Smart farming med sikte på webben
Studenter från hela Europa lär sig "Smart farming" Foto: Anna-Karin Johnson

Smart farming med sikte på webben

Text: Anna-Karin Johnson Publicerad: 20 juni 2018
Precisionsodling handlar i stort om att tillsätta rätt ämne på rätt ställe vid rätt tidpunkt och är en både klimatsmart och ekonomiskt lönsam odlingsmetod. Under tre år ges en Erasmus+-kurs i just precisionsodling, eller "Smart farming". 

Studenterna kommer från universitet i Finland, Norge, Grekland, Belgien, Frankrike, Portugal och Sverige och varje medverkande lärosäte skickar fem studenter vardera.

Laura Alakukku, Bertrand Vandoorne, Johanna Wetterlind, Bo Stenberg, José Aranha och Athanasis Gertsios Foto: Anna-Karin Johnson

Gruppen kommer att se en stor del av Europa, nu i juni tillbringar de tio dagar på SLU i Skara, där Bo Stenberg och Johanna Wetterlind vid avdelning för precisionsodling och pedometri är värdar. I februari reser de till Finland, nästa juni till Grekland och under 2020 kommer de att åka till Norge och Belgien. Kursen kommer att vara färdig hösten 2020. I kursen ingår projekt där studenterna från de olika länderna ska samarbeta med varandra. Studenterna har gjort arbete på egen hand med olika e-learning-moment.

Initiativet till kursen kommer från ISA Lille och förhoppningen är att med hjälp av materialet från de här tre åren kunna skapa en webbaserad kurs, en så kallad MOOC, Massive Open Online Course. Kursen fokuserar på att samarbeta för att hitta nya innovationer och dela med sig av goda erfarenheter på en europeisk nivå.

Medverkande universitet är: Perrotis College, Liège université, Helsingfors universitet, Norges miljö- och biovitenskapelige universitet, Isal Lille, Utad samt SLU.

20 juni 2018 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan