SLU och miljön – vad gör vi?

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 1 december 2014
Snart är hela SLU miljöcertifierat. Det har rektor bestämt och arbetet ska vara klart före utgången av 2016. För Johanna Sennmark, SLU:s miljöchef, innebär det bland annat att envist sätta miljömål och följa upp dem.

– Det innebär ett nytt styrsätt för SLU. Målen är superviktiga att vi får till och att följa upp dem är det som gör skillnad, säger Johanna.

Idag handlar det om tre övergripande miljömål: energi, resor och inköp.

Energi

Det finns en övergripande plan att universitetet ska ha en så hög självförsörjningsgrad som möjligt.

– Vi har kommit en bit på väg när det gäller flera förnyelsebara energislag och har idag, om än ganska småskaligt, lösningar på energiproduktion när det gäller sol och bioenergi. Vi väntar på beslut när det gäller vatten och vind, förklarar Johanna.

Biogasanläggningen på Lövsta gör till exempel att nästan hela Lövsta är självförsörjande på både el och värme. Lövstas elproduktion motsvarar 9 % av hela SLU:s elbehov.

Resor

Här ligger SLU inte så bra till just nu med en verksamhet som kräver att vi reser mycket, både inrikes och utrikes.

– Jag tror ändå att det går att göra en del. Vissa resor kanske kan undvikas genom att ordna videomöten och fler inrikesresor kan genomföras med tåg eller buss.

En klimatfond har under året arbetas fram för att stödja den här typen av arbete. Miljökoordinatorn Camilla Källman har varit involverad i en ny resebyråupphandling och kunnat ställa miljökrav.

Inköp

Lagen (LOU) är snårig men ger fler öppningar än vad man kan tro. SLU handlar för många miljoner varje år vilket ger starka muskler att ställa miljökrav.

– Det är faktiskt inte bara i upphandlingsskedet miljö spelar roll, det är också viktigt att avropa rätt på de avtal som finns.

Certifieringsarbetet fortsätter

Nu är mer än hälften av SLU miljöcertifierat. Näst i tur är Biocentrum i december 2014 och därefter kommer administrationen inklusive universitetsledningen i mars 2015. Det är två stora certifikat på mer än 1200 personer sammanlagt

– Men målet för hela universitetet är färre certifikat för större enheter, säger Johanna.

Fakta

Vi jobbar med miljöarbetet

Johanna Sennmark började som SLU:s miljöchef i maj 2013. Tidigare arbeten har varit som kvalitetschef på KIWA Sverige AB och kvalitets- och miljöchef på Munters. Johanna är utbildad på Umeå universitet och har en examen i miljö och hälsa.

Camilla Källman är miljökoordinator. Tidigare arbeten är i projekt på LRF, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) med bland annat energi- och klimatkartläggningar på hästgårdar. Camilla är utbildad agronomekonom på SLU.

Bakgrund


SLU:s rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat före utgången av 2016. Certifieringen ska gälla den internationella standarden ISO 14001. Här hittar du mer om SLU:s miljöarbete och redan miljöcertifierade verksamheter inom SLU.

 

 

 

1 december 2014 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan