Prisade pedagoger och forskare

Text: Olof Bergvall Publicerad: 11 april 2019
Vid fakulteten för skogsvetenskap finns många dekorerade lärare och forskare.

Cecilia Mark-Herbert, institutionen för skogsekonomi

Mottagare av: Skogshögskolans studentkårs pedagogiska pris. ”Med sin glädje och sitt engagemang inspirerar Cecilia studenterna inom de gröna näringarna i ett globalt perspektiv. Tack vare Cecilias uppmärksamhet och lyhördhet skapar hon förutsättningar för samtliga studenter att utvecklas och göra sitt bästa.”

Johanna Witzell, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Mottagare av: Föreningen skogens guldkvist. ”Johanna gör en enastående insats inom detta forskningsfält (minska effekten av skadegörare, som exempelvis svampsjukdomar, på skogen reds. anm.) men ännu mer för att nå ut med kunskapen till skogens brukare och andra intressenter. Både forskning och fritid får stå tillbaka när hon outtröttligt bistår skogsbrukarna med kunskaper och användbara råd.”

Karin Ljung, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Mottagare av: SPPS Award ”Karin Ljung får SPPS-priset för sina omfattande och betydande bidrag till växtvetenskapen. Hon startade sin egen forskargrupp vid UPSC 2005 och är nu i fem år i rad utpekad som en av de mest citerade forskarna av Clarivate Analytics.”  (SPPS= Scandinavian Plant Physiology Society)

Torgny Näsholm, institutionen för skogens ekologi och skötsel

Mottagare av: SPPS Innovation Prize (tillsammans med Barbara Halkier, professor vid Köpenhamns universitet). ”Torgny Näsholm har visat att träd använder aminosyror som kvävekällor. Hans fynd har lagt grunden till utvecklingen av nya växtnäringsmedel.”

Ioanna Antoniadi, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Mottagare av: Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare. ”Ioanna Antoniadi har under den senaste femårsperioden, som författare eller medförfattare, publicerat sex vetenskapliga artiklar. Med avancerad analysteknik på cellnivå har hon bland annat visat att växthormonet Cytokinin finns i höga koncentrationer hos växten Arabidopsis thaliana i plantans yttersta rotspetsar. Denna artikel har publicerats i den högt rankade tidskriften Plant Cell, och är välciterad. ”

Per-Magnus Ekö, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

I januari mottog Ekö Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning 2019.  Motivering: ”För att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom mastersprogrammet Euroforester” och ”framgångsrikt utvecklat nya former för undervisningen i fält och över internet.”

 

 

11 april 2019 3
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan