Sök medel till SLU-forskningens infrastruktur

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 8 juni 2016
För andra gången utlyser SLU interna medel för strategisk satsning på forskningsinfrastruktur. Håll reda på 12 september, sista dag för ansökan. Beloppet för 2016 års utlysning är totalt 25 miljoner kr, för perioden 2017–2021.

Stödet gäller ”sådan infrastruktur som ger förutsättningar för världsledande forskning”. Det kan gälla allt från en anläggning, ett speciallaboratorium, en databas till instrument eller liknande. Ett absolut villkor är att infrastrukturen är tillgänglig för användare utanför den egna institutionen.

Niklas-Nordquist368

– Totalt nitton ansökningar inkom i förra årets utlysning, det visar att behovet av forskningsinfrastruktur vid SLU spänner över en bred palett, säger Niklas Nordquist. Foto: Julio Gonzales

Förra årets utlysning resulterade i att sex forskningsinfrastrukturer blev beviljade totalt ca 25 miljoner kr, för perioden 2016-2020.

– Ett exempel är uppbyggnad av en försöksanläggning för att studera hur ekosystem i myrmark påverkas av ökad kvävetillförsel och ett förändrat klimat, berättar Niklas Nordquist, forskningssekreterare.

En sådan infrastruktur möjliggör långsiktiga och storskaliga fältexperiment för att till exempel studera utbytet av växthusgaser på myrar i det boreala skogslandskapet. (Boreal kallas en del av den tempererade zonen på norra halvklotet och kännetecknas av barrskog och tundra).

En annan ansökan som fick stöd handlar om att bygga upp ett videosystem för att kunna analysera rörelser hos frigående djur i tre dimensioner med höghastighetskameror.

– Denna infrastruktur syftar till att utveckla forskning och utbildning inom biomekanik, både för att förstå friska djurs rörelsemönster och att bidra till att lättare kunna diagnosticera skador relaterade till rörelseapparaten hos djur.

 

Fakta

Utlysning och beslut

Beviljade stöd: rektors beslut om beviljade stöd 2015.

Utlysning 2016: till utlysningen.

Kontakt: forskningssekreterare Boel Åström, boel.astrom@slu.se (ankn. 2022), eller Niklas Nordquist, niklas.nordquist@slu.se (ankn. 2228)

 

8 juni 2016 2

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 9 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan