Rätt råd – framtid för gröna näringar

Text: Ylva Carlqvist Warnborg Publicerad: 1 december 2016
Omvärldens krav och möjligheter ändras ständigt – men hur väl hänger rådgivarna i de gröna näringarna med i utvecklingen? För att möta framtiden på bästa sätt startades det nationella kompetenscentrat RådNu vid SLU Campus Skara sommaren 2014. Nu är många bollar i luften.

– Alla aktörer inom lantbruket måste vara på topp idag. Svenskt lantbruks konkurrenskraft ligger i att lära och utvecklas snabbare än andra, och det gäller också rådgivningsorganisationerna. Här har vi en viktig roll att fylla, säger Magnus Ljung, projektledare för RådNu.

Hitta spetskompetens

Han konstaterar att det visserligen finns många skickliga autodidakter med olika ämneskompetenser bland dagens rådgivare i de gröna näringarna. Men precis som i alla andra branscher går inte minst den tekniska utvecklingen snabbt framåt, och exempelvis växtodlare som vill ha hjälp att tolka stora mängder insamlad data kan ha svårt att hitta den spetskompetensen bland rådgivare idag.

Samtidigt måste en bra rådgivare ha den bredd som det innebär att kunna kommunicera sina råd till lantbrukaren på effektiva sätt. Men inte sällan finns en frustration i rådgivarleden över att inte nå hela vägen fram med sina råd.

– Det finns jättemycket spännande forskning inom bland annat SLU som RådNu vill brygga över till lantbrukarna via rådgivarna, så den utveckling av rådgivningsmetodik vi arbetar med gynnar alla. RådNu genererar och deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring rådgivning både nationellt och internationellt, och vi är en aktör som kan arbeta med konceptutveckling i en bransch som annars saknar riskkapital för innovativt utvecklingsarbete, säger Magnus Ljung.

Parallella spår

Exempel på webbaserad utbildning.

Exempel på webbaserad utbildning.

RådNu har tagit fram delvis webbaserade uppdragsutbildningar inom lean och kommunikation som vänder sig till rådgivare. Kurser inom processledning och coachning är på gång.

– Vi arbetar också med att ta fram olika verktyg såsom rådgivningskonceptet ”strategisk utvecklare”. Det innebär en delvis ny roll för rådgivarna där de hjälper sina kunder att hitta förbättringsmöjligheter i sin verksamhet och lägga upp hållbara framtidsstrategier.

Den unga verksamheten RådNu har många parallella spår igång samtidigt. Magnus Ljung finns med i tre pågående EU-projekt; OrAqua om ekologisk fiskodling, SmartBees kring hållbar biodling och Horizon 2020-projektet HNV Link. HNV står för High Nature Value Farming, och projektet ska utveckla idéer och innovationer från lantbruket som ger positiva miljöeffekter. Vid sidan av detta handleder Magnus doktorander och letar företagsdoktorander som vill fokusera på rådgivningsmetodik.

Han lägger sista handen vid planeringen av RådNu:s andra nationella rådgivningskonferens i Skara i februari med temat innovation inom rådgivning, och sitter också i den vetenskapliga styrgruppen för en internationell rådgivningskonferens på Kreta nästa sommar.

– Vi står alla inför i stort sett samma utmaningar idag, och rådgivning i de gröna näringarna blir alltmer internationaliserad. Vi vill hitta en svensk modell för rådgivning som ger mer plats för innovation och nya goda idéer.

Förstärkning pågår

Rom byggdes ju inte på en dag, och så inte heller RådNu. Hittills har det nationella kompetenscentrat medvetet hållit en ganska låg profil, eftersom det redan finns fler intresserade samverkansparter kring olika projekt än det finns tid till. Hittills är också bara några få tjänster knutna till RådNu, men förstärkning pågår. Bland annat rekryteras just nu en projektkoordinator inom framtidens beslutsstöd.

Magnus Ljung hoppas att den nu pågående treåriga projekttiden följs av ytterligare tre år, så att RådNu:s personalstyrka framöver når den kritiska massa som krävs för att skapa den dynamiska akademiska forskarmiljö som är målet.

– Min vision är att RådNu år 2020 består av uppåt tio personer; två-tre seniora forskare och tre-fyra doktorander kopplade till olika institutioner vid SLU och med stöttning av kommunikatör och administratör. Kanske också en gästforskare utifrån Europa?

Ylva Carlqvist Warnborg. Foto: Jane Geismar

Ylva Carlqvist Warnborg. Foto: Jane Geismar

Ylva Carlqvist Warnborg är sedan oktober 2016 kommunikatör på RådNu. Ylva nås på ylva.carlqvist.warnborg@slu.se, 070-251 69 84.

 

 

Fakta

Detta är och gör RådNu


  • Vi är sedan 2014 SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivningsmetodik.
  • RådNu arbetar nationellt och internationellt med forskning, samverkan, utbildning och konceptutveckling kring rådgivning i de gröna näringarna.
  • Vi erbjuder delvis webb-baserade uppdragsutbildningar för rådgivare i de gröna näringarna inom exempelvis kommunikation och lean.
  • RådNu arrangerar en årlig nationell rådgivningskonferens; nästa sker 2-3 februari på SLU Campus Skara.

Läs mer på: www.radnu.se

 
1 december 2016

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan