Science Gallery ett gyllene tillfälle för SLU

Text: Mårten Granert Publicerad: 18 juni 2018
Det finns långt gångna planer att i Uppsala skapa ett Science Gallery. Det är Uppsala universitet som är initiativtagare. Scince Gallery är ett koncept som togs fram på Trinity Collage i Dublin och som nu finns på olika platser i världen. Det handlar om att öppna vetenskapen för tvärvetenskapliga och nya möten där vetenskapen och konstnärliga uttryck korsbefruktar varandra.

Science Gallery är en plats där vetetenskap möter konst i ett gränsöverskridande och tillåtande klimat, en plats som utmanar och medverkar till att söka nya lösningar på dagens och morgondagens problem, som Uppsala universitet skriver i en utredning.

Planerna är ännu i sin linda och SLU har inte fått någon officiell förfrågan om att vara med men jag sitter i en styrgrupp som diskuterar hur saken kan lösas och få en fortsättning, säger Hanna Bergeå som är vicedekan med ansvar för samverkan på NJ-fakulteten.

Som planerna ser ut idag ska Uppsala universitet presentera en avsiktsförklaring efter sommaren. Det finns fyra aktörer som deltar i planeringen. Det är förutom Uppsala universitet och SLU även Uppsala kommun och Region Uppsala. Enligt förslaget ska dessa fyra årligen avsätta 1,5 miljoner kronor i fem år som ska användas till att bygga upp det som kallas Science Gallery Lab.

Science Gallery Lab är ett förstadium till en mer stadigvarande verksamhet. Science Gallery Lab kan inhysas på olika platser i Uppsala. Denna verksamhet kan starta redan i januari nästa år. Idag finns planer att bygga ett permanent hus för Science Gallery i Odinslund på en tomt mellan biblioteket Carolina Rediviva och domkyrkan.

– Science Gallery är en utmärkt möjlighet för SLU att visa upp sin breda verksamhet. Det gäller givetvis hela SLU, inte endast det som ligger i Uppsala. SLU skulle med detta nå in i helt nya sammanhang, nå helt andra grupper och kunna visa upp vår mångfacetterade verksamhet på ett helt nytt sätt. Det ska bli mycket intressant och spännande att se fortsättningen, avslutar Hanna.

18 juni 2018 1

Twitter

I dag lyfter #julkalendern ett exempel på vad som skulle kunna vara framtidens #medborgarforskning https://t.co/3XBZ3aHLoD @_SLU via Twitter 6 timmar sedan
I dagens lucka kan du lära dig mer om skogens möjligheter för klimatutmaningarna. https://t.co/QaahcqvCp8 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Dagens #lucka i #kunskapskalendern handlar om #biologisk #mångfald https://t.co/8ydXZPfs8g @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
I somras rådde stor torka, och det kan bli vanligare i framtiden. Om du vill veta mer om hur vi kan möta den utmani… https://t.co/fAUxtZFjHd @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Lucka 4 #julkalender: Vad händer i skog och mark vid utebliven nederbörd? Bäcken är dynamisk och anpassar sig till läg… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Premiär i dag för årets julkalender från SLU, med extra mycket film och ljud. Ny kunskap varje vardag fram till jul… https://t.co/mzpKkXaTul @_SLU via Twitter 7 dagar sedan