Råd ska värna SLU:s försöksdjur

Text: Mårten Granert Publicerad: 19 juni 2014
Som en följd av ett EU-direktiv har SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse nu infört ett råd för djurförsöksfrågor på SLU. Rådet hade sitt första möte i början av april. Dess huvudsakliga uppgift blir att verka för en god djuromsorg.

De tre fakulteter som använder försöksdjur, vilket är alla utom LTV-fakulteten, har representanter i rådet som består av elva personer med försöksdjurskoordinatorn på SLU Katarina Cvek som självskriven ordförande på grund av sin roll som koordinator. Det är stor spridning på de försöksdjur som finns på SLU; allt från varg och björn och lantbrukets djur till fiskar, sällskapsdjur och möss.

– Vi ska ge råd i försöksdjursfrågor och då fungerar 3R som en ledstjärna för vårt arbete. Det står för replace, reduce och refine, alltså ersätta, begränsa och förfina, vilket i stort ska förbättra försöksdjurens situation och att man i möjligaste mån ska ersätta djur med andra metoder. I vårt uppdrag ligger att vi ska informera verksamheter på SLU om djurskyddsfrågor och att utarbeta rutiner för de verksamheter som har försöksdjur, säger Katarina Cvek.

Varje verksamhet som har tillstånd att använda försöksdjur har en samrådsgrupp som minst består av en föreståndare och en veterinär. I dag finns omkring 30 verksamhetstillstånd på SLU.

– Vi har diskuterat om arbetet i samrådsgrupperna behövde formaliseras på något sätt men vi ska inte göra det krångligare än vi behöver. Det kan räcka med att få till ett bra informationsflöde med samrådsgrupperna och att de har regelbundna möten samt att vi etablerar rutiner för någon form av egenkontroll. Vi har bara haft ett möte än så länge och vi hoppas att vi ska få en bra dialog med de olika försöksdjursverksamheterna här på SLU. Försöksdjursrådet kan beskrivas som ett paraplyorgan för samrådsgrupperna, säger Katarina.

 

19 juni 2014 1
  1. Kommentar från Tina Zethraeus 19 juni 2014:

    Äntligen! frestas man säga. Inrättandet av ett råd är en viktig signal, visar att vi tar frågan på stor allvar.

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan