skyddar vi vårt livsviktiga #dricksvatten mot kemiska föroreningar. #SLU-seminarium me… @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Hur får vi säkrare #dricksvatten och vilka metoder stödjer framtidens vattenrening? Ta del av aktuell kunskap på vår te… @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen https://t.co/NMh5EUZ1kU https://t.co/SM3lskGfNo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som miljöåtgärd. Osäkerheten kring musselodling är mindre än den kring… https://t.co/h04OAimNpd @_SLU via Twitter 8 dagar sedan