Resurs – personaltidning i ny kostym

Text: Mikael Jansson Publicerad: 24 mars 2014
Det är inte bara nytt snitt på kavajen i vår, utan ett helt annat material – Resurs har bytt medium och kommer hädanefter ut elektroniskt. Men målet är detsamma: att vara en relevant och angelägen publikation för medarbetarna på SLU.

Resurs ska fortsätta ge alla anställda en inblick i olika delar av organisationen genom fördjupande reportage, krönikor, intervjuer och porträtt. Med ett nyhetsbrev en gång i månaden direkt i mejlen, kommer du att kunna se det mest aktuella materialet. Men det är alltid möjligt att besöka Resurs webbplats, som kommer att uppdateras kontinuerligt. Det innebär alltså att man inte längre kan tala om att nya nummer kommer ut.

Resurs – så funkar det! Tips om hur du använder webbsidan längst ner i artikeln.

Själva webbsidan är byggd i publiceringsverktyget WordPress. Ursprungligen är det ett bloggverktyg som också utvecklats för webbtidningar och anpassats för Resurs.
– Vi har siktat högt vad gäller både kvaliteten på Resurs och tiden för projektet, och har jobbat på så fort det bara går för att det inte skulle bli ett för stort glapp från sista pappersnumret, säger Annika Borg, huvudredaktör och den som lett projektet med att utveckla Resurs på webben.
– Det nya mediet har funktioner som en papperstidning saknar. Nu kommer läsaren att kunna kommentera artiklar, ställa frågor, dela och gilla. Via ett Instagramflöde kan man både lägga upp och ta del av bilder som SLU-taggats, och twitterflödet innehåller de senaste tweeten från SLU-anknutna konton.

Om man saknar den gamla papperstidningen då? Visst finns det tillfällen när en hederlig blaska är det allra bästa. Det är ju en helt egen känsla att bläddra i och läsa en tidning som man kan hålla i handen.
– Varje typ av medium har sina fördelar och nackdelar, och visst är det en särskild känsla att hålla i tidningen man läser. Men vi hoppas att innehållet och interaktiviteten i nya Resurs ska innebära ett ökat internt informationsflöde och fortsätta ge läsarna det som de vill ha av en personaltidning. Vi vill gärna diskutera Resurs på webben och få synpunkter! säger Annika.

English summaries

As in the paper version of Resurs, we are planning to have an English-language summary of some articles, for those of our staff who do not read Swedish. There may also be some articles entirely in English. You will find the summaries on the “Summaries in English” tab on the first page of the website.

Kommunikationschef Tina Zethraeus om nya Resurs:

Varför togs beslutet att lägga ner papperstidningen och gå över till webben?
– Att formge, trycka och distribuera en tidning över hela landet är en tung och dyr process, som dessutom sliter på miljön i fråga om transporter och pappersåtgång. Vi tycker att tiden är mogen för ett skifte, nu finns det verktyg och funktioner som ger läsarna helt nya möjligheter på webben. Fortfarande har vi medarbetarwebben där man enkelt kan hitta senaste inlägget om rektorernas vardag och tankar, nytt om nyanställda, uppdatering av framtidens SLU, ledningsnytt för chefer osv. Allt det kan vi nu länka till på ett enkelt sätt från Resurs.

Men allvarligt talat, handlar det inte mest om att spara pengar?
– Självklart är det alltid vår ambition att pressa kostnaderna! Men vi ser också att möjligheten till interaktivitet är något som kan få konceptet att lyfta. Nu vill vi veta vad de anställda tycker och tänker om nya Resurs, och så ser vi det som ett pilotprojekt som kommer att utvärderas. Vi är väl medvetna om att det tar tid att förändra läsvanor, så man får nog ge försöket något år.

Resurs – så funkar det!

 • Nyhetbrevet är ”löpet”. Här ser du ett urval av det som publicerats senast. En gång i månaden kommer det att dimpa ner i mejlens inkorg. Ser du en artikel du tycker är intressant, är det bara att klicka på den så kommer du till webbsidan för Resurs och just den artikeln.
 • Gilla, dela och kommentera! Hjärta = gilla, och i puffarna syns dels hur många som gillat en artikel, dels hur många kommentarer den fått. Artiklarna kan delas i de vanligaste sociala medierna.
 • Förstasidan för Resurs (den du kommer till via länken resurs.slu.se/) återkommer också under varje artikel. Du behöver alltså bara skrolla nedåt när du läst färdigt en artikel, så har du resten av innehållet där. TIPS: Klicka på knappen ”visa mer” för att fälla ut fler artikelpuffar.
 • Förstasidan har fyra flikar. ”Utvalt” är den mix av artiklar som redaktionen lyft fram som mest intressant just nu. ”Senast” listar de senast publicerade artiklarna. Under ”Gillat” kan du se vilka artiklar som fått flest hjärtan av sina läsare. Fliken ”Summaries in English” innehåller alla de artiklar som har en engelsk sammanfattning.
 •  Instagram och Twitter. Längst ner på förstasidan kan du se de senaste inläggen i de två sociala medierna. Vad skrivs om SLU på Twitter? Hur ser det ut just nu i Alnarpsparken, eller vid ett fältförsök i Umeå? Visa hur en dag på ditt arbete kan se ut genom att tagga en Instagrambild med #sverigeslantbruksuniversitet.

Summary in English

Resurs – a new look for our staff magazine

The fashion this season is not only a new colour, but an entirely new look – as of the March issue, Resurs will be a digital publication. The aim, however, remains the same: to provide a relevant and important publication for all staff at SLU.

Resurs will continue to provide an insight into different parts of our organisation through in-depth articles, columns, interviews and portraits. Once a month we will e-mail you a newsletter containing the most recent material. The Resurs website is always open for business and will be updated regularly, which is why the newsletter should not really be seen as “the latest issue”, but more as a taster of what is available on the site.

The website runs on Wordpress, a publishing tool originally developed for blogs, which has been adapted to suit Resurs.
- We have set our aims high both when it comes to the quality of the product and the schedule, we have been working hard to avoid too big a gap in time between the last paper issue and the digital launch, says Annika Borg, main editor and project manager for the Resurs on the web project.

- The web offers functionality a paper product cannot match. You will be able to comment on articles, share and like them, and ask questions. There will be an Instagram flow showing pictures with an SLU tag, and a Twitter feed with the latest tweets from SLU accounts. But what if I miss the old paper version? There is, after all, a certain feeling to turning the pages of a magazine. - Every medium has its pros and cons, but we hope that the content and the interactivity of the new Resurs will lead to an increased flow of information, and still give the readers what they expect from a staff magazine. We’ll be more than happy to discuss Resurs on the web and listen to your views, says Annika.

English summaries

As in the paper version of Resurs, the plan is to have an English-language summary of some articles, for those of our staff who do not read Swedish. There may also be some articles entirely in English. You will find the summaries on the “Summaries in English” tab on the first page of the website.

Tina Zethraeus, Head of Communications, on the new-look Resurs:

Why a website instead of a paper magazine?
- To design, print and distribute a magazine all over the country is a resource-intensive and expensive process, which also leaves its mark on the environment. We thought the time had come for a change, we now have the tools and functionality to offer our readers completely new possibilities. We still have the staff web, where you can find the latest blog entries from the Vice-Chancellors, news about new colleagues, updates on the Future SLU project etc. We can now link to all this material from Resurs.

Seriously though, is it not primarily a question of saving money?
- Lowering the cost is one reason for this change, but most of all we see the opportunity to interact as something which can give the magazine a boost. Now, we want your opinions on the new Resurs, it is a pilot project which is going to be evaluated in due time. We understand that changing your reading habits takes time.

Resurs – how does it work?

 • The newsletter is our front page The newsletter contains a selection of recent articles and will be sent out by e-mail once a month. If you see something that interests you, a click will take you to the article in Resurs.
 • There will be a link to the front page of Resurs (at http://resurs.slu.se/) under each article, so all you need to do when you have read an article is to scroll down. Click on ”Visa mer” to show more article introductions.
 • The front page has four tabs. ”Utvalt” is a selection of articles hand-picked by the editors. Under ”Senast”, you will find the most recently published articles. On the tab ”Gillat” you can see which articles have been hearted the most by the readers. Finally, the tab ”In English” lists those articles that have a summary in English.
 • Like, share and comment! Heart =like, and the article introductions will show how many readers have liked an article, and how many comments it has had. Articles can be shared in the most common social media.
 • Instagram and Twitter. At the bottom of the front page, you will see the latest SLU-related Instagram and Twitter entries. What is being written about SLU on Twitter? What does the park in Alnarp look like today, or what is going on at a field trial in Umeå? Show us what a day in your life at work looks like by tagging your Instagram pictures with #sverigeslantbruksuniversitet.
24 mars 2014 33 1
 1. Kommentar från Kajsa Ragnestam 31 mars 2014:

  Jättefin tidning! Kul att vi fått en digital personaltidning med möjlighet till dialog! 🙂 Ser fram emot kommande artiklar!

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan