Sök medel till SLU-forskningens infrastruktur

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 8 juni 2016
För andra gången utlyser SLU interna medel för strategisk satsning på forskningsinfrastruktur. Håll reda på 12 september, sista dag för ansökan. Beloppet för 2016 års utlysning är totalt 25 miljoner kr, för perioden 2017–2021.

Stödet gäller ”sådan infrastruktur som ger förutsättningar för världsledande forskning”. Det kan gälla allt från en anläggning, ett speciallaboratorium, en databas till instrument eller liknande. Ett absolut villkor är att infrastrukturen är tillgänglig för användare utanför den egna institutionen.

Niklas-Nordquist368

– Totalt nitton ansökningar inkom i förra årets utlysning, det visar att behovet av forskningsinfrastruktur vid SLU spänner över en bred palett, säger Niklas Nordquist. Foto: Julio Gonzales

Förra årets utlysning resulterade i att sex forskningsinfrastrukturer blev beviljade totalt ca 25 miljoner kr, för perioden 2016-2020.

– Ett exempel är uppbyggnad av en försöksanläggning för att studera hur ekosystem i myrmark påverkas av ökad kvävetillförsel och ett förändrat klimat, berättar Niklas Nordquist, forskningssekreterare.

En sådan infrastruktur möjliggör långsiktiga och storskaliga fältexperiment för att till exempel studera utbytet av växthusgaser på myrar i det boreala skogslandskapet. (Boreal kallas en del av den tempererade zonen på norra halvklotet och kännetecknas av barrskog och tundra).

En annan ansökan som fick stöd handlar om att bygga upp ett videosystem för att kunna analysera rörelser hos frigående djur i tre dimensioner med höghastighetskameror.

– Denna infrastruktur syftar till att utveckla forskning och utbildning inom biomekanik, både för att förstå friska djurs rörelsemönster och att bidra till att lättare kunna diagnosticera skador relaterade till rörelseapparaten hos djur.

 

Fakta

Utlysning och beslut

Beviljade stöd: rektors beslut om beviljade stöd 2015.

Utlysning 2016: till utlysningen.

Kontakt: forskningssekreterare Boel Åström, boel.astrom@slu.se (ankn. 2022), eller Niklas Nordquist, niklas.nordquist@slu.se (ankn. 2228)

 

8 juni 2016 2

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan