Spirande samarbete mellan Wageningen och SLU
Foto: O. Leken.

Spirande samarbete mellan Wageningen och SLU

Text: Katja Fedrowitz Publicerad: 16 september 2019
I juni 2019 möttes nästan 100 erfarna forskare, postdoktorer och doktorander från SLU och Wageningen University & Research (WUR) under en gemensamt organiserad tredagars växtförädling- och biotekniksymposium i Wageningen i Nederländerna. Det var SLU Plattform växtförädling som organiserade symposiet.

Under fyra sammanträden fick deltagarna möjlighet att presentera sin forskning för varandra, lyssna på inspirerande talare samt diskutera och lära känna varandra under gruppmoment. Det är väldigt sannolikt att detta kommer leda till givande samarbete i framtiden. Många deltagare var intresserade av samma egenskaper, grödor och tekniker, och många har redan funderat på gemensamma ansökningar till EU-projekt. Dessutom var många intresserade av att arbeta gemensamt med doktorandutbildning.

Det framkom också att det var viktigt att stödja och förenkla doktorandutbyte mellan universiteten (det vill säga postdoktorsanställningar) samt hitta platser på växtförädlingsföretag. Koordinatorn på en av WUR:s forskningsskolor visade intresse för att ansöka om en ELLS-finansierad doktorandkurs med bland annat WUR och SLU som partners.

Ökad medvetenhet

Utflykten där man besökte flera anläggningar och pågående forskningsverksamheter på WUR var inspirerande och ledde till vetskap om vem man kan kontakta för stöd och information.

Sist men inte minst ökade mötet medvetenheten om vilka kunskaper de olika universiteten har, vilket kan leda till tal- och workshopinbjudningar. Ett konkret exempel är Therese Bengtsson från SLU i Alnarp som blev inbjuden att medverka på det kommande internationella mötet om insektresistens som hålls i Wageningen två gånger per år.

Katja Fedrowitz
Koordinator vid Plattform växtförädling

Summary in English

Inspiring collaboration between Wageningen and SLU

In June 2019, nearly 100 senior researchers, post-docs and PhD-students from SLU Platform Plant Breeding and Wageningen University & Research (WUR) met during a jointly organized 3-day Plant Breeding & Biotechnology symposium in Wageningen, The Netherlands.

During four sessions, participants had the opportunity to present their research to each other, listen to inspirational speakers and to discuss and get-to-know each other during group work. There is a big chance that this will lead to several fruitful collaborations in the future. Many common research interests in specific traits, crops and techniques were identified, and joint applications to EU calls have already been considered.

Also increased collaborations on PhD education was found to be of common interest. To support and simplify post-graduate movement between the universities (i.e. postdoc positions) or to find positions at plant breeding companies was defined as an important task.  

Last but not least, the meeting also increased the awareness of the competences available at the two universities, which can lead to invitations as speakers to meetings and workshops. One concrete example is Therese Bengtsson at SLU Alnarp, who got an invitation to join an upcoming biannual international meeting on resistance in insects held in Wageningen.

Katja Fedrowitz
Coordinator at the Department of Ecology

16 september 2019 1
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan