Plats att tänka fritt och högt

Text: Olof Bergvall Publicerad: 28 april 2020
Mer utrymme åt fria diskussioner behövs inom många av SLU:s utbildningar, eftersom studenterna behöver träning att tänka högt kring etiska frågor. Vid VH-fakulteten görs detta i ”etik-verkstäder”.

Etikverkstäderna är ett sätt att få mer tid och möjlighet till diskussioner kring förhållandet människa-djur än vad som hitintills rymts inom ordinarie kurser. VH-fakulteten har skjutit till ekonomiska medel för att täcka den tid som etiklärarna lägger ner.

Bland studenterna vid VH-fakultetens djurutbildningar finns många olika uppfattningar och värderingar kring vad som är den ideala människa-djur-relationen.

Helena Röcklinsberg

Helena Röcklinsberg. Foto: Frederike Röcklinsberg

– Vissa tar helt avstånd från att hålla djur för människans skull medan andra anser att uppfödning av djur för livsmedel och sällskap är en helt självklar företeelse, säger Helena Röcklinsberg, docent i etik och universitetslektor i djuretik vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, som satte igång med etikvärkstäder sedan våren 2019.

Frivilligt forum

Målet med etikundervisningen är att ge studenterna verktyg som hjälper dem att reflektera över de etiska frågeställningar som människa-djurrelationen innebär, något de med största sannolikhet behöver i det kommande yrkeslivet.

– Etikverkstäderna är helt frikopplade från ordinarie undervisning och vi har lagt dem på onsdagseftermiddagar de flesta studenter har undervisningsfri tid. Det är alltid minst en etiker med som samtalsledare, och ibland kommer även andra lärare.

Vanligtvis träffas man i ett grupprum med videouppkoppling så att deltagare från hela Sverige kan vara med, men nu, i och med social distansering, deltar alla via länk.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är studenternas diskussion. Den som leder samtalet finns bara med i bakgrunden, men hjälper till att fördjupa den etiska analysen vid behov. Och vad som sägs under etikverkstäderna stannar där. Ofta är det aktuella och kanske lite känsliga frågor som kommer upp, så målet är att ge studenterna möjlighet att diskutera, lyssna in olika argument och se att det finns olika sätt att se på en företeelse. På så sätt utvecklas de både som människor och inför sin kommande yrkesroll.

Inte bara djurutbildningar

Helena tror att fler program skulle kunna ha liknande verkstäder.

– I grund och botten handlar det om att utveckla kritiskt tänkande. Att förstå att vetenskapliga fakta inte uppstår i ett vakuum utan är i högsta grad beroende av kringliggande omständigheter.

– Jag tror också att det är viktigt att vi på SLU är öppna för den här typen av diskussioner när vi vill bredda rekryteringen. Utan ifrågasättande kommer vetenskapen inte framåt.

28 april 2020 6
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 10 dagar sedan