Rikt forskarliv belönas med SLU:s stora förtjänstmedalj

Text: Mårten Granert Publicerad: 15 september 2016
Kjell Danell på SLU i Umeå är zoolog och professor emeritus i viltekologi. Kjell belönas nu med SLU:s stora förtjänstmedalj. Lär här lite kort om vad Kjell har arbetat med som forskare.
Du är professor emeritus i viltekologi. Vad är viltekologi?

– Vilt är enligt lagens mening vilda däggdjur och fåglar, men i dagligt tal innefattar vilt i första hand de jaktbara arterna. Viltekologi är läran om viltet och dess samspel i ekosystemet.

Vilka är de största förändringar som skett under dina mer än 50 år som forskare?

– När jag började hade forskarna var sin art; en forskare studerade rödräv, en annan grävling och en tredje utter, en fjärde fördjupade sig i vissa viltsjukdomar och så vidare. Lite senare när ekologin börjat få ett rejält genomslag studerade forskaren fler arter och deras koppling till miljön, inte mist födoresursen. Under senare år när forskningen blivit mer förvaltningsinriktad har även människorna blivit studieobjekt.

Vad har du studerat?

– Efter gymnasiet studerade jag kemi, zoologi, botanik och miljövård vid Umeå universitet. Därefter forskarutbildning vid samma universitet. Efter forskarexamen 1978 flyttade jag till SLU i Umeå.

Vad har du jobbat med?

– Som forskare och lärare, men även som institutionsledare. Jag är zoolog och har arbetat främst med djur, generellt sett från insekter till elefant, men mest med sorkar, harar och älgar samt andfåglar. Det som sysselsatt mig mest är växtätarnas samspel med sina födoväxter. Både tillämpade och grundläggande studier. Varför väljer de en viss föda? Hur påverkar de födoväxterna i kortare och längre perspektiv med tanke på mängd föda och kvalitet? På senare år har jag arbetat en del med hur naturvården i skogen ska kunna göras mer kostnadseffektiv samt inte minst med modeller för en adaptiv viltförvaltning.

Var har du jobbat?

– Mest i de boreala skogarna i Sverige, men även i Finland, Alaska och Ryssland. Under kortare perioder i södra Afrikas savannområden och några somrar i på den arktiska tundran längs nordväst- och nordostpassagerna.

Hur har du jobbat?

– Jag har friskt blandat grundläggande och tillämpad forskning och gillat fältexperiment. Till exempel hur olika betestryck påverkar tall och björk samt effekter av kvävegödsling på djursamhällens struktur och dynamik. Jag tror starkt på värdet av långa observationsserier i fält, till exempel över förändringar i djurens numerär och förändringar i vegetationen.

Vad har varit mest spännande?

– Att lära mig mer om natur, växter och djur samt människor i olika delar av världen. Att forska har alltid fascinerat mig.

Vad har varit roligast?

– Att få jobba med unga människor och få se dem växa. Särskilt kul är att träffa dem senare och se när de utövar sina yrkesroller. Många forskarkollegor, studenter och fältarbetare har jag mycket att tacka för ett stimulerande samarbete och hjälp.

Du har ett intresse för historia och arbetar med att tillgängliggöra historiska data om vilt, jakt och skog ända från medeltiden. Vad mer exakt handlar detta om?

– Att försöka finna sådana data i olika arkiv och sprida dem i en vidare krets, exempelvis i boken Jaktens historia från medeltid och till idag – vilt, människa, samhälle, kultur som kommer inom några månader.

SITES är nu en etablerad infrastruktur för fältbaserad terrester miljöforskning där du hade en framträdande roll i förarbetet. Vad gick ditt arbete ut på?

– Jag besökte de allra flesta forskningsstationerna under en sommar och diskuterade med forskare, studenter och tekniker. Därefter skrev jag en rapport med förslag till Vetenskapsrådet. Kanske lite oväntat beslutade rådet helt enligt mina förslag och skjuter årligen till en icke obetydlig summa pengar till stationerna. Dessutom motfinansierar de olika universiteten. Förhoppningsvis blir det en mycket långsiktig satsning.

Bilderna tillhör Kjell Danell

Bilderna tillhör Kjell Danell

Fakta

Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå.

Föddes i Luleå i Norrbotten 1946.

Uppväxt i Kalix och Stockholm.

Familj: Gift med Kerstin Huss-Danell, professor emerita vid SLU; utflugen son Markus.

Var känner du dig hemma? I Umeå som varit min hemstad i snart 50 år. Allra mest hemma känner jag mig vid Bottniska vikens strand, på tundran och längs skogsbilvägarna i norr.

Har du önskat byta från forskare till något annat? Nej, men om jag varit tvungen att göra något helt annat hade jag kanske öppnat en lyxkrog. Som ung hade jag långt gångna planer på att bli läkare, men naturen lockade mer än sjukhuset.
15 september 2016
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019

Twitter

Pressinbjudan: Kronprinsessan Victoria namnger Sveriges nya forskningsfartyg i Lysekil https://t.co/NhOBPLwWCX https://t.co/zP9ORx3WF8 @_SLU via Twitter 9 timmar sedan
EU:s inkomstförsäkring för jordbruket bör inte införas i Sverige, enligt utredare https://t.co/om57tcGh9d @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
Kunskap om torskens meny ger verktyg för bättre fiskförvaltning https://t.co/JulOgWCcag https://t.co/i7PDOf6OpB @_SLU via Twitter 15 timmar sedan
RT @EPOK_SLU: Seminarium om odlad fisk – hur kan den hållbarhetsmärkas? @KRAVmedia @WWFSverige @svensktsigill https://t.co/MnBrYKnxgb #SLU… @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU:s förtjänstmedaljer 2019 till Ågren, Jeppson Eldrot och Melnyk. För arbete med kolets och kvävets kretslopp, le… https://t.co/oZg1cXGmva @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Jakten leder inte till fler älgar på vägarna https://t.co/YReKq36cIs https://t.co/Ck75t0L3TK @_SLU via Twitter 5 dagar sedan