Spadarna i jorden på SM i nedbrytning
Tävlingsledningen Markus Hoffman och Christina Lundström var med när Per-Erik Larsson tillsammans med kolleger och elever grävde upp resterna av sina tvättlappar på Naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara. Foto: Anna-Karin Johnson

Spadarna i jorden på SM i nedbrytning

Text: Anna-Karin Johnson Publicerad: 4 december 2020
Under sommaren pågick en riktig underground movement över hela landet, initierad av SLU RådNu och LRF. Det började i juni då drygt 400 personer satte spadarna i jorden och grävde ner två tvättlappar vardera på sina marker. Det handlade om det första svenska mästerskapet i nedbrytning, en tävling som just fått sin vinnare.

I en tid då jordhälsa har blivit ett allt mer använt begrepp och friska och oersättliga odlingsjordar förstörs, bebyggs eller asfalteras istället för att användas till matproduktion i världen vill SLU RådNu och LRF sätta fokus på hur våra jordar mår och bjöd in odlare i hela landet till SM i nedbrytning. Tävlingsledare blev vatten- och näringsexpert Markus Hoffmann från LRF och Christina Lundström, forskare vid SLU RådNu.

Svårt att hitta resultatet

De som anmälde sig fick två ekologiska tvättlappar skickade till sig, som skulle grävas ner på två olika platser i sin åkermark eller trädgård. Nedgrävningen skedde under första veckan i juni och de grävdes sedan upp i slutet av augusti, då de tävlande äntligen kunde se vad maskar och mikroorganismer hade lyckats göra med tvättlapparna. Resultaten var ganska skiftande, men oväntat många kunde knappt hitta rester av sina tvättlappar, utom möjligen kanttråden och lappen med tvättråd. Ett glädjande resultat eftersom ju friskare jorden är desto mindre rester av tvättlappen kunde förväntas.

Turligt nog var det inte vems tvättlapp som brutits ned mest som var enda villkoret för att kunna vinna, utan tävlingsledningen hade också bett om en god dokumentation och resonemang kring resultatet. En jury bestående av tävlingsledningen samt Bo Stenberg, forsknings- och verksamhetsledare vid Precisionsodling och pedometri, SLU och Philip Hedeng, Heagårds egendom valde ut tolv deltagare. Bland dessa röstades sedan vinnaren fram av tävlingens deltagare.

Fukten avgörande

Bo Stenberg. Foto: Anna-Karin Johnson

– Jag är ganska övertygad om att huvudorsaken till att lapparna bryts ner olika snabbt varierar från tävlande till tävlande. Men i år, så har en vanlig orsak säkert varit tillgång på fukt.

Även tillgång på näring, hur luckert/omblandat det är och eventuellt pH-värde kan säkert ha spelat in i vissa fall. Vissa tävlande har verkligen ansträngt sig att hitta dels en riktigt usel plats, dels en tipp topp plats, men ändå har lapparna brutits ner nästan helt, säger Bo Stenberg.

Vinnare

Vinnare blev Simone Grind från odlingskooperativet Under Tallarna i Järna.

Simone Grind. Foto: privat

– Är det sant? Vad kul! säger en glad Simone Grind när Christina Lundström på SLU RådNu ringer och gratulerar till vinsten.

Hon grävde ner en tvättlapp på en nyanlagd grönsaksodling och den andra alldeles intill på betesmark, som stått obetad i sex år. Av den första fanns bara kanterna kvar, men den andra var i stort sett intakt.

– Det är fantastiskt att det går att restaurera jord så fort – att vi kan förvandla jord från utarmad till ett aktivt mikroliv – en stor potential för vår framtida matproduktion. Det är jättekul att marken uppmärksammas så här, en välmående jord är ju grundläggande för vår matproduktion!

– Det märks verkligen att intresset för odlingsjordens hälsa ökat. Det bådar gott för framtiden och vi är glada om SM i nedbrytning fått både små- och storskaliga odlare mer intresserade av sin jord, säger Markus Hoffmann från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och får medhåll av den andra delen av tävlingsledningen, Christina Lundström från SLU RådNu:

– Jordhälsa är en stor, viktig och aktuell fråga som vi jobbar vidare med. Vi hoppas kunna ha SM i nedbrytning även nästa år eftersom intresset är så stort och vi tror att det bara kommer att öka!

 

4 december 2020 2
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan