SLU:s skatter: Kontroversiellt slag
Ett sjöslag på Brunnsviken, Acke Åslund. Foto: Vanja Sandgren

SLU:s skatter: Kontroversiellt slag

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 16 januari 2017
Ett konstverk vid SLU har efter diskussioner tagits bort från VHC. Det är ”Ett sjöslag på Brunnsviken”, en dekoration till en fest för veterinärstudenter, s.k. ”stutisfest”, runt 1920, ritad av den kände hästmålaren Acke Åslund.
Teresa de Mendonça framför några historiska porträtt i Ulls hus. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Teresa de Mendonça framför några historiska porträtt i Ulls hus. Foto: Jenny Svennås-Gillner

– Tavlan placerades utanför studenternas lunchrum i det nya VHC i samråd med dåvarande fakultetsledning. Man ville bevara ett studenthistoriskt verk, berättar Teresa de Mendonça, konstansvarig vid SLU.

Men teckningen uppfattades av studenter som otidsenlig, mansdominerad och sexistisk. Samtliga personer på tavlan är män medan de kvinnor som förekommer är lättklädda eller porträtterade som tidsfördriv för männen.

Karikatyrer

– Teckningen, som är ritad på enkelt brunt papper, är full av karikatyrer. Man kan se hur en lärare vattnar sina käpphästar, en annan lärare, oerhört blyg för flickor, befinner sig sittande med en kvinna i knäet, berättar Göran Jönsson (Jins), intendent vid Veterinärmuseet i Skara.

Göran Jönsson, Jins, menar att teckningen har ett historiskt värde. Foto: Vanja Sandgren

Göran Jönsson (Jins), menar att teckningen har ett historiskt värde. Foto: Vanja Sandgren

Jins poängterar det historiska värdet av verket och får medhåll av Teresa.

– Jag tycker det är synd att man inte kan uppskatta ett konstverk för vad det är och sätta in det i sitt sammanhang. Man kan inte utplåna historien genom att ta bort en tavla. Tvärtom, när vi tillåts ha kvar konstverk som historiska dokument kan vi påminnas om att tiderna och våra värderingar faktiskt förändras. Då kan sådana dokument tjäna som inspiration och eftertanke. Det är konstens roll.

Men studenternas åsikter respekterades, frågan togs upp i  VH-fakultetens Likavillkorsutskott där flera ansåg att tavlan hängde på en olämplig plats och att den inte gav studenterna en stimulerande bild av studentlivet. VH:s fakultetsnämnd beslutade då att tavlan skulle avlägsnas från VHC och flyttas till Veterinärmuseet i Skara.

Delade åsikter

Hur är det på andra officiella inrättningar? Är det vanligt att konstverk flyttas?

Teresa de Mendonça säger att sådant förekommer, inte bara på SLU, utan också på andra officiella inrättningar. Och faktiskt har flera tavlor redan fått tas bort från VHC efter protester från anställda.

Packning inför transport. Foto: Teresa de Mendonça

Packning inför transport. Foto: Teresa de Mendonça

– Man kan hitta debattartiklar som illustrerar dilemmat som uppstår när ett konstverk ifrågasätts på grund av t.ex. nakenhet, eller när det speglar eller berör kontroversiella moraliska, politiska, etiska och andra värderingar. Och som alltid finns det delade åsikter. De eviga frågor är dessutom: vem bestämmer? Vem har rätten att få bestämma över vilka bilder och konstverk vi ska omges med? Är den som har eller tar sig rätten att bestämma den som också är lämpligaste att göra det?

Fakta

Acke Åslund och tavlan

Acke Åslund (1881 – 1958) var en välkänd hästmålare med många vänner inom veterinärkåren. Han vistades mycket på ”Stutis”, Veterinärhögskolan i Stockholm, där han kunde studera hästars anatomi.

Tavlan donerades 1975 till Veterinärinrättningen i Skara av Elis Bryne, en av de personer som finns avporträtterad. Elis Bryne hade tagit hand om den nästan fem meter långa kolteckningen när ”stutisfesten” var över.

Vid ombyggnaden av Undervisningshusets bibliotekslokaler på SLU i Skara i början av 2000-talet flyttades verket till restaurang Gallan på Ultuna. Där hängde den sedan i närmare 15 år utan att väcka protester. Tavlan finns sedan augusti 2016 på Veterinärmuseet i Skara, nedpackad tills vidare. Var den ska hänga i framtiden är ovisst.

 

16 januari 2017 6 2
  1. Kommentar från ann pettersson 30 januari 2017:

    Jag saknar tavlan. Den representerar sin tid och jag tycker att det är mycket synd att den nu inte finns för beskådande. Ska vi idka kontssensur?

  2. Kommentar från Kristina Julin 6 april 2017:

    Näe! Tycker inte att konsten ska tas bort för att blidka de som just nu är högljudda! Jobba istället med att sätta upp skyltar som presenterar konstnärerna och sätter konsten i ett (tidsmässigt) sammanhang. I USA har det gått så långt att lärarna sätter ut trigger-warnings för innehåll som kan uppröra studenterna. Veterinärutbildningen liksom annan akademisk utbildning har varit mansdominerad, och studentlivet har varit färgat av detta. Låt konsten sitta kvar och mana till debatt om manligt och kvinnligt och s,k. heteronormativa och etnocentriska värderingar. vilka är kvar? – Ska våra akademiska högtider domineras av värderingar från förra sekelskiftet? Måste bordsplaceringen utgå från att man och kvinna är ett par? Ska man (…) verkligen bli bjuden med respektive? Är tvåsamheten självklar som norm?

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan