Så blev boken om SLU:s utveckling till
Foto: Annamia Olvmyr, SLU

Så blev boken om SLU:s utveckling till

Text: Mikael Jansson Publicerad: 19 oktober 2017
Vi har försökt att fånga lite av förändringarna både åsiktsmässigt och i verklighetsbeskrivningarna – det har i alla fall varit en del av ambitionerna, säger Roland von Bothmer som är en av upphovsmännen bakom SLU:s nyss utkomna 40-årsjubileumsbok.

Och bokens tillkomst har lite av ”elefantfödsel” över sig – det hela började egentligen för sådär åtta år sedan, då Roland von Bothmer – f d dekan i Alnarp – tillsammans med förre rektorn Mårten Carlsson och SLU-veteranerna Per Jennische och Per Andersson fick i uppdrag av dåvarande rektor Lisa Sennerby Forsse att skriva något om SLU i samband med Kvalitet och Nytta-arbetet då. Det visade sig exempelvis att många av de externa expertgranskarna hade ganska bristfälliga kunskaper om SLU:s specifika förhållanden.

Anders Nilsson, Mårten Carlsson och Roland von Bothmer. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Det har också gjorts mängder av utredningar om SLU och dess verksamheter under de gångna 40 åren, men det har inte varit enkelt för författarna att hitta all dokumentation – om det ens har funnits kvar någon överlevande sådan. Så Roland med flera fick börja bygga upp sina egna databaser med alla utredningar, beslut med mera som har förändrat SLU under de gångna åren.

– Något som vi hade en oerhörd nytta av var, lite oväntat, de gamla personalkatalogerna, skrattar Roland. Med hjälp av dem kunde vi rekonstruera skeden. Vi har gått igenom dem från pärm till pärm och ofta kunnat följa hur verksamheten organiserats och omorganiserats, vi har kunnat följa personer eftersom katalogerna innehöll ganska detaljerade personuppgifter, både födelsedata och karriärdata.

Syn på SLU:s förändringar

Så författarna kunde nu sammanställa statistik, men satt samtidigt med vad som Roland beskriver som ”en stor oläslig bibba” – Vägvalsutredningen, som finns tillgänglig på nätet. Det beslöts att tillfråga en extern konsult som skulle göra det hela läsligare, men efter två år hade just inget hänt i den vägen, så författarna – nu Roland, Mårten och Anders Nilsson på Alnarpskansliet – frågade nye rektor Peter Högberg om man skulle gå vidare med materialet på något sätt, och rektor föreslog att det kunde presenteras i form av en jubileumsbok lagom till årets 40-årsfirande.

– Därmed växte projektet till att inte bara spegla vår syn på SLU:s förändringar, utan vi bjöd även in andra personer att ge sin syn på hur universitetet utvecklats under de här fyra decennierna. Vi tycker själva att det också har stärkt boken, att vi har fått saker och ting belysta ur olika vinklar, säger Roland von Bothmer.

Det han beklagar mest är att författarna inte riktigt mäktat med att leta fram gamla bilder, inte minst från de tidigaste åren.

Fakta

Citat Peter Högberg, SLU:s rektor

Boken ”SLU – ett universitet mitt i samhällets utveckling” beskriver just det; vårt SLU:s förändringsresa sedan bildandet 1977 – hur vår verksamhet har förändrats i takt med hur vår omvärld har förändrats som en följd av alla samhällsomvandlingar. Boken tar upp, på ett mycket frimodigt sätt, så många olika aspekter på våra verksamheters historia. Att läsa den är att skaffa sig kunskap om varifrån vi kommer och kanske därmed också vart vi är på väg! Jag hoppas att många SLU:are, inte minst de som nyss har börjat hos oss, läser boken!
Fakta

Köpa och låna

För den som vill ha ett eget exemplar av boken så finns den nu även att köpa för 50 kr. Köp direkt över disk hos servicecenter eller beställ genom att mejla till camilla.stenberg@slu.se
Boken finns också för utlåning på SLU:s samtliga bibliotek.
19 oktober 2017 1 2
 1. Kommentar från Tomas Nilsson 8 april 2018:

  Jag tycker att det är ynkligt att SLU inte kan skicka skriften till en som arbetat i nästan 50 år på SLU. Istället har jag blivit utplånad.

  • Kommentar från Vanja Sandgren 11 april 2018:

   Hej Tomas!
   Det är beklagligt att du inte längre känner dig hemma på universitetet, men redaktionen uppskattar att du läser Resurs och är uppdaterad på vad som händer på SLU.

   Det är inte alla SLU:are som har fått boken som gåva, endast de som deltog vid boksläppet och vid SLU:s 40-årsfirande över landet. Några exemplar har också delats ut till de som på något sätt har medverkat till produktionen av boken samt till ledningspersoner.

   Varje institution har också fått ett antal exemplar, SLU:s bibliotek har boken för utlåning och resterande exemplar som SLU köpt in säljs för 50 kr över disk via Servicenter.

   MVH Vanja Sandgren, redaktör Resurs

Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan