SLU och sociala medier
Mia Peterson tar ett samlat grepp om sociala medier vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

SLU och sociala medier

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 28 oktober 2016
Är vi med? Hur då? Sedan en tid har SLU en egen kommunikatör med ansvar för sociala medier. Mia Peterson kan en hel del om japanska minimonster och mobilappar. Och inte minst om kommunikation människor emellan.

Mia har arbetat både inom näringslivet och universitetsvärlden.

– Jag har hållit på med sociala medier sedan långt innan det kallades så. Nu ska jag ta ett samlat grepp om sociala medier inom SLU och se hur vi kan stödja och använda allt bra som redan görs på bästa vis, och samtidigt undersöka nya möjligheter.

Vad är sociala medier?
Selfie: Mia Peterson

– Pokémon Go är i gränslandet till vad som är sociala medier men det har blivit oväntat socialt kring appen. SLU:s campus i Uppsala har gjort sig känt som bra Pokémonställe tack vare att appen använder namnet SLU och inte Ultuna. Selfie: Mia Peterson

– För mig handlar sociala medier väldigt lite om teknik men mycket om kommunikation människor emellan. Det är som ett smörgåsbord av sätt att enkelt kunna hitta och kommunicera med varandra med hjälp av text, ljud, bild och rörlig bild.

– Landskapet är mångfacetterat och föränderligt, det är inte heller självklart vad som räknas in i begreppet. Och det är ju både lite krångligt och väldigt roligt. Vem hade för bara ett halvår sedan trott att Pokémon, japanska minimonster, skulle hjälpa till att göra SLU känt bland Uppsalas skolbarn?

Hur hjälper du oss på SLU att arbeta med sociala medier?

– Jag vill hjälpa till i navigationen bland alla dessa möjligheter men jag varken vill eller kan forma en totallösning som fullt ut passar alla verksamheter och personer inom SLU. Olika delar av verksamheten har olika behov och då måste även lösningarna se olika ut. Jag är gärna ett bollplank i hur man kan använda och förhålla sig till sociala medier, både i specifika fall och för organisationen som helhet.

Kan du ge något allmänt råd i ämnet?

– Våga testa! Känn dig fram i liten skala och fundera över vem du vill nå och vad du vill uppnå och hur sociala medier passar in i helheten.

Summary in English

SLU and social media

Have we joined? How? For some time, SLU has had its own communications officer in charge of social media. Mia Peterson knows quite a lot about Japanese mini-monsters and mobile apps, and she also knows communication between people.

Mia has worked both in trade and industry, as well as in the university world.

“I have used social media for as long as they have been called that. Now I will tackle social media as a whole at SLU and see how we can support and utilise everything that is good and is already being done in the best way, and at the same time search for new opportunities.”

What are social media?

“For me, social media is not so much about technology as it is about communication between people. It’s like a ‘smörgåsbord’ of easy ways to find and communicate with each other using text, audio, pictures and video. The landscape is multifunctional and it always changes. It is not obvious what the term means. Also, it’s a little tricky and very fun. A year ago, who would have thought that Pokémon, Japanese mini-monsters, would help to make SLU known to the schoolchildren in Uppsala?”

“Pokémon Go borders on social media, but the app itself has become unexpectedly social. SLU’s campus in Uppsala has become known as a good place for Pokémons because the app uses the name SLU and not Ultuna.”

How do you help us at SLU with social media?

“I want to help navigate all these possibilities, but I won’t and can’t form a complete solution that works for all operations and everyone within SLU. The operations have different needs, and the solutions must vary. I’m happy to be a sounding board on how you can use and think about social media, both in specific cases and for the organisation as a whole.”

Can you give some general advice on the topic?

“Try it! Approach it slowly and think about who you want to reach out to, what you want to achieve and how social media fits into the big picture.”

28 oktober 2016 6
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan