SLU utökar sitt GIS-stöd 
Laserbild över Lapporten. Copyright: Lantmäteriet

SLU utökar sitt GIS-stöd 

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 22 februari 2016
SLU har ett väl utbyggt stöd för geografiska informationssystem (GIS). Det betyder att du som anställd och student kan få bra hjälp om du arbetar med rumsliga data och GIS. 

Från och med i år hjälper sex SLU: are GIS-användare vid alla SLU:s orter. Stödet ges till alla verksamheter, med särskilt fokus på miljöanalys, forskning och utbildning på forskarnivå. Men även studenter som behöver programvaror till sin egen dator eller som använder GIS i sitt exjobb får hjälp.

Fler jobbar med GIS-stöd

GIS-stödet har funnits sedan år 2000. Från och med i år utökas stödet med tre personer och inriktningen på stödet förskjuts från ort till kompetens. Tidigare var organisationen sådan att varje huvudort hade en stödperson som hjälpte anställda på orten och i närliggande region.

– Alla vi som jobbar med stödet har lång erfarenhet och en bred allmänkunskap inom GIS. Utöver det har vi alla någon spetskompetens, som täcker in olika specialområden. Vår verksamhet har kanske varit lite osynlig på SLU, så nu när vi blir fler och också ändrar inriktning på stödet, är det bra tillfälle att tala om att vi finns och vad vi gör, säger Mats Högström som är huvudansvarig för SLU:s GIS-stöd.

Support och vidareutveckling

Vid sidan om ren supportverksamhet kommer GIS-stödet under året att arbeta vidare med att:

 • Anpassa SLU:s miljödatabaser i linje med EU-direktivet INSPIRE, som syftar till att underlätta användningen av geografisk information.
 • Bygga ut nedladdningstjänsten GET (https://resurs.slu.se/fri-geodata-for-alla-slu-are/) med ny funktionalitet, nya data och karttjänster.
 • Arbeta med att göra det enklare för användare på SLU att publicera eget data i form av standardiserade karttjänster. Det arbetet ingår i SLU:s satsning på öppna data.

– För att stödet ska bli så bra som möjligt har vi utformat en mindre enkät som riktar sig till alla våra användare. Enkäten är öppen fram till sista mars och vi hoppas få in många svar på den! säger Mats Högström.

Svara på enkäten

Besöker orterna med seminarieserie

I vår kommer GIS-stödet att anordna en seminarieserie. Det blir ett seminarium på varje huvudort, som också filmas och publiceras så att man kan titta när man har tid.

– Vi kommer givetvis att presentera det nya GIS-stödet, men också ta upp ett särskilt ämne varje gång. Det kommer bland annat att handla om hur och var man hittar bra grunddata, vad karttjänster är och kan användas till, samt information om diverse programvaror som underlättar arbetet med analys och presentation av rumsliga data. Program baserade på öppen källkod blir hela tiden bättre och är i dag seriösa alternativ till kommersiella program, så vi ser gärna att användningen av dessa ökar, säger Mats Högström.

Definitiva datum för seminarierna är ännu inte satta, men information kommer att spridas via SLU:s kalendarium och epost-listan gisforum.

Fakta

Kontakta GIS-stöd!

Du når SLU:s GIS-stöd på flera sätt:

 • Via mejl till supportbrevlådan gis-support@slu.se, som bevakas av samtliga GIS-samordnare.
 • På wikin https://pluto.slu.se/gispub hittar du installationsanvisningar och svar på de vanligaste frågorna.
 • Via epost-listan gisforum@slu.se kan du nå runt 400 GIS-användare på SLU. Mejla supportbrevlådan om du vill vara med på listan.
 • Via GIS-samordnarnas personliga brevlådor.
 • Via telefon och personliga besök. GIS-samordnarna föredrar dock kontaktvägarna ovan, eftersom de då får en bättre dokumentation av de frågor som kommer in.

Om SLU:s GIS-stöd på medarbetarwebben
Fakta

Det här ingår i SLU:s GIS-stöd


 • Distribution och användarstöd för programvaror: ArcGIS, QGIS, FME, R, ERDAS.
 • Geografiska data: Tillgängliggörande av data från bland annat Lantmäteriet, SCB, SGU, Sjöfartsverket, SMHI.
 • Licenser/nyttjanderätter: Programvarulicenser, nyttjanderätter för geografiska data.
 • Självstudiekurser: ESRI Virtual Campus, QGIS tutorials, FME webbinarier.
 • Applikationsutveckling: Python, Java, Javascript.
 • Karttjänster: Stöd till användare som vill presentera data via standardiserade karttjänster som WMS/WFS.

Vi som jobbar med GIS-stöd:

AndersLarsollefotoprivat

Anders Larsolle, SLU Uppsala. Specialområde: ESRI programvaror, ArcGIS Online, Virtual Campus självstudiekurser. Foto: privat

JonasJonzen-fotograf Inka Bohlin

Jonas Jonzén, SLU Umeå. Specialområde: Analyser med laserdata och rasterdata, FME, ArcMap. Foto: Inka Bohlin

KristinPiikki fotograf Mats Soderstrom

Kristin Piikki, SLU Skara. Specialområde: Rumslig statistik, rasteranalys, R. Foto: Mats Söderström

 

 

jakobL600

Jakob Lagerstedt, SLU Alnarp. Specialområde: Systemutveckling, open source, data, infrastruktur, karttjänster.

 

matsS1

Mats Söderström, SLU Skara. Specialområde: Analyser (raster o vektor), GIS i fält, hantering av sensordata, UAV:er

matshog

Mats Högström, SLU Umeå. Specialområde: Förståndare, databaser, licenser/nyttjanderätter, systemutveckling, karttjänster, open source.

22 februari 2016 3

Twitter

I dag lyfter #julkalendern ett exempel på vad som skulle kunna vara framtidens #medborgarforskning https://t.co/3XBZ3aHLoD @_SLU via Twitter 6 timmar sedan
I dagens lucka kan du lära dig mer om skogens möjligheter för klimatutmaningarna. https://t.co/QaahcqvCp8 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Dagens #lucka i #kunskapskalendern handlar om #biologisk #mångfald https://t.co/8ydXZPfs8g @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
I somras rådde stor torka, och det kan bli vanligare i framtiden. Om du vill veta mer om hur vi kan möta den utmani… https://t.co/fAUxtZFjHd @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Lucka 4 #julkalender: Vad händer i skog och mark vid utebliven nederbörd? Bäcken är dynamisk och anpassar sig till läg… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Premiär i dag för årets julkalender från SLU, med extra mycket film och ljud. Ny kunskap varje vardag fram till jul… https://t.co/mzpKkXaTul @_SLU via Twitter 7 dagar sedan