Spara och återanvänd digital forskningsdata på ett kvalitetssäkrat sätt

Text: Renata Arovelius Publicerad: 27 oktober 2020
Hantering, lagring, arkivering och bevarande av forskningsdata på ett sätt som garanterar tillförlitlighet, tillgång till och kvalitet över tid har alltid varit problematiskt. Nu finns en lösning som möjliggör långsiktighet och hållbarhet i datahanteringen.

Forskningsprojektet ”Barnkartor i GIS” från 2002-2006, ligger till grund för ett enkätverktyg som syftar till att göra elevers och lärares kunskap om den egna utemiljön tillgänglig. Projektets mål var att möjliggöra planering och förvaltning av barns utemiljö utifrån ett användarperspektiv.

Projektet har fortskridit i olika skepnader också efter 2006. Det utvecklade enkätverktyget bygger på en digital kartenkät som besvarats av skolelever och lärare. Metoden används fortfarande av kommunala myndigheter med ansvar för utformning av utemiljöer för barn och i olika projekt i landskapsplanering.

Till nytta för fler

Efter det att metoden började användas i praktisk verksamhet har projektet och dess syfte utvidgats. Uppgifter från enkätsvaren samlas in i en databas för att användas i forskningen om barns utemiljö. I år, 2020, innehåller databasen uppgifter med svar från mer än 1000 elever från sex olika kommuner.

De data som skapas och samlas in i forskningsprojekt är idag i de flesta fall digitala. Om vi inte från början styr hanteringen av det digitala materialet, finns det inga garantier att det förblir tillgängligt och kan förstås senare i tiden. Olika metadata, dvs. data om data, rätt styrning med bevarande perspektiv och rätt format från början samt lämpligt system för bevarande är de grundläggande förutsättningarna för en fungerande hantering.

E-arkiv vid SLU

Nu har SLU på plats en väl fungerande e-arkivlösning, DSpaceArchivematica, som möjliggör en kvalitetssäkrat bevarande och tillgång till digitalt material över tid. Och det första projekt som arkiverats i DSpaceArchivematica är just ”Barnkartor i GIS”.

Fakta

Samarbete mellan ledningskansliet, Air och sol

Projektledare Kerstin Nordin, ansvarig för projektet ”Barnkartor i GIS” och arkivansvarig på institutionen för stad och land (sol), Marlén Tälleklint har i ett tidigt skede kontaktat enheten för arkiv, informationshantering och registratur (Air) på ledningskansliet med frågan om hjälp för att kunna arkivera och bevara forskningsmaterial från projektet ”Barnkartor i GIS”.

Air:s e-arkivlösning: DSpace/Archivematica och ”Barnkartor i GIS.

 

27 oktober 2020 2
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan