Sol över Stenhammar

Text: Mikael Jansson Publicerad: 17 juni 2016
Solen sken både över kungen och hans undersåtar när den traditionsenliga Stenhammardagen hölls måndag den 13 juni på Stenhammars gods utanför Flen.

Temat för dagen var ”När- eller därproducerat – aspekter på klimat, miljö och matsäkerhet”. Kung Carl XVI Gustaf hälsade alla besökare välkomna och drog paralleller till sitt nyligen genomförda statsbesök i det lilla bergsriket Bhutan i Himalaya, ett land som till två tredjedelar är skogsklätt och som därmed också tar hand om mer växthusgaser än vad det släpper ut.

SLU:s rektor Peter Högberg framhöll i sitt välkomsttal bland annat att de på många håll bristfälliga kunskaperna om lantbrukets och landsbygdens villkor leder till ett demokratiskt underskott. Närmare hälften av det kött vi äter är importerat, men om svenskarna är okunniga om den inhemska produktionens villkor så är det risk att vi inte bryr oss om detta oroande faktum.

Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman redogjorde för en del av innehållet i kommande rapport och såg bland annat framtidshopp i nya smartare biobränslen och i ett ökat vattenbruk.

En talare som skakade om åhörarna var Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet, som pekade på sårbarheten i dagens samhälle, där, om en kris eller allvarlig störning skulle inträffa, livsmedelslagren inte räcker i mer än i ett par dagar och där beredskapslagren sedan länge är avvecklade. Samhället saknar en strategi för detta.

Runt godset

Efter lunch följde en exkursion i markerna runt godset, ledd av professor Urban Emanuelsson och docent Carl-Gustaf Thulin från SLU, på temat ”De vilda och de tama betesdjuren – historien och dagsläget”, med påtagliga exempel på hur olika djurslag påverkat landskapet; hjortdjur, rovdjur, bävrar, olika tamdjur. SLU-professorerna Petter Kjellander och Anne-Marie Dalin understödde också med fakta.

Sedan får man väl inom parentes notera att en del av showen ändå stals av SLU-alumnen prins Carl Philip, prinsessan Sofia och lille prins Alexander, som njöt av solen på Stenhammars gårdsplan.

Fakta

Noterat: Köp av kor

I dagarna är det klart att Stenhammars gods köper den besättning av Simmental-kor som Stenhammar haft ”till låns” sedan 2005. Det rör sig om totalt ca 100 djur – vuxna kor och kalvar – och köpesumman är drygt 1,3 milj kr. SLU kommer även fortsatt att få tillgång till djuren för eventuella forskningsändamål.

Summary in English

A sunny day in Stenhammar

The sun shone over the King of Sweden and his subjects as the Stenhammar Day was traditionally held on June 13, at the Royal manor Stenhammar, near the town Flen.

The theme of the day was “Produced near or far – aspects on climate, environment and food safety”. HRH King Carl XVI Gustaf greeted the audience, followed by SLU Vice-Chancellor Peter Högberg, who pointed out that an increasing lack of common knowledge of rural life and food production is also a democratic problem. Half the meat we eat is imported, but we seem not to worry.

Anders Wijkman, Chairperson of the Environment Committee, gave some views of the content of its forthcoming report and saw, a.o., a future hope in new “smarter” bio fuels and in aquaculture.

Sven Lindgren, from the Civil Defense, shook the listeners by telling them that in the event of a major crisis, Swedish food supplies will last no more than a couple of days, and that the authorities responsible have neither awareness nor strategies of the fact.

The lunch was followed by an excursion on the grounds, where SLU researchers Professors Urban Emanuelsson, Petter Kjellander, and Anne-Marie Dalin, and Assistant Professor Carl-Gustaf Thulin showed and told how wildlife and grazing livestock have affected the landscape over the centuries.

In parenthesis, one can note that some of the show was stolen by young Prince Alexander, who enjoyed the outdoor sun together with his parents, former SLU alumnus Prince Carl Philip and Princess Sofia.

Noted

The Stenhammar Estate has now purchased a herd of Simmental cows that has been “on loan” from SLU since 2005. The herd comprises some 100 animals - adults and calves - and the purchase price is a little over 1.3 million SEK . SLU will continue to have access to the animals for research purposes.

17 juni 2016 3 1
  1. Kommentar från Mårten Granert 21 juni 2016:

    Precis så här ska Stenhammarsdagen presenteras tycker jag. Många bilder. Och fina bilder. Framhålla det vetenskapliga och seriösa. Urbra.

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan