Promovering och priser

Text: Mikael Jansson Publicerad: 28 oktober 2015
Lördagen den 3 oktober promoverades årets doktorer vid SLU: sex jubeldoktorer, fem hedersdoktorer och 53 doktorer efter avlagda prov.

I samband med promotionsceremonin utdelades också årets pedagogiska priser, på 25 000 kr vardera. Det individuella priset gick till Vilis Brukas, Sydsvensk skogsvetenskap. Han har, heter det i motiveringen, ”under lång tid verkat för att sätta studenternas kunskap i ett brett perspektiv, samt främjat näringslivsanknytning och ett reflekterande arbetssätt”.

Lagpriset gick till lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur som, enligt motiveringen, ”utvecklat en akademisk lärandemiljö kring kandidatexamensarbetena där lärarna stimulerar studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt förhållningssätt”. Laget leds av Ulla Myhr och övriga i gruppen är Ann Åkerskog, Lena Steffner, Ylva Dahlman, Anna Tandre, Maria Hedberg, Marina Queiroz, Sofia Eskilsdotter, Antoinette Wärnbäck och Malin Eriksson.

SLU:s förtjänstmedaljer tilldelades professor em Bo Algers (stora medaljen), ämnesrådet Catharina Stenborg Blom (guld), Regeringskansliet och universitetslektor Gabriella Lindgren (silver), Husdjursgenetik.

Fem av årets sex hedersdoktorer promoverades också: professor Charles Francis, USA, professor Juha Hyyppä, Finland, direktör Hans Eliasson, Vindeln, agronom Gunnela Ståhle, Stockholm och professor Brian Perry, Kenya. Dr Detlef Weigel, Tyskland kunde inte närvara utan promoveras nästa år.

Bal på slottet

Promotionshögtiden avslutades med sedvanlig bal för cirka 400 gäster i Rikssalen i Uppsala slott, där SLU:s nye rektor Peter Högberg välkomsttalade och påminde om att alla gästerna, liksom all mat som serverades faktiskt är resultatet av solenergi.

Den nybakade fil doktorn Faiza Rasheed talade för de nypromoverade – framtidens ledare, menade hon och rekommenderade alla som bara funderat lite på det att faktiskt ägna sig åt doktorandstudier.

 

Summary in English

Doctoral conferment ceremony and awards

Saturday, 3 October was the date for this year’s conferment ceremony at SLU: six jubilee doctors, five honorary doctors and 53 new doctors.

In connection with the ceremony, this year's educational awards (of SEK 25,000 each) were also presented. The award for individual achievement went to Vilis Brukas at the Southern Swedish Forest Research Centre. He has, in the words of the justification, ‘for a long time been working to put the students' knowledge in a broader perspective, and to promote business ties and a reflective approach’.

The award for team achievement went to the teachers behind the Bachelor’s-level independent project course in landscape architecture. According to the justification for nomination, this team ‘has developed an academic learning environment surrounding the independent project work at Bachelor’s level where teachers encourage students in their learning, creativity and critical approach’. The team is led by Ulla Myhr, and the other team members are Ann Åkerskog, Lena Steffner, Ylva Dahlman, Anna Tandre, Maria Hedberg, Marina Queiroz, Sofia Eskilsdotter, Antoinette Wärnbäck and Malin Eriksson.

The SLU Excellence Awards this year went to Emeritus Professor Bo Algers (Large Gold medal), Senior Adviser Catharina Stenborg Blom (Small Gold medal), the Government Offices, and Senior Lecturer Gabriella Lindgren (Silver medal), Department of Animal Breeding and Genetics.

Five of the six honorary doctors were also present at the ceremony: Professor Charles Francis, USA, Professor Juha Hyyppä , Finland, CEO Hans Eliasson, Vindeln, agronomist Gunnela Ståhle, Stockholm, and Professor Brian Perry, Kenya. Dr Detlef Weigel, Germany, could not attend and will instead receive his honorary doctorate next year.

Ball at the castle

The ceremony closed with the usual ball for about 400 guests in the Hall of State at Uppsala Castle, where SLU's new vice-chancellor Peter Högberg gave the welcome speech and reminded everyone that all the guests, as well as all the food that was served, are in fact the result of solar energy.

Newly-fledged PhD Faiza Rasheed spoke on behalf of the new doctors –future leaders, she said, and recommended everyone who had ever given it a thought to pursue doctoral studies.

The award winners are presented here: (Only in Swedish) http://www.slu.se/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2015/8/slus-fortjanstmedaljer-2015-till-algers-stenborg-blom-och-lindgren/

More on this year’s honorary doctors: http://www.slu.se/en/about-slu/fristaende-sidor-eng/whats-on/news/2015/7/slus-honorary-doctors-2015-appointed/

28 oktober 2015 1
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Agronom- och jägmästarexamen får ändrade upplägg https://t.co/A3SUrK39n1 @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis https://t.co/yAJDintDcQ https://t.co/PEnYjXrwEW @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gotlands almar ska inventeras, liksom skador av granbarkborre i Syd- och Mellansverige https://t.co/9SJyQ6Vk1S https://t.co/OyHpm1O8sW @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Dags för twitterpaus = färre tweets. Ha en skön sommar! https://t.co/YtxOVDpGip @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Internationellt filmpris till filmen "Skogen - räcker den?". Filmsatsning från SLU lyfter viktiga miljöfrågor i sam… https://t.co/g8CYmJSq83 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan