”SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt”
Peter Högberg och Karin Holmgren, rektor respektive prorektor vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner

”SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt”

Text: Peter Högberg och Karin Holmgren Publicerad: 18 juni 2018
Nu när sommarledigheterna närmar sig blickar vi tillbaka på terminen som gått med glädje och tillförsikt inför framtiden. SLU:s ämnesområden är centrala för att Sverige och världen ska nå lösningar på den stora utmaningen att forma en långsiktigt hållbar utveckling för vår planet och allt liv som bebor den.

De första muntliga rapporterna från Kvalitet och Nytta-utvärderingen bekräftar att vår forskning är av högsta kvalitet och lämnar viktiga bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Förhoppningsvis pekar de försiktigt ökande söksiffrorna till höstens utbildningar vid SLU att även unga människor upptäckt att genom att utbilda sig vid SLU kan de göra skillnad för framtiden.

Samma vecka som KoN 2018:s elva expertpaneler besökte SLU gick även den första Thesis Day av stapeln. Thesis Day är dagen speciellt tillägnad våra studenter som är i slutet av sina studier eller precis har avslutat dessa. Det är ett tillfälle för SLU att uppmärksamma och hedra våra studenter och för alla besökare – SLU:are, alumner, familjer, vänner – att få ta del av den kunskap som genererats. Thesis Day blev ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang och vi ser det som starten på en ny tradition.

För universitetsledningens del har terminen avslutats med myndighetsdialog och med universitetsledningens strategidag. Vi konstaterar att såväl Näringsdepartementet som universitetsstyrelsen är mycket nöjda med utvecklingen vid SLU. De ser betydelsen av SLU:s verksamhet för att uppnå såväl Sveriges mål, uttryckta i livsmedelsstrategin, landsbygdspolitiken och det nationella skogsprogrammet, såväl som FN:s globala mål om en hållbar utveckling.

Det är en ynnest att få ta emot sådant beröm, men det är ni alla SLU:s medarbetare och studenter som har gjort berömmet möjligt och dessutom sant! Ett stort tack till er alla för den gångna terminen. Vi önskar er nu en riktigt skön sommar!

Karin Holmgren, prorektor
Peter Högberg, rektor

Summary in English

"SLU receives many acknowledgments, but it is employees and students who make the praise possible"

As the summer holidays approach, we look back on the past semester with joy and confidence in the future. SLU’s subject areas are key for Sweden and the world to solve the great challenge of shaping long-term sustainable development of our planet and all life on it. The first oral reports from the Quality and Impact (KoN) assessment confirm that our research is of the highest quality and contributes to sustainable societal development. Hopefully, the slowly rising number of applications for the autumn courses and programmes at SLU means that young people have discovered that they can make a difference in the future by studying here.

The same week as the eleven KoN 2018 expert panels visited SLU, the first ever Thesis Day was held. It’s a day especially dedicated to students at the end of their study period or who have just completed it. It was an opportunity for SLU to acknowledge and honour our students, as well as allowing all visitors – employees, alumni, family and friends – to take part of the knowledge generated. Thesis Day was a success and we hope it is the beginning of a new tradition.

The university management has concluded the semester by discussing SLU as a public authority and by having a day dedicated to strategy. Both the Ministry of Enterprise and Innovation and the SLU Board are very pleased with SLU’s development. They see the value of SLU operations when it comes to meeting Sweden’s objectives listed in the national food strategy, rural politics and the national forestry programme as well as the UN’s global goals for sustainable development.

It is a privilege to receive such praise, but it’s all of you – SLU’s employees and students – who have made this praise possible as well as true. We thank you for this past semester and wish you a lovely summer.

18 juni 2018 2
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan