SLU + Skansen = sant

Text: Beatrice Ramnerö Publicerad: 12 maj 2015
Den 7-8 maj fanns SLU på Skansen i Stockholm för att berätta, visa och diskutera framtidens mat med barn och unga. Tanken är att SLU på Skansen ska bli ett återkommande evenemang.

Studenter och forskare från SLU var på plats på Lill-Skansen under två dagar i maj för att svara på frågor om hur mat produceras, förädlas och hur resterna tas om hand om – idag och i framtiden! På plats fanns en mässa med massor av spännande information kring mat, produktion av mat och återvinning av matavfall som besökare i alla åldrar kunde ta del av.

Inbjudan till att delta på temadagarna skickades ut till skolor i Stockholms- och Uppsalaområdet. De klasser som bokade in att de skulle vara med på temadagarna fick också lyssna på en intressant miniföreläsning. Teman på miniföreläsningarna var bland annat ”Vad bestämmer matens pris?” och ”Vilse i mjölkkylen?”. Det var nio klasser som förbokade temadagarna, de var allt från årskurs 4 till gymnasiet. Utöver dessa var såklart Skansens övriga besökare välkomna att besöka mässan, vilka många gjorde.

På mässan visades (bland annat):

 • Provsmakning av olika mejeriprodukter och förklaring av vad som egentligen skiljer dessa åt (forskare och doktorander från institutionen för livsmedelsvetenskap)
 • Tävling: para ihop rätt frön med rätt gröda
 • Gissa gödningen: lista ut vilken burk som innehåller mineralgödsel, gröngödsel, gris-, ko-, höns- och hästgödsel (forskare från institutionen för mark och miljö)
 • Fullkornsquiz: lista ut vilka vanliga livsmedel som innehåller fullkorn och öka din kunskap om varför det är bra att äta fullkorn (forskare från institutionen för livsmedelsvetenskap)
 • Vilket djur äter vad? Lista ut vilket foder som ges till vilket djur (forskare från institutionen för husdjurens utfodring och vård)
 • Hur går modern animalieproduktion till? En liten film visades.
 • Insekter som mat, provsmakning av timmermanslarver m m. Utdelning av diplom till de som vågade smaka! (forskare från institutionen för ekologi)
 • Demonstration av hydroponiska system för odling av bl a kryddor (studenter från hortonomutbildningen)
 • Visning av en vanlig skadegörare på tobak: både larven, puppan och fjärilen visades upp. Ett populärt inslag var att få hålla i larven!
 • Hur långt kan en bil köra på olika substrat, demonstration.
 • Vad passar att mata biogasbakterierna med? (forskare och doktorander från institutionen för mikrobiologi)
 • Information om SLU:s utbildningar (SLU Studentpool m fl)
 • Tipspromenad för att testa hur mycket besökarna lärt sig om mat (SLU Studentpool m.fl.)

Tanken är att detta ska bli ett återkommande evenemang: forskare och studenter är på Skansen för att möta allmänheten och väcka intresse för SLU:s verksamhetsområden.

Text och foto: Beatrice Ramnerö, SLU

12 maj 2015 11
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan