Sommarhälsning från rektor
Sommar i rehabträdgården i Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Sommarhälsning från rektor

Text: Peter Högberg Publicerad: 20 juni 2016
Enligt medarbetarenkäten har SLU mycket väl motiverade medarbetare. Det var ett positivt resultat. Mer negativt var att många kände ett stort behov av återhämtning och kontemplation. SLU:s ledning kommer att arbeta med hur vi kan få det positiva att tydligt överväga det negativa även under de arbetsintensiva terminerna. Men det behövs mer, och i det avseendet erbjuder sommarsemestern unikt goda möjligheter till avkoppling och reflektion.

Den gamle skomakaren hade, enligt legenden, sin semester ”mellan hägg och syren”. Vi nutidsmänniskor har väl i allmänhet förhoppningsvis en längre semesterperiod någon gång mellan hägg och syren, å ena sidan, och fram emot de traditionella kräft- och surströmmingspremiärerna, å den andra. Intressant nog befinner sig såväl hägg och syren som kräftor och surströmming inom en del av SLU:s traditionella vetenskapsområden: biologi, botanik, biologisk mångfald, akvatiska resurser. En del skulle kanske säga att åtminstone surströmmingen också innefattar både livsmedelshygien och mikrobiologi.

Hur som helst, med sommaren som fantastisk inramning är det hög tid för rekreation och uppladdning av kroppsliga och mentala batterier. Det är en tid att umgås med familj, släkt och vänner, eller kanske i ensam kontemplation i hängmattan med ett antal goda böcker, det är en tid att fixa saker i hem och trädgård eller bara ligga på en badstrand, eller vistas i skog och mark. Var och en blir salig på sin fason – det viktiga är att vi alla får njuta av sommar och ledighet, så att vi kan återvända till universitetet och en ny spännande hösttermin då mycket ska ske: en ny strategi är beslutad av styrelsen och ska sjösättas, vi har en ny kull av kunskapstörstande studenter som ska ledas mot examen och vi har både nya och pågående forskningsprojekt som ska genomföras.

SLU:s rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

SLU:s rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Själv avslutar jag mitt första år som rektor för SLU, och jag gör det med glädje och stolthet över vad universitets studenter och medarbetare åstadkommer! Ett stort tack till er alla för det gångna verksamhetsåret. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

Peter Högberg, rektor

Summary in English

Message from the vice-chancellor

According to the staff survey, SLU has very motivated staff members. That was a positive result. On the negative side, many felt the need for more opportunity to recover and more time to contemplate. SLU’s management will work on how to make the positive largely outweigh the negative, even during the labour-intensive months. But we need more, and the summer holiday provides a unique opportunity to relax and reflect.

There is a Swedish saying about an elderly shoemaker. He took his holiday between the blooming of the bird cherry and the lilac ¬(’mellan hägg och syrén’ in Swedish). Today, we hopefully have longer holidays than that – somewhere between blooming of the lilacs in June, to August when we eat crayfish and the classic fermented Baltic herring (‘surströmming’). Interestingly enough, bird cherry, lilac, crayfish and Baltic herring are all part of SLU’s traditional scientific fields: biology, botany, biodiversity and aquatic resources. Some might say that Baltic herring also touches on food hygiene and microbiology.

In any case, with the help of summer, it is time to rest and charge both our physical and our mental batteries. It is a time to spend time with family and friends, or perhaps lying in a hammock alone with a good book. It is a time to do things around the house and garden, or just lying on a beach, or walking through forest and land. Everyone finds happiness in their own way – the important thing is to enjoy your summer and holiday so that we can return to the university and a new, exciting autumn semester where several things are happening. For example, the board has decided on a new strategy which will be launched, a new batch of knowledge-thirsty students will be guided towards their qualifications, and both new and ongoing research projects will be carried out.

Personally, I am finishing my first year as vice-chancellor of SLU, pleased and proud of what the university’s students and staff members have accomplished. Thank you all for this past year. I wish you a very lovely summer.

Peter Högberg, Vice-Chancellor

20 juni 2016 4
Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Gränslöst Ofta är forskare inriktade mot en viss typ av landskap men kanske borde de vara lite mer som vildsvin och röra sig mellan skogen och jordbrukslandskapet. Samma ekologiska teorier gäller överallt! Projektet Unifying Ecology på institutionen för ekologi är ett försök att öka kontakten mellan forskare inom olika ämnen. Det har lett till nya samarbeten och spännande forskning. Två postdoktorer har också knutits till projektet. De studerar just nu hur vildsvin påverkar jorden – och i förlängningen olika ekologiska samspel.
14 mars 2018

Twitter

Sista dagen för anmälan till sommarkurser, första dagen för anmälan till höstens program. I bägge fallen: anmäl dig… https://t.co/QPvXI8kgP9 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Sex nya professorer installeras vid SLU i år. Fredag 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i… https://t.co/eXVLyoYRmv @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
New #paleoecology discovery: Ancient insect outbreaks can be traced in lake sediments https://t.co/AB8rNtfjrJ See… https://t.co/xHKqDRpMYE @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Sjöbottnarnas sediment speglar hur miljön har förändrats genom årtusendena, och nu har det visat sig att det även g… https://t.co/doDG5AxnWE @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Trädknopparnas vintervila förklaras i detalj i tidskriften Science https://t.co/HWFi4GLEEK https://t.co/YacO6NkUoq @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
SLU fyra i världsrankning https://t.co/qHv3yrqv2R @_SLU via Twitter 11 dagar sedan