”SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt”
Peter Högberg och Karin Holmgren, rektor respektive prorektor vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner

”SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt”

Text: Peter Högberg och Karin Holmgren Publicerad: 18 juni 2018
Nu när sommarledigheterna närmar sig blickar vi tillbaka på terminen som gått med glädje och tillförsikt inför framtiden. SLU:s ämnesområden är centrala för att Sverige och världen ska nå lösningar på den stora utmaningen att forma en långsiktigt hållbar utveckling för vår planet och allt liv som bebor den.

De första muntliga rapporterna från Kvalitet och Nytta-utvärderingen bekräftar att vår forskning är av högsta kvalitet och lämnar viktiga bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Förhoppningsvis pekar de försiktigt ökande söksiffrorna till höstens utbildningar vid SLU att även unga människor upptäckt att genom att utbilda sig vid SLU kan de göra skillnad för framtiden.

Samma vecka som KoN 2018:s elva expertpaneler besökte SLU gick även den första Thesis Day av stapeln. Thesis Day är dagen speciellt tillägnad våra studenter som är i slutet av sina studier eller precis har avslutat dessa. Det är ett tillfälle för SLU att uppmärksamma och hedra våra studenter och för alla besökare – SLU:are, alumner, familjer, vänner – att få ta del av den kunskap som genererats. Thesis Day blev ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang och vi ser det som starten på en ny tradition.

För universitetsledningens del har terminen avslutats med myndighetsdialog och med universitetsledningens strategidag. Vi konstaterar att såväl Näringsdepartementet som universitetsstyrelsen är mycket nöjda med utvecklingen vid SLU. De ser betydelsen av SLU:s verksamhet för att uppnå såväl Sveriges mål, uttryckta i livsmedelsstrategin, landsbygdspolitiken och det nationella skogsprogrammet, såväl som FN:s globala mål om en hållbar utveckling.

Det är en ynnest att få ta emot sådant beröm, men det är ni alla SLU:s medarbetare och studenter som har gjort berömmet möjligt och dessutom sant! Ett stort tack till er alla för den gångna terminen. Vi önskar er nu en riktigt skön sommar!

Karin Holmgren, prorektor
Peter Högberg, rektor

Summary in English

"SLU receives many acknowledgments, but it is employees and students who make the praise possible"

As the summer holidays approach, we look back on the past semester with joy and confidence in the future. SLU’s subject areas are key for Sweden and the world to solve the great challenge of shaping long-term sustainable development of our planet and all life on it. The first oral reports from the Quality and Impact (KoN) assessment confirm that our research is of the highest quality and contributes to sustainable societal development. Hopefully, the slowly rising number of applications for the autumn courses and programmes at SLU means that young people have discovered that they can make a difference in the future by studying here.

The same week as the eleven KoN 2018 expert panels visited SLU, the first ever Thesis Day was held. It’s a day especially dedicated to students at the end of their study period or who have just completed it. It was an opportunity for SLU to acknowledge and honour our students, as well as allowing all visitors – employees, alumni, family and friends – to take part of the knowledge generated. Thesis Day was a success and we hope it is the beginning of a new tradition.

The university management has concluded the semester by discussing SLU as a public authority and by having a day dedicated to strategy. Both the Ministry of Enterprise and Innovation and the SLU Board are very pleased with SLU’s development. They see the value of SLU operations when it comes to meeting Sweden’s objectives listed in the national food strategy, rural politics and the national forestry programme as well as the UN’s global goals for sustainable development.

It is a privilege to receive such praise, but it’s all of you – SLU’s employees and students – who have made this praise possible as well as true. We thank you for this past semester and wish you a lovely summer.

18 juni 2018 2
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan