Sommarhälsning från rektor
Sommar i rehabträdgården i Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Sommarhälsning från rektor

Text: Peter Högberg Publicerad: 20 juni 2016
Enligt medarbetarenkäten har SLU mycket väl motiverade medarbetare. Det var ett positivt resultat. Mer negativt var att många kände ett stort behov av återhämtning och kontemplation. SLU:s ledning kommer att arbeta med hur vi kan få det positiva att tydligt överväga det negativa även under de arbetsintensiva terminerna. Men det behövs mer, och i det avseendet erbjuder sommarsemestern unikt goda möjligheter till avkoppling och reflektion.

Den gamle skomakaren hade, enligt legenden, sin semester ”mellan hägg och syren”. Vi nutidsmänniskor har väl i allmänhet förhoppningsvis en längre semesterperiod någon gång mellan hägg och syren, å ena sidan, och fram emot de traditionella kräft- och surströmmingspremiärerna, å den andra. Intressant nog befinner sig såväl hägg och syren som kräftor och surströmming inom en del av SLU:s traditionella vetenskapsområden: biologi, botanik, biologisk mångfald, akvatiska resurser. En del skulle kanske säga att åtminstone surströmmingen också innefattar både livsmedelshygien och mikrobiologi.

Hur som helst, med sommaren som fantastisk inramning är det hög tid för rekreation och uppladdning av kroppsliga och mentala batterier. Det är en tid att umgås med familj, släkt och vänner, eller kanske i ensam kontemplation i hängmattan med ett antal goda böcker, det är en tid att fixa saker i hem och trädgård eller bara ligga på en badstrand, eller vistas i skog och mark. Var och en blir salig på sin fason – det viktiga är att vi alla får njuta av sommar och ledighet, så att vi kan återvända till universitetet och en ny spännande hösttermin då mycket ska ske: en ny strategi är beslutad av styrelsen och ska sjösättas, vi har en ny kull av kunskapstörstande studenter som ska ledas mot examen och vi har både nya och pågående forskningsprojekt som ska genomföras.

SLU:s rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

SLU:s rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Själv avslutar jag mitt första år som rektor för SLU, och jag gör det med glädje och stolthet över vad universitets studenter och medarbetare åstadkommer! Ett stort tack till er alla för det gångna verksamhetsåret. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

Peter Högberg, rektor

Summary in English

Message from the vice-chancellor

According to the staff survey, SLU has very motivated staff members. That was a positive result. On the negative side, many felt the need for more opportunity to recover and more time to contemplate. SLU’s management will work on how to make the positive largely outweigh the negative, even during the labour-intensive months. But we need more, and the summer holiday provides a unique opportunity to relax and reflect.

There is a Swedish saying about an elderly shoemaker. He took his holiday between the blooming of the bird cherry and the lilac ¬(’mellan hägg och syrén’ in Swedish). Today, we hopefully have longer holidays than that – somewhere between blooming of the lilacs in June, to August when we eat crayfish and the classic fermented Baltic herring (‘surströmming’). Interestingly enough, bird cherry, lilac, crayfish and Baltic herring are all part of SLU’s traditional scientific fields: biology, botany, biodiversity and aquatic resources. Some might say that Baltic herring also touches on food hygiene and microbiology.

In any case, with the help of summer, it is time to rest and charge both our physical and our mental batteries. It is a time to spend time with family and friends, or perhaps lying in a hammock alone with a good book. It is a time to do things around the house and garden, or just lying on a beach, or walking through forest and land. Everyone finds happiness in their own way – the important thing is to enjoy your summer and holiday so that we can return to the university and a new, exciting autumn semester where several things are happening. For example, the board has decided on a new strategy which will be launched, a new batch of knowledge-thirsty students will be guided towards their qualifications, and both new and ongoing research projects will be carried out.

Personally, I am finishing my first year as vice-chancellor of SLU, pleased and proud of what the university’s students and staff members have accomplished. Thank you all for this past year. I wish you a very lovely summer.

Peter Högberg, Vice-Chancellor

20 juni 2016 4
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan