Skriva tid och datum

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 9 juni 2020
Det finns flera sätt att skriva tid och datum. Vi vill att det ska vara konsekvent i SLU-texter, därför finns ett avsnitt om detta i vår stilguide.

I tidsangivelser sätter du punkt mellan timme och minut.

 • Mötet startar 10.30.

Vid hela timmar behöver du inte skriva ut minuter:

 • kl. 9–15

Om du ska ange en tidsrymd använder du antingen tankstreck eller mellan/och.

 • Lunch serveras 12–13 eller Lunch serveras mellan 12 och 13.

Att blanda dessa två sätt och skriva ”Lunch serveras mellan 12–13” är väldigt vanligt men alltså fel. Kolla en extra gång så att du inte råkar skriva så!

När det gäller datum skriver du i första hand ut månadens namn.

 • 1 juli 2021

Om det inte ryms är detta det tydligaste alternativet:

 • 1/7 2021

Formatet 2021-07-01 är visserligen internationell standard, men används i begränsad omfattning. Undvik att använda det i löptext. Däremot kan du gärna använda det i till exempel brev- och dokumenthuvuden.

Veckonummer är ovanligt utanför Sverige. Undvik det helst om du skriver för en stor och blandad målgrupp, och använd det inte om du skriver på engelska.

Till stilguiden på svenska.

Summary in English

Date and time formats

There are various ways of writing dates and times. We want texts where SLU is the sender to be consistent, which is why there is a section on date and time formats in our style guide.

For dates, use the day month year format.

 • 1 July 2021

Do not use a suffix (1st July) or put the month first (July 1).

If the weekday is included, add a comma.

 • Thursday, 1 July 2021

Only abbreviate dates if it is necessary, e.g. in document headers. Use the European format:

 • 1/7/2021 (dd/mm/yyyy)

Don’t use leading zeros and don’t abbreviate the year.

Don’t refer to weeks by the number when writing in English, as this system is rarely used outside Sweden.

For times, use the 24-hour format. Separate hours and minutes with a full stop.

 • 14.00–16.30

If you think the 12-hour format would suit your intended readers better, it’s ok to use it but don’t mix the two formats in a text. Use a full stop and no space.

 • 2pm–4.30pm

For duration, use one of the following formats:

 • 9.30–10.00
 • between 9 and 10 (not between 9.00–10.00)
9 juni 2020 3
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Förrådsbyggnad på @_SLU nedbrunnen i Alnarp. Ingen person har kommit till skada och branden kommer inte att ha någo… https://t.co/cM2kuxfjfT @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Något ökade kräftfångster i år https://t.co/fZRGh6wLjq https://t.co/5XUzN051OX @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Snabbguide för skötsel av travhästar https://t.co/BsD38eKlho @_SLU via Twitter 26 dagar sedan
Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden https://t.co/03IEwGgkeK @_SLU via Twitter 26 dagar sedan
Stor ökning av antalet antagna till SLU https://t.co/qdB2B3TfiZ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Deltagare till forskningsprojekt om fyrhjulingar söks https://t.co/hwrdwuHbvJ @_SLU via Twitter 1 månad sedan