Sök medel till SLU-forskningens infrastruktur

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 8 juni 2016
För andra gången utlyser SLU interna medel för strategisk satsning på forskningsinfrastruktur. Håll reda på 12 september, sista dag för ansökan. Beloppet för 2016 års utlysning är totalt 25 miljoner kr, för perioden 2017–2021.

Stödet gäller ”sådan infrastruktur som ger förutsättningar för världsledande forskning”. Det kan gälla allt från en anläggning, ett speciallaboratorium, en databas till instrument eller liknande. Ett absolut villkor är att infrastrukturen är tillgänglig för användare utanför den egna institutionen.

Niklas-Nordquist368

– Totalt nitton ansökningar inkom i förra årets utlysning, det visar att behovet av forskningsinfrastruktur vid SLU spänner över en bred palett, säger Niklas Nordquist. Foto: Julio Gonzales

Förra årets utlysning resulterade i att sex forskningsinfrastrukturer blev beviljade totalt ca 25 miljoner kr, för perioden 2016-2020.

– Ett exempel är uppbyggnad av en försöksanläggning för att studera hur ekosystem i myrmark påverkas av ökad kvävetillförsel och ett förändrat klimat, berättar Niklas Nordquist, forskningssekreterare.

En sådan infrastruktur möjliggör långsiktiga och storskaliga fältexperiment för att till exempel studera utbytet av växthusgaser på myrar i det boreala skogslandskapet. (Boreal kallas en del av den tempererade zonen på norra halvklotet och kännetecknas av barrskog och tundra).

En annan ansökan som fick stöd handlar om att bygga upp ett videosystem för att kunna analysera rörelser hos frigående djur i tre dimensioner med höghastighetskameror.

– Denna infrastruktur syftar till att utveckla forskning och utbildning inom biomekanik, både för att förstå friska djurs rörelsemönster och att bidra till att lättare kunna diagnosticera skador relaterade till rörelseapparaten hos djur.

 

Fakta

Utlysning och beslut

Beviljade stöd: rektors beslut om beviljade stöd 2015.

Utlysning 2016: till utlysningen.

Kontakt: forskningssekreterare Boel Åström, boel.astrom@slu.se (ankn. 2022), eller Niklas Nordquist, niklas.nordquist@slu.se (ankn. 2228)

 

8 juni 2016 2
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Något ökade kräftfångster i år https://t.co/fZRGh6wLjq https://t.co/5XUzN051OX @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Snabbguide för skötsel av travhästar https://t.co/BsD38eKlho @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden https://t.co/03IEwGgkeK @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Stor ökning av antalet antagna till SLU https://t.co/qdB2B3TfiZ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Deltagare till forskningsprojekt om fyrhjulingar söks https://t.co/hwrdwuHbvJ @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet. Det visar analys av satellitdata och… https://t.co/48o1KevPLM @_SLU via Twitter 1 månad sedan