Science Gallery ett gyllene tillfälle för SLU

Text: Mårten Granert Publicerad: 18 juni 2018
Det finns långt gångna planer att i Uppsala skapa ett Science Gallery. Det är Uppsala universitet som är initiativtagare. Scince Gallery är ett koncept som togs fram på Trinity Collage i Dublin och som nu finns på olika platser i världen. Det handlar om att öppna vetenskapen för tvärvetenskapliga och nya möten där vetenskapen och konstnärliga uttryck korsbefruktar varandra.

Science Gallery är en plats där vetetenskap möter konst i ett gränsöverskridande och tillåtande klimat, en plats som utmanar och medverkar till att söka nya lösningar på dagens och morgondagens problem, som Uppsala universitet skriver i en utredning.

Planerna är ännu i sin linda och SLU har inte fått någon officiell förfrågan om att vara med men jag sitter i en styrgrupp som diskuterar hur saken kan lösas och få en fortsättning, säger Hanna Bergeå som är vicedekan med ansvar för samverkan på NJ-fakulteten.

Som planerna ser ut idag ska Uppsala universitet presentera en avsiktsförklaring efter sommaren. Det finns fyra aktörer som deltar i planeringen. Det är förutom Uppsala universitet och SLU även Uppsala kommun och Region Uppsala. Enligt förslaget ska dessa fyra årligen avsätta 1,5 miljoner kronor i fem år som ska användas till att bygga upp det som kallas Science Gallery Lab.

Science Gallery Lab är ett förstadium till en mer stadigvarande verksamhet. Science Gallery Lab kan inhysas på olika platser i Uppsala. Denna verksamhet kan starta redan i januari nästa år. Idag finns planer att bygga ett permanent hus för Science Gallery i Odinslund på en tomt mellan biblioteket Carolina Rediviva och domkyrkan.

– Science Gallery är en utmärkt möjlighet för SLU att visa upp sin breda verksamhet. Det gäller givetvis hela SLU, inte endast det som ligger i Uppsala. SLU skulle med detta nå in i helt nya sammanhang, nå helt andra grupper och kunna visa upp vår mångfacetterade verksamhet på ett helt nytt sätt. Det ska bli mycket intressant och spännande att se fortsättningen, avslutar Hanna.

18 juni 2018 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan