SLU:s krisorganisation – så fungerar den
P-O Skatt i krisledningsarbete. En normal arbetsplats i en onormal tid. Foto: privat

SLU:s krisorganisation – så fungerar den

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 9 juni 2020
SLU:s krishantering hårdtestas idag med anledning av pågående coronapandemi. Men en krisorganisation måste också fungera under normala förhållanden. P-O Skatt, tf säkerhetschef, reder ut begreppen.

– Nuvarande pandemi är en alldeles särskild situation som inte liknar någon av de kriser vi har haft tidigare. Just denna krishantering var också utmanande i och med att krisledningsgruppen inte har övat tillsammans tidigare. Det gick dock snabbt att hitta ett väl fungerande arbetssätt.

Normal krishantering

SLU:s riktlinjer för krishantering utgår i huvudsak från närhetsprincipen, att krisen hanteras där den inträffar. Krisgrupper finns på huvudorterna men i och med att SLU finns över hela landet och inte har krisgrupper på alla orter följs även en s.k. organisationsprincip. Den innebär i stora drag att om en kris inträffar vid en mindre ort hanteras den av krisgruppen vid fakulteten som bedriver verksamheten.

Coronakrisen

Krishanteringen för coronapandemin spänner över hela landet och har krävt en särskild hantering. En central krisledningsgrupp har etablerats som ser till att frågor som rör hela SLU täcks in. I krisledningsgruppen ingår rektor, prorektor, universitetsdirektör, personaldirektör, säkerhetschef, kommunikationschef och SLUSS-ordförande. Vid behov adjungeras specialistfunktioner, till exempel chefen för utbildningsavdelningen.

– Krishanteringen för corona har fungerat över förväntan bra, trots att vi inte är samtränade. Situationen är som sagt exceptionell och förutom att hänsyn behöver tas till en massa olika frågor gällande undervisning, verksamheter, medarbetare, studenter, m.m. måste det även vägas in att smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet, säger P-O Skatt.

– Jag tänker ofta på hur det arbete som vi nu är mitt uppe i nu startade.

P-O berättar att det i början av mars dök upp signaler i media att något var på gång i Wuhan i Kina. I och med att SLU har utbyten med Kina började SLU Säkerhet, personalavdelningen och utbildningsavdelningen bevaka utvecklingen. Fanns det medarbetare eller studenter på väg till SLU från Kina?

– Ganska snabbt fick vi information om att en student hade kommit till Sverige i början av mars. Strax därefter bildades en mindre grupp med säkerhetschef, personalchef, presschef och chefen för utbildningsavdelningen för att hålla koll på utvecklingen. När situationen eskalerade både i Kina och att personer som varit i Italien blivit sjuka behövde vi se över vilka beslut som måste fattas utifrån Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters regler och rekommendationer. I samband med att smittspridningen tog fart blev det nödvändigt att sätta samman en övergripande krisledningsgrupp.

Förutom den övergripande krisledningsgruppen har det även bildats undergrupper – till exempel coronagruppen med avdelningschefer, fakultetsdirektörer, UDS, bibliotek, SLUSS. Det finns även en kommunikationsgrupp.

– Nu har läget stabiliserats något och krisledningsgruppen hanterar frågor om hur en återgång ska ske med hänsyn till regering och myndigheters riktlinjer och rekommendationer. Ett stort fokus ligger på hur undervisningen ska ske under höstterminen.

Många frågor

– När det var som mest intensivt, i mars, kommunicerades det via många olika kanaler. Ganska snabbt samordnades informationen så att den riktades till olika grupper, chefer, medarbetare och studenter. Frågor som dyker upp besvaras via FAQ på coronawebben. Det är ganska många utbildnings- och undervisningsfrågor men också om verksamheter, arbete hemifrån och resor.

Det sker också mycket samverkan i olika nätverk mellan rektorer, kommunikatörer, säkerhetsfunktioner, HR-funktioner, m.fl. Utbyte sker mellan universiteten för att se hur andra gör i samma situation. Det ingår i den vanliga krishanteringen, att omvärldsspana, att se vad som händer vid universitet i Sverige och i andra länder.

Ny säkerhetschef

P-O Skatt är chef för avdelningen för service säkerhet och miljö och har upprätthållit rollen som säkerhetschef under tiden en ny säkerhetschef rekryterats. Nu finns Robban på plats, läs mer om Robert ”Robban” Arvidsson i Resurs.

Fakta

Kommunikation

9 juni 2020 2
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Förrådsbyggnad på @_SLU nedbrunnen i Alnarp. Ingen person har kommit till skada och branden kommer inte att ha någo… https://t.co/cM2kuxfjfT @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Något ökade kräftfångster i år https://t.co/fZRGh6wLjq https://t.co/5XUzN051OX @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Snabbguide för skötsel av travhästar https://t.co/BsD38eKlho @_SLU via Twitter 26 dagar sedan
Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden https://t.co/03IEwGgkeK @_SLU via Twitter 26 dagar sedan
Stor ökning av antalet antagna till SLU https://t.co/qdB2B3TfiZ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Deltagare till forskningsprojekt om fyrhjulingar söks https://t.co/hwrdwuHbvJ @_SLU via Twitter 1 månad sedan