Skogsskador i centrum

Text: Olof Bergvall Publicerad: 24 mars 2021
SLU har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett skogsskadecentrum. I april ska universitetet redovisa till regeringen hur detta ska utformas. Efter en bred, fakultetsövergripande, genomlysning står snart arbetsgruppen redo att presentera förslaget.

Klimatförändringarna förväntas bidra till att flera olika slags skogsskador kommer att öka. Dessutom ligger betesskador orsakade av klövvilt ligger kvar på höga nivåer. Dessa skador påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden.

Det är stora belopp som står på spel för en av Sveriges basnäringar och SLU har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett skogsskadecentrum. Styrgrupp inom SLU för utvecklingsarbetet är vicerektor Anna Lundhagen, Christer Björkman och Göran Ståhl.

Det kommande skogsskadecentrumet ska ta tillvara befintliga verksamheter inom området och undvika överlappningar. En bred, fakultetsövergripande genomlysning har därför genomförts.

Samverkan med intressenter

SLU Skogsskadecentrum ska utvecklas och drivas i nära samverkan med skogssektorns intressenter. Samarbetet med Skogsstyrelsen är särskilt viktigt, eftersom myndigheten fått ett uppdrag från regeringen som kompletterar uppdraget till SLU och grundtanken är att Skogsstyrelsen och SLU:s samlade verksamheter ska göra skillnad i arbetet med att förebygga skogsskador och begränsa skadorna vid större utbrott.

Det finns ett stort behov att utveckla kunskapen om flera skadegörare och öka kompetensen inom skogssektorn.

̶  Vi planerar att starta en forskarskola i samarbete med skogssektorns företag och myndigheter. På så sätt skulle dessa båda syften kunna förenas, säger Christer Björkman, institutionen för ekologi och prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap.

Negativ spiral

SLU Skogsskadecentrum vill också etablera en funktion för analyser av risker och skadors konsekvenser. I nuläget driver SLU riskvärdering utifrån instruktioner från Jordbruksverket. Den föreslagna funktionen vid SLU Skogsskadecentrum avser att bredare analysera risker och deras konsekvenser. Med övervakningsdata från SLU:s fortlöpande miljöanalys ges en samlad bild av olika risker för skogarna. För, som det heter, en olycka kommer sällan ensam. Stormar, som förväntas öka i ett förändrat klimat, fäller skog som blir substrat för skadeinsekter som kan angripa friska skogar i en lång negativ spiral.

̶  Adderar vi svampangrepp, torka och invasiva skadegörare som kan etableras i Sverige i ett förändrat klimat så är behovet av ett samlat skogsskadecentrum väldigt självklart, säger Christer Björkman.

Systemperspektiv

De olika delarna inom SLU Skogsskadecentrum ska tydligt samverka och stärka varandra. Vidare ska risker för skogsskador och deras konsekvenser analyseras med systemperspektiv, där kopplingen mellan skogsskötsel och skaderisker tydliggörs liksom samspelet mellan olika skadegörare och skadornas konsekvenser för viktiga ekosystemtjänster.

Den 16 april ska SLU redovisa planerna till regeringen som därefter fattar beslut. Preliminärt kommer en föreståndarfunktion samt två funktioner som biträdande föreståndare att lysas ut under våren 2021. Tanken är att orterna Uppsala, Alnarp och Umeå alla ska vara representerade i ledningen av SLU Skogsskadecentrum.

24 mars 2021 8

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan