SLU kan spela en stor roll
– Det kan låta ambitiöst, men jag tror verkligen att den kunskap och kompetens som finns inom SLU, när det gäller potentialen för ett uthålligt brukande och nyttjande av bland annat fotosyntesens möjligheter och naturresurserna i vid mening, är av avgörande betydelse i dagens värld. Detta är viktigt nu, men blir ännu viktigare i framtiden! Foto: Utbildningsmedia, SLU

SLU kan spela en stor roll

Text: Li Gessbo Publicerad: 22 mars 2016
Erik Fahlbeck är ny vicerektor för samverkan vid SLU. Hör och se honom själv berätta om sitt uppdrag och vilken betydelse det kan ha för samhället och för SLU.

Se och hör Erik Fahlbeck berätta om sig själv och sitt uppdrag som vicerektor för samverkan. Nedan följer kort sammanfattande och kompletterande text.

Erik Fahlbecks yrkesbana började av en tillfällighet vid SLU när han kom in på reservplats på agronomutbildningen. Den starten formade hela hans framtida karriär; från disputationen i nationalekonomi, forskning om lantbrukets ekonomi och internationell handel, uppdrag som prodekan vid dåvarande NL-fakulteten via nedslag hos Jordbruksverket, statliga utredningar, jordbruksdepartementet och de senast sex åren som analyschef vid näringsdepartementet. Nu är han åter ”hemma” hos SLU med uppdrag som vicerektor för samverkan.

– Jag vill utveckla samverkan i dess olika former, och inte minst konkret samverkan om produktionsfrågor. Regeringen förväntar sig att vi i Sverige utvecklar produktionen inom jordbruket och de gröna näringarna, och att SLU i hög grad bidrar till detta. De gröna näringarna står inför jättestora utmaningar, inte minst som en följd av klimatförändringarnas påverkan. SLU kan spela en stor roll i samhället genom att öka kunskapen och medvetenheten om de gröna frågorna, säger Erik Fahlbeck.

Det är spännande och en förmån att få komma tillbaks till människorna och verksamheterna vid SLU tycker Erik Fahlbeck. En utmaning blir att verkligen lyckas få ännu större användning av SLU:s resurser i samhället. Till att börja med behöver han själv få bättre kunskap om hur till exempel samverkanslektorerna och fakulteterna arbetar med frågorna samt diskutera vilka frågor som ska prioriteras på kort och lång sikt.

I Ultuna möts Erik Fahlbeck av ett helt nytt campus, som till det yttre ser helt annorlunda ut mot det han lämnade:
– Men det är verksamheten som är intressant – vid SLU:s alla orter!

Summary in English

SLU has important role to play

Erik Fahlbeck is the new pro vice-chancellor for external collaboration at SLU. One of his challenges will be to make SLU’s resources even more sought-after by society.

Erik Fahlbeck’s career started at SLU by chance – he was on the waiting list when he was offered a place on the programme in agricultural science. This has shaped his entire career: from getting a PhD in economics to conducting research on agricultural economics and international trade, serving as pro dean at the then NL Faculty via stints working at the Swedish Board of Agriculture, on commissions of inquiry, at the Ministry of Rural Affairs and finally, for the last six years, as chief analyst at the Ministry of Enterprise and Innovation. Now, he’s ’back home’ at SLU as pro vice-chancellor for external collaboration.

– I want to develop collaboration in all the shapes it takes, not least when it comes to concrete cooperation on production issues. The government expects Sweden to develop agricultural production and the land-based sector, and SLU is very much expected to contribute to this work. The land-based sector is facing massive challenges, not least as a consequence of climate change. SLU can play an important role in society by increasing the knowledge and the awareness of these issues, says Erik Fahlbeck.

He finds it exciting, and a privilege, to return to SLU, its activities and its people. One challenge will be to make SLU’s resources even more utilised in society. To start with, he himself wants to get a better idea of how the collaboration specialists and faculties handle these issues and discuss short-term and long-term priorities.

In Ultuna, Erik Fahlbeck is met by an entirely new campus that looks very different from the one he left:
– But it’s the activities that matter – in all of SLU’s locations!

22 mars 2016 18 1
  1. Kommentar från Anna Schnürer 22 mars 2016:

    Välkommen tillbaka till SLU! Ser fram emot att få berätta om mitt arbete som samverkanslektor och hoppas på en bra samverkan med dig framöver!

Klimatsmart narkos ger mervärden

Klimatsmart narkos ger mervärden

Miljöarbete Tjugo procents minskning av koldioxidutsläpp är målet för ett av de tre projekt som fick medel från miljöfondens första utlysning för snart två år sedan. Det är Universitetsdjursjukhuset (UDS) som med hjälp av utbildning och ny utrustning har lyckats minska användningen av inhalationsläkemedlet isofluran vid operationer. Den årliga förbrukningen av isofluran vid UDS motsvarar ett koldioxidutsläpp från 25.000 mil i bil, vilket är fram och tillbaka mellan Uppsala och Sundsvall varje dag i ett år.
2 juni 2017
Vi har en vinnare!

Vi har en vinnare!

Rätt svar Grattis till er som svarat rätt i tävlingen om brandsäkerhet vid SLU. Nu dragningen av vinnarna klar, Christine Jakobsson vann första pris, en brandsläckare. Och hon har egna erfarenheter av brandtillbud. – Jag har för ett antal år sedan hindrat en brand hemma då jag kände att det luktade en svag kryddig röklukt när jag kom in i huset från stallet. Trots att jag var osäker på om det verkligen var något ringde jag brandkåren. Det visade sig vara en pyrande skorstenbrand som tack och lov aldrig tog sig.
7 juni 2017
Det handlar om helheten

Det handlar om helheten

Krönika Livsmedelsproduktionens hållbarhet diskuteras flitigt vid SLU och på andra ställen. I SLU:s miljöpolicy nämns ”ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling”. Vi pratar också om etiskt hållbar utveckling och vid VH-fakulteten har vi stor tonvikt vid etik inom djurhållning. Det finns stor kunskap, men även behov av ny kunskap, för att lösa respektive mål. Det är dock när flera faktorer skall vägas samman till en helhet som utmaningarna blir riktigt stora. Är det möjligt att producera riskfria, nyttiga och goda animala livsmedel med hänsyn till såväl djurvälfärd, klimat- och miljöeffekter på ett sätt som gör att lantbrukaren kan erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö och samtidigt ta ut lön till sig själv?
2 juni 2017

Twitter

Vita älgar DNA-testas vid SLU. https://t.co/pkuJpIPxmb https://t.co/MWDEKkPC5d @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
På fredag släpps Mistra Biotechs nya podcast om växtförädling och djuravel – Shaping our food! Det ser vi fram emot! https://t.co/S4dQSQOiqQ @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Barriär för växtförädlare förklarad i detalj https://t.co/5mvu2adXmB @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
RT @CORDIS_EU: @_SLU Please retweet and like the following post on a project to which you participate https://t.co/vud5fqA5Bo @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
Så blir kräftfångsterna i år https://t.co/xBZOh9a5FL https://t.co/yXoPKnMWNZ @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
SLU bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske https://t.co/tBsEcsZZmn @_SLU via Twitter 23 dagar sedan