Rätt råd – framtid för gröna näringar

Text: Ylva Carlqvist Warnborg Publicerad: 1 december 2016
Omvärldens krav och möjligheter ändras ständigt – men hur väl hänger rådgivarna i de gröna näringarna med i utvecklingen? För att möta framtiden på bästa sätt startades det nationella kompetenscentrat RådNu vid SLU Campus Skara sommaren 2014. Nu är många bollar i luften.

– Alla aktörer inom lantbruket måste vara på topp idag. Svenskt lantbruks konkurrenskraft ligger i att lära och utvecklas snabbare än andra, och det gäller också rådgivningsorganisationerna. Här har vi en viktig roll att fylla, säger Magnus Ljung, projektledare för RådNu.

Hitta spetskompetens

Han konstaterar att det visserligen finns många skickliga autodidakter med olika ämneskompetenser bland dagens rådgivare i de gröna näringarna. Men precis som i alla andra branscher går inte minst den tekniska utvecklingen snabbt framåt, och exempelvis växtodlare som vill ha hjälp att tolka stora mängder insamlad data kan ha svårt att hitta den spetskompetensen bland rådgivare idag.

Samtidigt måste en bra rådgivare ha den bredd som det innebär att kunna kommunicera sina råd till lantbrukaren på effektiva sätt. Men inte sällan finns en frustration i rådgivarleden över att inte nå hela vägen fram med sina råd.

– Det finns jättemycket spännande forskning inom bland annat SLU som RådNu vill brygga över till lantbrukarna via rådgivarna, så den utveckling av rådgivningsmetodik vi arbetar med gynnar alla. RådNu genererar och deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring rådgivning både nationellt och internationellt, och vi är en aktör som kan arbeta med konceptutveckling i en bransch som annars saknar riskkapital för innovativt utvecklingsarbete, säger Magnus Ljung.

Parallella spår

Exempel på webbaserad utbildning.

Exempel på webbaserad utbildning.

RådNu har tagit fram delvis webbaserade uppdragsutbildningar inom lean och kommunikation som vänder sig till rådgivare. Kurser inom processledning och coachning är på gång.

– Vi arbetar också med att ta fram olika verktyg såsom rådgivningskonceptet ”strategisk utvecklare”. Det innebär en delvis ny roll för rådgivarna där de hjälper sina kunder att hitta förbättringsmöjligheter i sin verksamhet och lägga upp hållbara framtidsstrategier.

Den unga verksamheten RådNu har många parallella spår igång samtidigt. Magnus Ljung finns med i tre pågående EU-projekt; OrAqua om ekologisk fiskodling, SmartBees kring hållbar biodling och Horizon 2020-projektet HNV Link. HNV står för High Nature Value Farming, och projektet ska utveckla idéer och innovationer från lantbruket som ger positiva miljöeffekter. Vid sidan av detta handleder Magnus doktorander och letar företagsdoktorander som vill fokusera på rådgivningsmetodik.

Han lägger sista handen vid planeringen av RådNu:s andra nationella rådgivningskonferens i Skara i februari med temat innovation inom rådgivning, och sitter också i den vetenskapliga styrgruppen för en internationell rådgivningskonferens på Kreta nästa sommar.

– Vi står alla inför i stort sett samma utmaningar idag, och rådgivning i de gröna näringarna blir alltmer internationaliserad. Vi vill hitta en svensk modell för rådgivning som ger mer plats för innovation och nya goda idéer.

Förstärkning pågår

Rom byggdes ju inte på en dag, och så inte heller RådNu. Hittills har det nationella kompetenscentrat medvetet hållit en ganska låg profil, eftersom det redan finns fler intresserade samverkansparter kring olika projekt än det finns tid till. Hittills är också bara några få tjänster knutna till RådNu, men förstärkning pågår. Bland annat rekryteras just nu en projektkoordinator inom framtidens beslutsstöd.

Magnus Ljung hoppas att den nu pågående treåriga projekttiden följs av ytterligare tre år, så att RådNu:s personalstyrka framöver når den kritiska massa som krävs för att skapa den dynamiska akademiska forskarmiljö som är målet.

– Min vision är att RådNu år 2020 består av uppåt tio personer; två-tre seniora forskare och tre-fyra doktorander kopplade till olika institutioner vid SLU och med stöttning av kommunikatör och administratör. Kanske också en gästforskare utifrån Europa?

Ylva Carlqvist Warnborg. Foto: Jane Geismar

Ylva Carlqvist Warnborg. Foto: Jane Geismar

Ylva Carlqvist Warnborg är sedan oktober 2016 kommunikatör på RådNu. Ylva nås på ylva.carlqvist.warnborg@slu.se, 070-251 69 84.

 

 

Fakta

Detta är och gör RådNu


  • Vi är sedan 2014 SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivningsmetodik.
  • RådNu arbetar nationellt och internationellt med forskning, samverkan, utbildning och konceptutveckling kring rådgivning i de gröna näringarna.
  • Vi erbjuder delvis webb-baserade uppdragsutbildningar för rådgivare i de gröna näringarna inom exempelvis kommunikation och lean.
  • RådNu arrangerar en årlig nationell rådgivningskonferens; nästa sker 2-3 februari på SLU Campus Skara.

Läs mer på: www.radnu.se

 
1 december 2016
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan