Sol över Stenhammar

Text: Mikael Jansson Publicerad: 17 juni 2016
Solen sken både över kungen och hans undersåtar när den traditionsenliga Stenhammardagen hölls måndag den 13 juni på Stenhammars gods utanför Flen.

Temat för dagen var ”När- eller därproducerat – aspekter på klimat, miljö och matsäkerhet”. Kung Carl XVI Gustaf hälsade alla besökare välkomna och drog paralleller till sitt nyligen genomförda statsbesök i det lilla bergsriket Bhutan i Himalaya, ett land som till två tredjedelar är skogsklätt och som därmed också tar hand om mer växthusgaser än vad det släpper ut.

SLU:s rektor Peter Högberg framhöll i sitt välkomsttal bland annat att de på många håll bristfälliga kunskaperna om lantbrukets och landsbygdens villkor leder till ett demokratiskt underskott. Närmare hälften av det kött vi äter är importerat, men om svenskarna är okunniga om den inhemska produktionens villkor så är det risk att vi inte bryr oss om detta oroande faktum.

Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman redogjorde för en del av innehållet i kommande rapport och såg bland annat framtidshopp i nya smartare biobränslen och i ett ökat vattenbruk.

En talare som skakade om åhörarna var Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet, som pekade på sårbarheten i dagens samhälle, där, om en kris eller allvarlig störning skulle inträffa, livsmedelslagren inte räcker i mer än i ett par dagar och där beredskapslagren sedan länge är avvecklade. Samhället saknar en strategi för detta.

Runt godset

Efter lunch följde en exkursion i markerna runt godset, ledd av professor Urban Emanuelsson och docent Carl-Gustaf Thulin från SLU, på temat ”De vilda och de tama betesdjuren – historien och dagsläget”, med påtagliga exempel på hur olika djurslag påverkat landskapet; hjortdjur, rovdjur, bävrar, olika tamdjur. SLU-professorerna Petter Kjellander och Anne-Marie Dalin understödde också med fakta.

Sedan får man väl inom parentes notera att en del av showen ändå stals av SLU-alumnen prins Carl Philip, prinsessan Sofia och lille prins Alexander, som njöt av solen på Stenhammars gårdsplan.

Fakta

Noterat: Köp av kor

I dagarna är det klart att Stenhammars gods köper den besättning av Simmental-kor som Stenhammar haft ”till låns” sedan 2005. Det rör sig om totalt ca 100 djur – vuxna kor och kalvar – och köpesumman är drygt 1,3 milj kr. SLU kommer även fortsatt att få tillgång till djuren för eventuella forskningsändamål.

Summary in English

A sunny day in Stenhammar

The sun shone over the King of Sweden and his subjects as the Stenhammar Day was traditionally held on June 13, at the Royal manor Stenhammar, near the town Flen.

The theme of the day was “Produced near or far – aspects on climate, environment and food safety”. HRH King Carl XVI Gustaf greeted the audience, followed by SLU Vice-Chancellor Peter Högberg, who pointed out that an increasing lack of common knowledge of rural life and food production is also a democratic problem. Half the meat we eat is imported, but we seem not to worry.

Anders Wijkman, Chairperson of the Environment Committee, gave some views of the content of its forthcoming report and saw, a.o., a future hope in new “smarter” bio fuels and in aquaculture.

Sven Lindgren, from the Civil Defense, shook the listeners by telling them that in the event of a major crisis, Swedish food supplies will last no more than a couple of days, and that the authorities responsible have neither awareness nor strategies of the fact.

The lunch was followed by an excursion on the grounds, where SLU researchers Professors Urban Emanuelsson, Petter Kjellander, and Anne-Marie Dalin, and Assistant Professor Carl-Gustaf Thulin showed and told how wildlife and grazing livestock have affected the landscape over the centuries.

In parenthesis, one can note that some of the show was stolen by young Prince Alexander, who enjoyed the outdoor sun together with his parents, former SLU alumnus Prince Carl Philip and Princess Sofia.

Noted

The Stenhammar Estate has now purchased a herd of Simmental cows that has been “on loan” from SLU since 2005. The herd comprises some 100 animals - adults and calves - and the purchase price is a little over 1.3 million SEK . SLU will continue to have access to the animals for research purposes.

17 juni 2016 3 1
  1. Kommentar från Mårten Granert 21 juni 2016:

    Precis så här ska Stenhammarsdagen presenteras tycker jag. Många bilder. Och fina bilder. Framhålla det vetenskapliga och seriösa. Urbra.

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 5 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 5 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 5 månad sedan