Premiär för Värt att Veta-seminarier i Alnarp!
Många intresserade lyssnare! Foto: Anette Neldestam Larsson

Premiär för Värt att Veta-seminarier i Alnarp!

Text: Anette Neldestam Publicerad: 13 mars 2019
Först ut var Mattias Larsson, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi som ställde frågan: Vart tar alla insekter vägen?

Mattias berättade om hur insekter försvinner i rasande takt från landskapet. I skog och kulturmark försvinner bland annat gamla träd och död ved som är hem för många sällsynta och hotade insekter. Genom att identifiera insekternas egna attraktiva feromoner, eller sexuella lockdofter, kan vi för första gången systematiskt övervaka deras förekomster och förändringar över tid i hela regioner med hjälp av inventeringsfällor.

Seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp, med inspiration från SLU i Umeå, har startat. Vi vill öka kunskapen genom att visa upp ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i populärvetenskaplig form.

I kommande föreläsningar får vi veta mer om:

  • Hur näringsförråd hos frön från grödor vi odlar på åkrarna kan ökas. Detta är livsviktigt för oss människor som råvara för olika typer av livsmedel men även till djurfoder.
  • Att lök är en viktig global gröda.
  • Vad barnen säger om landskapet, leken och långsiktigheten – barns erfarenheter ger mängder av bra tips till förvaltare.

Målgrupp är främst studenter och anställda men även företagare på campus, alumner och intresserad allmänhet är välkomna.

Evenemanget är ett samarbete mellan LTV-fakulteten, SLU-biblioteken och Kommunikationsavdelningen LTV.

Fakta

Se hela programmet här!

På denna sida presenteras programmet för våren och de forskare som håller seminarierna.

Värt att veta i Alnarp

Är du forskare och vill dela med dig av din forskning? Kontakta Anette Neldestam Larsson, anette.neldestam@slu.se eller 040-41 50 04.

13 mars 2019 4
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan