Seniora miljöanalysspecialister – ett steg i rätt riktning

Text: Olof Bergvall Publicerad: 9 december 2020
Nu är det dags igen att ansöka om att bli senior miljöanalysspecialist. I höstas utsågs de sju första vid SLU.

Illustration: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Nyligen öppnades den andra utlysningen för att ansöka om att utses till senior miljöanalysspecialist. Det är en ny kompetensnivå som rektor beslutat införa vid SLU.

Beslutet innebär att SLU får en tydlig grupp av medarbetare som på ett strategiskt plan bidrar till miljöanalysens utveckling.

Kompetensnivån innebär att skickliga medarbetare inom fortlöpande miljöanalys synliggörs samt ges möjlighet till en karriärutveckling.

Den som utnämns till senior miljöanalysspecialist får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid utnämning till docent eller till excellent lärare. En senior miljöanalysspecialist förväntas att på ett strategiskt plan aktivt delta till miljöanalysens utveckling.

Fakta

Kriterier

För att kvalificera till att erhålla titeln måste den sökande visa hög grad av skicklighet inom samtliga av dessa fem kriterier:

  • skicklighet inom fortlöpande miljöanalys
  • vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt inom fortlöpande miljöanalys
  • samverkan med samhället
  • medarbetarskap, ledarskap och samarbete inom universitetet
  • internationellt engagemang inom fortlöpande miljöanalys

Ansökningarna till senior miljöanalysspecialist bereds av nämnden för antagning av seniora miljöanalysspecialister.

Karriärsstege med tröskeleffekt

Jonas Fridman, programchef vid Riksskogstaxeringen, var en av de sju som utsågs i höstas. Han tycker att det är bra att det införs en karriärsstege för miljöanalytiker, men är också kritisk till viss del.

Jonas Fridman, senior miljöanalysspecialist. Foto: Marianne Holmberg

– Kravet på vetenskapliga publikationer och att ha disputerat utesluter många. Det finns medarbetare vid SLU som jobbat som miljöanalytiker under väldigt många år. Oerhört kompetenta och erfarna medarbetare vars kunskaper är oumbärliga för såväl miljöanalysen som forskningen, men som aldrig kan bli seniora miljöanalysspecialister eftersom de inte disputerat och därmed saknar vetenskapliga meriter i form av publiceringar.

– Det är bra att det finns en karriärväg, och det kommer att höja statusen på yrket, i sinom tid. Men inledningsvis uppstår det en tröskeleffekt och orättvisor som förhoppningsvis utjämnas med tiden.

Unikt för SLU

SLU är det enda universitet i Sverige som har fortlöpande miljöanalys som uppdragsområde. Data från den fortlöpande miljöanalysen är ovärderlig för forskningen vid SLU och andra universitet.

– Miljöanalys är ett särpräglat hantverk: Hur designar vi inventeringen bäst? Hur nyttjar vi inventeringsdata bäst? Vilka är analysmöjligheterna? Hur tillgängliggör vi data? Miljöanalys är ett lagarbete och det är därför svårt att värdera den enskilde medarbetaren, menar Jonas Fridman.

Han upplever även att synen på att forska på miljöanalysdata har förändrats över tid.

– För trettio år sen betraktades det som ”fulforskning” att använda data som samlats in av till exempel Riksskogstaxeringen. Det ansågs vara en billig genväg när kulturen var sådan att forskning skulle bygga på egna försök. Idag förstår man vikten av att ha långa dataserier med möjligheten att studera förändringar över lång tid, samt givetvis kostnadseffektivt att slippa samla in data själv. Nu publiceras det Nature-artiklar med miljöanalysdata, bland annat från Riksskogstaxeringen. Statusen har lyfts och är en helt annan idag.

Fakta

Seniora miljöanalysspecialister vid SLU

9 december 2020 2
Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Krönika av Karin Holmgren År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.
21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 5 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 11 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 11 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 11 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 månad sedan