SLU:s fastigheter, unikt i universitets-Sverige

Text: Olof Bergvall Publicerad: 4 juni 2020
SLU äger 6 300 hektar mark och 430 byggnader runt om i Sverige. Nyligen har SLU avyttrat mark i Uppsala och Alnarp för olika infrastrukturprojekt, och i Umeå pågår sen en tid ett stort vägbygge, västra länken, alldeles intill SLU:s marker på Röbäcksslätten. Vi pratade med fastighetschefen Lars-Edvin Andersson om vad det innebär för ett universitet att vara en stor markägare.

Lars-Edvin Andersson. Foto: Lars-Åke Strandberg

– SLU är unikt bland landets universitet och högskolor. Dels på grund av storleken av vårt markinnehav, men också för att fastighetsförvaltningen ingår i lärosätets interna organisation.

Andra universitet, Lars-Edvin Andersson nämner Uppsala som exempel, har lagt fastighetsförvaltning i separata aktiebolag som genererar intäkter till lärosätet i form av årliga utdelningar.

Annorlunda för SLU

– Vårt fastighetsinnehav är en del av verksamheten. Den är bärare av forskningsinfrastruktur, till exempel testbäddar, försöksanläggningar och långliggande fältförsök.

Det är också en fördel att kunna hävda att forskningen skett helt obunden.

Eftersom SLU är en statligt myndighet finns det ingen garanti att universitetet får behålla pengarna vid en markförsäljning, som den som nu skett i Uppsala och Alnarp.

– Det är en förhandlingsfråga. När vi senast sålde mark för bostadsbyggande i Bäcklösa (Uppsala, förf. anm.) fick vi behålla stora delar av reavinsten. Men idag, i och med corona-pandemin, är situationen en helt annan.

SLU:s markinnehav och försöksstationer.

Fördelar med ägande

Att äga, i stället för att arrendera, den mark som exempelvis hyser långliggande fältförsök har sina fördelar, och de försöksytor som finns på campus Ultuna ingick inte i det markbyte som avtalades mellan Akademiska Hus och SLU i februari 2020. I Alnarp byttes också mark mellan samma aktörer, men då gjordes bedömningen att det gick att flytta försöken som tidigare legat på Akademiska Hus mark till andra arealer som ägs av SLU.

– Förutom mark äger vi också lokaler, främst på de större jordegendomarna. Det som sker nu är att innovationsprojekt hyr och flyttar in i hittills tomma lokaler där de kan bygga pilotanläggningar. Så har skett i Alnarp där proteinfabriken växer upp och vi ser att det kan ske på ännu fler ställen runtom i landet.

Infrastruktur och innovation

SLU också kan bistå även andra lärosäten med intressant infrastruktur i lokaler eller jord och skog. Det faller väl in då regeringen nu föranstaltat om ”ökad nationell infrastruktur”.

– I samband med detta har också en modell för uppskalning, ”scale-up”, tagits fram i samarbete med SLU Holding. Denna modell är en förlängning av det Green Innovation Park kan erbjuda start-up-företag. Det är vår förhoppning att innovativa projekt kan blomstra hos SLU.

Fakta

Kartmaterial

Detaljkarta över campus Ultuna med anledning av Uppsala-paketet (pdf)

Karta över Alnarp (jpg)

Karta över Ultuna (jpg)

Karta över Lövsta (jpg)

Karta över Röbäcksdalen (jpg)
4 juni 2020 2

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 3 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 3 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 3 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 4 månad sedan