Priser hedrar SLU:s medarbetare
Maria Andersson, prisad medarbetare. Foto: Vanja Sandgren

Priser hedrar SLU:s medarbetare

Text: Mårten Granert Publicerad: 24 februari 2015
SLU prisar årligen flera medarbetare för goda insatser. Det kan antingen vara SLU centralt som har inrättat ett pris eller en fakultet. Flera studentkårer har också priser, till exempel till årets lärare eller årets handledare. SLU:s medarbetare uppmärksammas ofta av externa organisationer som vill belöna personer för sina insatser.

Nu senast belönades Maria Andersson på institutionen husdjurens miljö och hälsa på VH-fakulteten. Maria belönades av Kungliga Skogs- och Lantbruksademien (KSLA) för hennes framstående pedagogiska sätt förmedla kunskaper inom de areella näringarna. Priset består av 15 000 kronor och diplom. Prismotiveringen lyder ”för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen”. Priset delades ut vid KSLA:s högtidssammankomst i januari 2015 i Stadshuset i Stockholm.

Pedagogiska priser vid SLU

Vid SLU delas sedan 2006 två pedagogiska priser ut. De är på vardera 25 000 kronor. Det är både ett individuellt pris och ett lagpris. Båda delas ut vid den festliga promotionshögtiden i oktober. De som får priset ska ha gjort ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning”.

SLU_Promotion_2014_300bred

SLU:s individuella pedagogiska pris år 2014 tilldelades Ola Lindroos på Institutionen för skogens biomaterial och teknologi.Foto: Staffan Claesson

Även fakulteterna delar ut priser. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap är den fakultet som delar ut flest utmärkelser. Förutom ett pedagogiskt pris delar den ut ett vetenskapligt pris och ett samverkanspris. De infördes 2007 och är individuella. Priset är 15 000 kronor och alla medarbetare vid fakulteten kan nomineras. De som får pris ska ha gjort ”framstående insatser som gynnar fakultetens verksamhet”. Pengarna är främst tänkta att användas för personlig utveckling.

Fakulteten för skogsvetenskap delar också ut flera priser. S-fakulteten har priser till medarbetare som har tekniska eller administrativa arbetsuppgifter, pris för bästa doktorandkurs samt pris för samverkan. Priset består av ett diplom och ett resestipendium på 10 000 kronor. Pengarna ska främst användas till komptensutveckling. En hel forskargrupp kan få samverkanspriset och då är summan 25 000 kronor.

LTV-fakulteten instiftade 2011 ett pris för insatser i Lika villkorsarbetet. Priset är framför allt äran i form av diplom och blommor.

SLU har också Rektor Mårten Carlssons pris. Det instiftades 1994 som en hyllning till professor Mårten Carlsson och hans arbete som rektor perioden 1982–1994. Priset är avsett att ”premiera förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU”.

SLU:s förtjänstmedalj i guld.

SLU:s förtjänstmedalj i guld.

Förtjänstmedaljer

Förutom dessa priser delar SLU ut förtjänstmedaljer. Medaljerna finns i tre valörer: stora förtjänstmedaljen, förtjänstmedaljen i guld samt förtjänstmedaljen i silver. Alla medarbetare på SLU kan nominera. Medaljerna instiftades 2009 och det är SLU:s styrelse som beslutar vilka som ska hedras.

Även S-fakulteten har en medalj. Arvid Lindmans belöningsfond tillkom när amiralen Arvid Lindman (1862–1936) överlämnade en gåva om 10 000 kronor till Skogshögskolan i samband med Skogshögskolans hundraårsjubileum 1928. Medaljen är i guld och delas ut till medarbetare ”som utfört synnerligen förtjänstfullt vetenskapligt forskningsarbete”.

 

24 februari 2015 1

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan