SLU har sparat åtta villors årsförbrukning av energi. Hur gick det till?
Värmepumpar. Foto: Robert Ninkovic, Akademiska Hus

SLU har sparat åtta villors årsförbrukning av energi. Hur gick det till?

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 27 februari 2015
Under 2014 har SLU stängt av oljepannorna i Alnarp (två stycken), Grimsö och Skara. Tillsammans förbrukade de 24 500 liter olja per år.
oljepannawebb

Skrotat system. Foto: Robert Ninkovic Akademiska Hus

Framtidsplaner

2015 planerar man att ersätta oljepannorna i Krusenberg, Lanna och Tönnersjöheden med värmepumpar. Förbrukningen uppgår till 15 500 liter per år och besparingen kommer att hamna på 154 000 kWh.

– Vi kommer också att arbeta med konvertering av de oljeeldade spannmålstorkarna i Alnarp, Lanna och Öjebyn. Vår tanke är att driva dessa med gas eller flis. Dessutom kommer vi också arbeta i Vindeln med energibesparande åtgärder, säger Magnus.

MagnusKallmark620

Glad energisparare, Magnus Källmark. Foto: Matilda Freij

När dessa åtgärder är genomförda kommer SLU att vara fossilfritt vad gäller uppvärmning.

Magnus Källmark är engagerad i SLU: s övergripande miljömål om att bli självförsörjande på el till hela SLU och värme i egna byggnader. Just nu pågår en fördjupad förstudie om solpaneler, vattenkraftverk i Grimsö och egna vindkraftverk.

Kommentar från miljöchefen

– Det här är ett ypperligt exempel på vad systematiskt miljöarbete styrt av mål kan åtstadkomma. Det här är jätteroligt, säger Johanna Sennmark.

27 februari 2015 2
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan