Prisade pedagoger och forskare

Text: Olof Bergvall Publicerad: 11 april 2019
Vid fakulteten för skogsvetenskap finns många dekorerade lärare och forskare.

Cecilia Mark-Herbert, institutionen för skogsekonomi

Mottagare av: Skogshögskolans studentkårs pedagogiska pris. ”Med sin glädje och sitt engagemang inspirerar Cecilia studenterna inom de gröna näringarna i ett globalt perspektiv. Tack vare Cecilias uppmärksamhet och lyhördhet skapar hon förutsättningar för samtliga studenter att utvecklas och göra sitt bästa.”

Johanna Witzell, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Mottagare av: Föreningen skogens guldkvist. ”Johanna gör en enastående insats inom detta forskningsfält (minska effekten av skadegörare, som exempelvis svampsjukdomar, på skogen reds. anm.) men ännu mer för att nå ut med kunskapen till skogens brukare och andra intressenter. Både forskning och fritid får stå tillbaka när hon outtröttligt bistår skogsbrukarna med kunskaper och användbara råd.”

Karin Ljung, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Mottagare av: SPPS Award ”Karin Ljung får SPPS-priset för sina omfattande och betydande bidrag till växtvetenskapen. Hon startade sin egen forskargrupp vid UPSC 2005 och är nu i fem år i rad utpekad som en av de mest citerade forskarna av Clarivate Analytics.”  (SPPS= Scandinavian Plant Physiology Society)

Torgny Näsholm, institutionen för skogens ekologi och skötsel

Mottagare av: SPPS Innovation Prize (tillsammans med Barbara Halkier, professor vid Köpenhamns universitet). ”Torgny Näsholm har visat att träd använder aminosyror som kvävekällor. Hans fynd har lagt grunden till utvecklingen av nya växtnäringsmedel.”

Ioanna Antoniadi, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Mottagare av: Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare. ”Ioanna Antoniadi har under den senaste femårsperioden, som författare eller medförfattare, publicerat sex vetenskapliga artiklar. Med avancerad analysteknik på cellnivå har hon bland annat visat att växthormonet Cytokinin finns i höga koncentrationer hos växten Arabidopsis thaliana i plantans yttersta rotspetsar. Denna artikel har publicerats i den högt rankade tidskriften Plant Cell, och är välciterad. ”

Per-Magnus Ekö, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

I januari mottog Ekö Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning 2019.  Motivering: ”För att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom mastersprogrammet Euroforester” och ”framgångsrikt utvecklat nya former för undervisningen i fält och över internet.”

 

 

11 april 2019 3

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan