SLU och miljön – vad gör vi?

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 1 december 2014
Snart är hela SLU miljöcertifierat. Det har rektor bestämt och arbetet ska vara klart före utgången av 2016. För Johanna Sennmark, SLU:s miljöchef, innebär det bland annat att envist sätta miljömål och följa upp dem.

– Det innebär ett nytt styrsätt för SLU. Målen är superviktiga att vi får till och att följa upp dem är det som gör skillnad, säger Johanna.

Idag handlar det om tre övergripande miljömål: energi, resor och inköp.

Energi

Det finns en övergripande plan att universitetet ska ha en så hög självförsörjningsgrad som möjligt.

– Vi har kommit en bit på väg när det gäller flera förnyelsebara energislag och har idag, om än ganska småskaligt, lösningar på energiproduktion när det gäller sol och bioenergi. Vi väntar på beslut när det gäller vatten och vind, förklarar Johanna.

Biogasanläggningen på Lövsta gör till exempel att nästan hela Lövsta är självförsörjande på både el och värme. Lövstas elproduktion motsvarar 9 % av hela SLU:s elbehov.

Resor

Här ligger SLU inte så bra till just nu med en verksamhet som kräver att vi reser mycket, både inrikes och utrikes.

– Jag tror ändå att det går att göra en del. Vissa resor kanske kan undvikas genom att ordna videomöten och fler inrikesresor kan genomföras med tåg eller buss.

En klimatfond har under året arbetas fram för att stödja den här typen av arbete. Miljökoordinatorn Camilla Källman har varit involverad i en ny resebyråupphandling och kunnat ställa miljökrav.

Inköp

Lagen (LOU) är snårig men ger fler öppningar än vad man kan tro. SLU handlar för många miljoner varje år vilket ger starka muskler att ställa miljökrav.

– Det är faktiskt inte bara i upphandlingsskedet miljö spelar roll, det är också viktigt att avropa rätt på de avtal som finns.

Certifieringsarbetet fortsätter

Nu är mer än hälften av SLU miljöcertifierat. Näst i tur är Biocentrum i december 2014 och därefter kommer administrationen inklusive universitetsledningen i mars 2015. Det är två stora certifikat på mer än 1200 personer sammanlagt

– Men målet för hela universitetet är färre certifikat för större enheter, säger Johanna.

Fakta

Vi jobbar med miljöarbetet

Johanna Sennmark började som SLU:s miljöchef i maj 2013. Tidigare arbeten har varit som kvalitetschef på KIWA Sverige AB och kvalitets- och miljöchef på Munters. Johanna är utbildad på Umeå universitet och har en examen i miljö och hälsa.

Camilla Källman är miljökoordinator. Tidigare arbeten är i projekt på LRF, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) med bland annat energi- och klimatkartläggningar på hästgårdar. Camilla är utbildad agronomekonom på SLU.

Bakgrund


SLU:s rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat före utgången av 2016. Certifieringen ska gälla den internationella standarden ISO 14001. Här hittar du mer om SLU:s miljöarbete och redan miljöcertifierade verksamheter inom SLU.

 

 

 

1 december 2014 1

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan