Sök medel till SLU-forskningens infrastruktur

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 8 juni 2016
För andra gången utlyser SLU interna medel för strategisk satsning på forskningsinfrastruktur. Håll reda på 12 september, sista dag för ansökan. Beloppet för 2016 års utlysning är totalt 25 miljoner kr, för perioden 2017–2021.

Stödet gäller ”sådan infrastruktur som ger förutsättningar för världsledande forskning”. Det kan gälla allt från en anläggning, ett speciallaboratorium, en databas till instrument eller liknande. Ett absolut villkor är att infrastrukturen är tillgänglig för användare utanför den egna institutionen.

Niklas-Nordquist368

– Totalt nitton ansökningar inkom i förra årets utlysning, det visar att behovet av forskningsinfrastruktur vid SLU spänner över en bred palett, säger Niklas Nordquist. Foto: Julio Gonzales

Förra årets utlysning resulterade i att sex forskningsinfrastrukturer blev beviljade totalt ca 25 miljoner kr, för perioden 2016-2020.

– Ett exempel är uppbyggnad av en försöksanläggning för att studera hur ekosystem i myrmark påverkas av ökad kvävetillförsel och ett förändrat klimat, berättar Niklas Nordquist, forskningssekreterare.

En sådan infrastruktur möjliggör långsiktiga och storskaliga fältexperiment för att till exempel studera utbytet av växthusgaser på myrar i det boreala skogslandskapet. (Boreal kallas en del av den tempererade zonen på norra halvklotet och kännetecknas av barrskog och tundra).

En annan ansökan som fick stöd handlar om att bygga upp ett videosystem för att kunna analysera rörelser hos frigående djur i tre dimensioner med höghastighetskameror.

– Denna infrastruktur syftar till att utveckla forskning och utbildning inom biomekanik, både för att förstå friska djurs rörelsemönster och att bidra till att lättare kunna diagnosticera skador relaterade till rörelseapparaten hos djur.

 

Fakta

Utlysning och beslut

Beviljade stöd: rektors beslut om beviljade stöd 2015.

Utlysning 2016: till utlysningen.

Kontakt: forskningssekreterare Boel Åström, boel.astrom@slu.se (ankn. 2022), eller Niklas Nordquist, niklas.nordquist@slu.se (ankn. 2228)

 

8 juni 2016 2
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan