SLU kan spela en stor roll
– Det kan låta ambitiöst, men jag tror verkligen att den kunskap och kompetens som finns inom SLU, när det gäller potentialen för ett uthålligt brukande och nyttjande av bland annat fotosyntesens möjligheter och naturresurserna i vid mening, är av avgörande betydelse i dagens värld. Detta är viktigt nu, men blir ännu viktigare i framtiden! Foto: Utbildningsmedia, SLU

SLU kan spela en stor roll

Text: Li Gessbo Publicerad: 22 mars 2016
Erik Fahlbeck är ny vicerektor för samverkan vid SLU. Hör och se honom själv berätta om sitt uppdrag och vilken betydelse det kan ha för samhället och för SLU.

Se och hör Erik Fahlbeck berätta om sig själv och sitt uppdrag som vicerektor för samverkan. Nedan följer kort sammanfattande och kompletterande text.

Erik Fahlbecks yrkesbana började av en tillfällighet vid SLU när han kom in på reservplats på agronomutbildningen. Den starten formade hela hans framtida karriär; från disputationen i nationalekonomi, forskning om lantbrukets ekonomi och internationell handel, uppdrag som prodekan vid dåvarande NL-fakulteten via nedslag hos Jordbruksverket, statliga utredningar, jordbruksdepartementet och de senast sex åren som analyschef vid näringsdepartementet. Nu är han åter ”hemma” hos SLU med uppdrag som vicerektor för samverkan.

– Jag vill utveckla samverkan i dess olika former, och inte minst konkret samverkan om produktionsfrågor. Regeringen förväntar sig att vi i Sverige utvecklar produktionen inom jordbruket och de gröna näringarna, och att SLU i hög grad bidrar till detta. De gröna näringarna står inför jättestora utmaningar, inte minst som en följd av klimatförändringarnas påverkan. SLU kan spela en stor roll i samhället genom att öka kunskapen och medvetenheten om de gröna frågorna, säger Erik Fahlbeck.

Det är spännande och en förmån att få komma tillbaks till människorna och verksamheterna vid SLU tycker Erik Fahlbeck. En utmaning blir att verkligen lyckas få ännu större användning av SLU:s resurser i samhället. Till att börja med behöver han själv få bättre kunskap om hur till exempel samverkanslektorerna och fakulteterna arbetar med frågorna samt diskutera vilka frågor som ska prioriteras på kort och lång sikt.

I Ultuna möts Erik Fahlbeck av ett helt nytt campus, som till det yttre ser helt annorlunda ut mot det han lämnade:
– Men det är verksamheten som är intressant – vid SLU:s alla orter!

Summary in English

SLU has important role to play

Erik Fahlbeck is the new pro vice-chancellor for external collaboration at SLU. One of his challenges will be to make SLU’s resources even more sought-after by society.

Erik Fahlbeck’s career started at SLU by chance – he was on the waiting list when he was offered a place on the programme in agricultural science. This has shaped his entire career: from getting a PhD in economics to conducting research on agricultural economics and international trade, serving as pro dean at the then NL Faculty via stints working at the Swedish Board of Agriculture, on commissions of inquiry, at the Ministry of Rural Affairs and finally, for the last six years, as chief analyst at the Ministry of Enterprise and Innovation. Now, he’s ’back home’ at SLU as pro vice-chancellor for external collaboration.

– I want to develop collaboration in all the shapes it takes, not least when it comes to concrete cooperation on production issues. The government expects Sweden to develop agricultural production and the land-based sector, and SLU is very much expected to contribute to this work. The land-based sector is facing massive challenges, not least as a consequence of climate change. SLU can play an important role in society by increasing the knowledge and the awareness of these issues, says Erik Fahlbeck.

He finds it exciting, and a privilege, to return to SLU, its activities and its people. One challenge will be to make SLU’s resources even more utilised in society. To start with, he himself wants to get a better idea of how the collaboration specialists and faculties handle these issues and discuss short-term and long-term priorities.

In Ultuna, Erik Fahlbeck is met by an entirely new campus that looks very different from the one he left:
– But it’s the activities that matter – in all of SLU’s locations!

22 mars 2016 18 1
  1. Kommentar från Anna Schnürer 22 mars 2016:

    Välkommen tillbaka till SLU! Ser fram emot att få berätta om mitt arbete som samverkanslektor och hoppas på en bra samverkan med dig framöver!

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan