SLU + Skansen = sant

Text: Beatrice Ramnerö Publicerad: 12 maj 2015
Den 7-8 maj fanns SLU på Skansen i Stockholm för att berätta, visa och diskutera framtidens mat med barn och unga. Tanken är att SLU på Skansen ska bli ett återkommande evenemang.

Studenter och forskare från SLU var på plats på Lill-Skansen under två dagar i maj för att svara på frågor om hur mat produceras, förädlas och hur resterna tas om hand om – idag och i framtiden! På plats fanns en mässa med massor av spännande information kring mat, produktion av mat och återvinning av matavfall som besökare i alla åldrar kunde ta del av.

Inbjudan till att delta på temadagarna skickades ut till skolor i Stockholms- och Uppsalaområdet. De klasser som bokade in att de skulle vara med på temadagarna fick också lyssna på en intressant miniföreläsning. Teman på miniföreläsningarna var bland annat ”Vad bestämmer matens pris?” och ”Vilse i mjölkkylen?”. Det var nio klasser som förbokade temadagarna, de var allt från årskurs 4 till gymnasiet. Utöver dessa var såklart Skansens övriga besökare välkomna att besöka mässan, vilka många gjorde.

På mässan visades (bland annat):

 • Provsmakning av olika mejeriprodukter och förklaring av vad som egentligen skiljer dessa åt (forskare och doktorander från institutionen för livsmedelsvetenskap)
 • Tävling: para ihop rätt frön med rätt gröda
 • Gissa gödningen: lista ut vilken burk som innehåller mineralgödsel, gröngödsel, gris-, ko-, höns- och hästgödsel (forskare från institutionen för mark och miljö)
 • Fullkornsquiz: lista ut vilka vanliga livsmedel som innehåller fullkorn och öka din kunskap om varför det är bra att äta fullkorn (forskare från institutionen för livsmedelsvetenskap)
 • Vilket djur äter vad? Lista ut vilket foder som ges till vilket djur (forskare från institutionen för husdjurens utfodring och vård)
 • Hur går modern animalieproduktion till? En liten film visades.
 • Insekter som mat, provsmakning av timmermanslarver m m. Utdelning av diplom till de som vågade smaka! (forskare från institutionen för ekologi)
 • Demonstration av hydroponiska system för odling av bl a kryddor (studenter från hortonomutbildningen)
 • Visning av en vanlig skadegörare på tobak: både larven, puppan och fjärilen visades upp. Ett populärt inslag var att få hålla i larven!
 • Hur långt kan en bil köra på olika substrat, demonstration.
 • Vad passar att mata biogasbakterierna med? (forskare och doktorander från institutionen för mikrobiologi)
 • Information om SLU:s utbildningar (SLU Studentpool m fl)
 • Tipspromenad för att testa hur mycket besökarna lärt sig om mat (SLU Studentpool m.fl.)

Tanken är att detta ska bli ett återkommande evenemang: forskare och studenter är på Skansen för att möta allmänheten och väcka intresse för SLU:s verksamhetsområden.

Text och foto: Beatrice Ramnerö, SLU

12 maj 2015 11
Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Provtagning för SLU – uppgiften som går i arv

Vattentätt Om ett prov tas på fel sätt kan analysresultatet aldrig bli rätt – hur noggrant provet än analyseras. Med den övertygelsen anordnade institutionen för vatten och miljö en workshop för de provtagare som levererar vattenprover till institutionen. Institutionen har samarbete med omkring 160 provtagare över hela landet. En del av dessa har nu gått på workshopen för kunskapsutbyte och för att lära sig mer.
25 oktober 2018 2

Twitter

SLU och Jordbruksverket ordnar växtskyddskonferens för jord-, skogs- och trädgårdsbruk i Uppsala 14–15 november. Ny… https://t.co/fwxUiDlVAz @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Vissa sortblandningar tycks minska angreppen av skadeinsekter. Två kornsorter som odlades tillsammans hade betydlig… https://t.co/6Z0zM6ME3F @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Abborrens arvsmassa kartlagd https://t.co/Y5t76AFbqU @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Två kandidater till att bli rektor för SLU är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med S… https://t.co/XDxNaQzEm4 @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor https://t.co/ipNYj4ofqe @_SLU via Twitter 14 dagar sedan
Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder. Inplantering av bäver tycks ge en större biologisk… https://t.co/0yzxkSQFAt @_SLU via Twitter 15 dagar sedan