Promovering och priser

Text: Mikael Jansson Publicerad: 28 oktober 2015
Lördagen den 3 oktober promoverades årets doktorer vid SLU: sex jubeldoktorer, fem hedersdoktorer och 53 doktorer efter avlagda prov.

I samband med promotionsceremonin utdelades också årets pedagogiska priser, på 25 000 kr vardera. Det individuella priset gick till Vilis Brukas, Sydsvensk skogsvetenskap. Han har, heter det i motiveringen, ”under lång tid verkat för att sätta studenternas kunskap i ett brett perspektiv, samt främjat näringslivsanknytning och ett reflekterande arbetssätt”.

Lagpriset gick till lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur som, enligt motiveringen, ”utvecklat en akademisk lärandemiljö kring kandidatexamensarbetena där lärarna stimulerar studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt förhållningssätt”. Laget leds av Ulla Myhr och övriga i gruppen är Ann Åkerskog, Lena Steffner, Ylva Dahlman, Anna Tandre, Maria Hedberg, Marina Queiroz, Sofia Eskilsdotter, Antoinette Wärnbäck och Malin Eriksson.

SLU:s förtjänstmedaljer tilldelades professor em Bo Algers (stora medaljen), ämnesrådet Catharina Stenborg Blom (guld), Regeringskansliet och universitetslektor Gabriella Lindgren (silver), Husdjursgenetik.

Fem av årets sex hedersdoktorer promoverades också: professor Charles Francis, USA, professor Juha Hyyppä, Finland, direktör Hans Eliasson, Vindeln, agronom Gunnela Ståhle, Stockholm och professor Brian Perry, Kenya. Dr Detlef Weigel, Tyskland kunde inte närvara utan promoveras nästa år.

Bal på slottet

Promotionshögtiden avslutades med sedvanlig bal för cirka 400 gäster i Rikssalen i Uppsala slott, där SLU:s nye rektor Peter Högberg välkomsttalade och påminde om att alla gästerna, liksom all mat som serverades faktiskt är resultatet av solenergi.

Den nybakade fil doktorn Faiza Rasheed talade för de nypromoverade – framtidens ledare, menade hon och rekommenderade alla som bara funderat lite på det att faktiskt ägna sig åt doktorandstudier.

 

Summary in English

Doctoral conferment ceremony and awards

Saturday, 3 October was the date for this year’s conferment ceremony at SLU: six jubilee doctors, five honorary doctors and 53 new doctors.

In connection with the ceremony, this year's educational awards (of SEK 25,000 each) were also presented. The award for individual achievement went to Vilis Brukas at the Southern Swedish Forest Research Centre. He has, in the words of the justification, ‘for a long time been working to put the students' knowledge in a broader perspective, and to promote business ties and a reflective approach’.

The award for team achievement went to the teachers behind the Bachelor’s-level independent project course in landscape architecture. According to the justification for nomination, this team ‘has developed an academic learning environment surrounding the independent project work at Bachelor’s level where teachers encourage students in their learning, creativity and critical approach’. The team is led by Ulla Myhr, and the other team members are Ann Åkerskog, Lena Steffner, Ylva Dahlman, Anna Tandre, Maria Hedberg, Marina Queiroz, Sofia Eskilsdotter, Antoinette Wärnbäck and Malin Eriksson.

The SLU Excellence Awards this year went to Emeritus Professor Bo Algers (Large Gold medal), Senior Adviser Catharina Stenborg Blom (Small Gold medal), the Government Offices, and Senior Lecturer Gabriella Lindgren (Silver medal), Department of Animal Breeding and Genetics.

Five of the six honorary doctors were also present at the ceremony: Professor Charles Francis, USA, Professor Juha Hyyppä , Finland, CEO Hans Eliasson, Vindeln, agronomist Gunnela Ståhle, Stockholm, and Professor Brian Perry, Kenya. Dr Detlef Weigel, Germany, could not attend and will instead receive his honorary doctorate next year.

Ball at the castle

The ceremony closed with the usual ball for about 400 guests in the Hall of State at Uppsala Castle, where SLU's new vice-chancellor Peter Högberg gave the welcome speech and reminded everyone that all the guests, as well as all the food that was served, are in fact the result of solar energy.

Newly-fledged PhD Faiza Rasheed spoke on behalf of the new doctors –future leaders, she said, and recommended everyone who had ever given it a thought to pursue doctoral studies.

The award winners are presented here: (Only in Swedish) http://www.slu.se/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2015/8/slus-fortjanstmedaljer-2015-till-algers-stenborg-blom-och-lindgren/

More on this year’s honorary doctors: http://www.slu.se/en/about-slu/fristaende-sidor-eng/whats-on/news/2015/7/slus-honorary-doctors-2015-appointed/

28 oktober 2015 1

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 16 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan