Råd ska värna SLU:s försöksdjur

Text: Mårten Granert Publicerad: 19 juni 2014
Som en följd av ett EU-direktiv har SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse nu infört ett råd för djurförsöksfrågor på SLU. Rådet hade sitt första möte i början av april. Dess huvudsakliga uppgift blir att verka för en god djuromsorg.

De tre fakulteter som använder försöksdjur, vilket är alla utom LTV-fakulteten, har representanter i rådet som består av elva personer med försöksdjurskoordinatorn på SLU Katarina Cvek som självskriven ordförande på grund av sin roll som koordinator. Det är stor spridning på de försöksdjur som finns på SLU; allt från varg och björn och lantbrukets djur till fiskar, sällskapsdjur och möss.

– Vi ska ge råd i försöksdjursfrågor och då fungerar 3R som en ledstjärna för vårt arbete. Det står för replace, reduce och refine, alltså ersätta, begränsa och förfina, vilket i stort ska förbättra försöksdjurens situation och att man i möjligaste mån ska ersätta djur med andra metoder. I vårt uppdrag ligger att vi ska informera verksamheter på SLU om djurskyddsfrågor och att utarbeta rutiner för de verksamheter som har försöksdjur, säger Katarina Cvek.

Varje verksamhet som har tillstånd att använda försöksdjur har en samrådsgrupp som minst består av en föreståndare och en veterinär. I dag finns omkring 30 verksamhetstillstånd på SLU.

– Vi har diskuterat om arbetet i samrådsgrupperna behövde formaliseras på något sätt men vi ska inte göra det krångligare än vi behöver. Det kan räcka med att få till ett bra informationsflöde med samrådsgrupperna och att de har regelbundna möten samt att vi etablerar rutiner för någon form av egenkontroll. Vi har bara haft ett möte än så länge och vi hoppas att vi ska få en bra dialog med de olika försöksdjursverksamheterna här på SLU. Försöksdjursrådet kan beskrivas som ett paraplyorgan för samrådsgrupperna, säger Katarina.

 

19 juni 2014 1
  1. Kommentar från Tina Zethraeus 19 juni 2014:

    Äntligen! frestas man säga. Inrättandet av ett råd är en viktig signal, visar att vi tar frågan på stor allvar.

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan