SLU öppnar dörrarna för framtidens studenter
Foto: Julio Gonzales

SLU öppnar dörrarna för framtidens studenter

Text: Lovisa Jones Publicerad: 4 februari 2019
Om en dryg månad slår SLU upp dörrarna och välkomnar gymnasieskolor och presumtiva studenter till öppet hus i Umeå, Uppsala och Alnarp. Besökarna kommer att kunna träffa studenter, prata studie- och karriärmöjligheter samt få en inblick i SLU:s olika forskningsområden.

Konceptet, som ingår i SLU:s studentrekryteringsarbete, är i sig inget nytt, men i och med fördubblingsprojektet som initierades tidigare i höstas, görs nu en bredare satsning för att öka kännedomen om SLU:s utbildningsutbud.

Lotta Albihn är marknadsstrateg på kommunikationsavdelningen och central projektledare för öppet hus. Foto: Privat

– En av de stora förändringarna vi har infört är att alla SLU:s utbildningar ska vara representerade vid samtliga öppna hus. Statistiken pekar mot att sökanden gärna väljer utbildningar i sitt närområde. Vi vill ändra på det och få dem att utöka sitt sökområde. Om man bor i Skåne och är intresserad av skog, så ska man få veta att det är möjligt att läsa till Jägmästare i Umeå, berättar Lotta Albihn, marknadsstrateg på kommunikationsavdelningen.

Utbildningar ligger rätt i tiden

Förutom naturbruksgymnasium riktar sig inbjudan även till de skolor som erbjuder samhälls- och naturvetenskapliga program. På samtliga campus kommer besökarna att få ta del av ett gediget program med aktuella inspirationsföreläsningar inom SLU:s forskningsområden, som fångar upp de frågor som unga människor är intresserade av idag.

– SLU:s utbildningar ligger helt rätt i tiden. Hållbarhet, djur och natur är viktiga frågor som engagerar unga människor idag. Samtidigt är kännedomen om vår verksamhet relativt låg hos målgruppen. För att flera ska söka sig till oss behöver vi få ut vårt budskap och berätta vad vi gör. Och det är ju otroligt mycket!, menar Lotta Albihn.

Personliga möten uppskattas

Öppet hus skapar en plattform för personliga möten, något som har visat sig vara en viktig faktor när det är dags att välja utbildning.

– Vi vet av både egen och andras erfarenheter att den här typen av arrangemang, som möjliggör direkta möten med presumtiva studenter, är väldigt uppskattade och betyder mycket i valet av utbildning. Att få komma hit och uppleva SLU är också extra viktigt för dem som inte har en akademisk bakgrund. Genom öppet hus kan vi också avdramatisera universitetsvärlden och visa att vi som arbetar och verkar i den här spännande miljön är helt vanliga människor.

En annan nyhet är att SLU kommer att erbjuda bussar till de skolor som vill komma hit, men som ligger en bit bort och har svårare att ta sig till campus. Detta ska också göra det möjligt för dem att planera in besöket i sin undervisning, vilket varit ett önskemål från de skolor som Lotta Albihn haft kontakt med under planeringsfasen.

– I och med att vi breddar konceptet och riktar oss till flera, vill vi underlätta för dem som kanske annars väljer att inte komma hit på grund av avståndet. För vår egen del har vi satt upp önskat antal besökare för varje evenemang och vi kommer så klart att arbeta hårt för att uppnå de målen!

Samarbete över fakultetsgränserna

Arbetet med öppet hus drivs gemensamt av fakulteterna i en central projektgrupp på kommunikationsavdelningen Den består av lokala projektledare med strategiskt ansvar för varje campus samt representanter från studentrekryteringen. Gruppen samarbetar med Akademikonferens som kommer att koordinera det praktiska arbetet på plats.

– Det här breda upplägget innebär att alla fakulteter är engagerade i årets program vilket är väldigt roligt, men också nödvändigt för att vi ska kunna genomföra det på den här nivån, säger Lotta Albihn.

Fakta

SLU öppet hus 2019

På öppet hus får besökarna veta mer om karriär, studier och studentliv på SLU, samt träffa studenter inom våra utbildningsområden #pluggagrönt #pluggahållbart #pluggadjur och #pluggaskog. Det ges möjlighet att uppleva campus och den omgivande miljön under de guidade rundturer. Under de tre evenemangen kommer totalt 35 st inspirationsföreläsningar att erbjudas.

Gymnasieskolor och privatpersoner måste anmäla sig till det evenemang man vill besöka. För mer information om program och anmälan se kampanjwebben.

Umeå
27 februari, Umeå universitet
Arrangeras i samarbete med öppet hus på Umeå universitet.

Uppsala
6 mars
Facebook

Alnarp
13 mars
Facebook

Fakta

Fördubblingsprojektet

Det behövs fler utbildade inom SLU:s ansvarsområden för att Sverige ska kunna klara omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. SLU har därför inlett ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete, med avsikten att genom olika åtgärder skapa mer attraktiva utbildningar. Visionen är att fördubbla antalet studenter under en 10-årsperiod och få flera kvalificerade sökande, som också speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning.

I december 2018 beslutade SLU:s utbildningsnämnd om rapporten Färdplan för fördubblat antal studenter och hur utvecklingsarbetet bör fortskrida. Rapporten kommer remissbehandlas under våren 2019.

4 februari 2019 9

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan