Resursläsare, hur beter du dig egentligen?

Resursläsare, hur beter du dig egentligen?

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 25 april 2016
Era önskemål och läsvanor är något som redaktionen försökt att ta reda på genom en läsundersökning, dock med ett så uselt deltagande att vi inte kan dra några slutsatser. Det är ingens fel, det bara är så med undersökningar…ibland. Men vi kan få en uppfattning på fler sätt!

Sedan Resurs publicerades på webben i mars 2014 har vi kunnat följa statistiken med hjälp av Google Analytics, ett verktyg som mäter aktiviteten på vår sida Resurs.slu.se. Här kan vi se läsmönster och den tid som ni som läsare varit inne på Resurs. Och det är användbar kunskap för en liten redaktion.

Besökstoppar och sessioner

Vi ser att det är besökstoppar vid nyhetsbrev, att sessionslängden – hur länge man är inne på Resurs är ganska okej, cirka två minuter. Avvisningsfrekvens när man är inne i Resurs är 63,71 procent, det är ok till bra. En del tidningar har 80 procent = dåligt.

(För siffernörden och för dig som vill veta mer om vokabulären finns det mer information i faktarutan längst ner i artikeln).

Vi ser också att läsarna blir fler. Antal sessioner när det gäller användare och sidvisningar har fördubblats om vi jämför november 2014 med november 2015. Och besökarna kommer inte bara från Sverige. Läsare, förhoppningsvis SLU-medarbetare, som befinner sig på jobb i Norden, Brasilien, USA, Kina, Ryssland, Kanada, Sydkorea, Indien, Kenya m.fl. länder har klickat fram artiklar.

Ni läser i första hand på era datorer, 66 procent, medan 29 procent läser på mobilen och 5 procent på en surfplatta.

Läsundersökningen – vad sa ni?

Ett stort tack till er 111 SLU:are som har svarat på webbenkäten! Ni har gjort oss uppmärksamma på att alla på SLU inte får mailet med nyhetsbrevet. Det är ett dilemma som vi är medvetna om, och som vi måste lösa tillsammans med rätt instanser på SLU.

Ni säger att det är lagom med 10 nyhetsbrev per år, att ni förstår att man kommer in på en webbsida när ni klickar på en specifik artikel. Någon tycker det är för mycket klickande. Ni hittar in i Resurs via nyhetsbrevet och medarbetarwebben.

Två tredjedelar av er navigerar enkelt omkring bland artiklarna, en tredjedel tycker att det är lite knöligt. Men ni läser, mellan 3 till 10 minuter, utom de 15 personer som inte läser alls. Det är bra att kunna kommentera och gilla, men att skriva insändare verkar inte vara aktuellt.

Sammantaget är era kommentarer jämnt spridda skurar, från att oftast hitta en artikel att läsa, till att inte ta sig tid, många saknar papperstidningen, andra tycker att konceptet känns nytt och fräscht. Det kan ibland vara svårt att hitta, men ni tycker generellt att redaktionen gör ett bra jobb med tillräckligt intressanta artiklar som speglar SLU.

Men som sagt, det är svårt att dra några slutsatser med en så låg svarsprocent. Många av kommentarerna är dock värdefulla!

Vad händer nu?

Jo, vi kommer att bygga ut Resurs med flikar så att man lätt hittar artiklar från SLU: s olika verksamheter och enheter. Vi ska jobba mer med utveckling av navigering och målgruppsanpassning.

Mer film är också intressant. Vi har ett gott samarbete med Utbildningsmedia vid SLU som hjälper till att producera intervjuer och tävlingar.

Generellt kan vi i redaktionen säga att vi allt oftare blir kontaktade med uppslag och önskemål om innehåll från SLU:s verksamheter. Tack för det! Vi i verksamheterna gör Resurs, den är av oss alla för oss alla!

Omvärlden

Vi har blivit kontaktade av andra högskolor och statliga enheter som är nyfikna på hur vår personaltidning fungerar. Det är inte enkelt att ge svar på om detta är det mest optimala när det gäller att göra personaltidning.

Vi kan konstatera att medielandskapet har förändrats, man hittar artiklar som intresserar, kanske klickar man vidare till något annat som man inte visste att man var intresserad av. Man läser snabbare, scannar, scrollar, dyker ned i intressant info, väljer. Och delar.

Glöm inte att Resurs har en responsiv design. Det betyder att sidan anpassar sig efter surfplattan och mobilen. Så det är bara att läsa på, även utanför kontoret!

Fakta

Ordlista


 • Besök (Sessions) - En period med interaktion mellan en besökare (besökarens webbläsare) och webbplatsen.
 • Besökare (Users) - Antalet besökare på en webbplats räknas med hjälp av cookies på en dator.
 • Nya besökare (New visitors) - Om en besökare besöker webbplatsen för första gången, eller om hon rensat cookies, bytt webbläsare, eller dator/enhet (mobil, app, surfplatta etc).
 • Återkommande besökare (Returning visitors) - Om en besökare har besökt webbplatsen tidigare kommer hon att räknas som återkommande besökare.
 • Avvisningsfrekvens (Bounce rate) - Andelen besök där besökaren endast tittat på en sida och därefter lämnar webbplatsen utan att titta på någon fler sida.

För siffernörden! Här är en jämförelse av siffrorna två novembermånader 2014 och 2015:

November 2014: sessioner 1151, användare/besökare 883, sidvisningar 2275, sidor/session 1,98, genomsnittlig sessionslängd 2,06 min, avvisningsfrekvens 55,08 procent, nya sessioner 46,74 procent.

November 2015: sessioner 2450, användare/besökare 1848, sidvisningar 4109, sidor/session 1,68, genomsnittlig sessionslängd 1,49 min, avvisningsfrekvens 63,71 procent, nya sessioner 48,73 procent.
Fakta

Om Resurs

Resurs är en löpande produktion – inga nummer. Ett nyhetsbrev skickas en gång i månaden till alla anställda och prenumeranter. Fyra redaktörer på SLU:s orter skriver artiklar och håller koll på vad som händer, nära. Resurs kan länka till mer information, kan delas via sociala medier och gamla artiklar kan hämtas på sidan.

Ambitionen är att Resurs ska engagera och uppmuntra till medverkan med möjlighet att kommentera innehållet. Resurs ska vara öppen för dialog och debatt.

Artiklar i topp 2016

 1. Såga inte av den gren… krönika
 2. SLU kan spela en stor roll
 3. Hur trivs du på SLU?
 4. Alla ska kunna odla – IKEA och SLU
 5. Grön väg för nyanlända
 6. Vad innebär altimetri
 7. Spränger smått i havet

Kul att veta – antal internationella sessioner totalt 2014-2015

 • USA 1333
 • China 230
 • Tyskland 182
 • Norge 153
 • Ryssland 145
 • Storbritannien 129
 • Japan 127
 • Frankrike 109
25 april 2016 3

Twitter

Ny marin snäckart i svenska vatten https://t.co/oZDD02o9Pq https://t.co/ayuleoOWnH @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper. https://t.co/zFplNYQO4A https://t.co/oYZLQzIxWy @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Käk för kris eller krig – för 50 år sen och nu. Hur kan vi bygga beredskap på ett sätt som samtidigt skulle göra Sv… https://t.co/Jr5poTLL9T @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art https://t.co/SV74GFKOSd https://t.co/hT9at2mPMp @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
SLU höjer sin röst i Almedalen https://t.co/T0RBSip5Pj @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018 https://t.co/meGuBiiglw https://t.co/YQSPpsQUFq @_SLU via Twitter 12 dagar sedan