Spirande samarbete mellan Wageningen och SLU
Foto: O. Leken.

Spirande samarbete mellan Wageningen och SLU

Text: Katja Fedrowitz Publicerad: 16 september 2019
I juni 2019 möttes nästan 100 erfarna forskare, postdoktorer och doktorander från SLU och Wageningen University & Research (WUR) under en gemensamt organiserad tredagars växtförädling- och biotekniksymposium i Wageningen i Nederländerna. Det var SLU Plattform växtförädling som organiserade symposiet.

Under fyra sammanträden fick deltagarna möjlighet att presentera sin forskning för varandra, lyssna på inspirerande talare samt diskutera och lära känna varandra under gruppmoment. Det är väldigt sannolikt att detta kommer leda till givande samarbete i framtiden. Många deltagare var intresserade av samma egenskaper, grödor och tekniker, och många har redan funderat på gemensamma ansökningar till EU-projekt. Dessutom var många intresserade av att arbeta gemensamt med doktorandutbildning.

Det framkom också att det var viktigt att stödja och förenkla doktorandutbyte mellan universiteten (det vill säga postdoktorsanställningar) samt hitta platser på växtförädlingsföretag. Koordinatorn på en av WUR:s forskningsskolor visade intresse för att ansöka om en ELLS-finansierad doktorandkurs med bland annat WUR och SLU som partners.

Ökad medvetenhet

Utflykten där man besökte flera anläggningar och pågående forskningsverksamheter på WUR var inspirerande och ledde till vetskap om vem man kan kontakta för stöd och information.

Sist men inte minst ökade mötet medvetenheten om vilka kunskaper de olika universiteten har, vilket kan leda till tal- och workshopinbjudningar. Ett konkret exempel är Therese Bengtsson från SLU i Alnarp som blev inbjuden att medverka på det kommande internationella mötet om insektresistens som hålls i Wageningen två gånger per år.

Katja Fedrowitz
Koordinator vid Plattform växtförädling

Summary in English

Inspiring collaboration between Wageningen and SLU

In June 2019, nearly 100 senior researchers, post-docs and PhD-students from SLU Platform Plant Breeding and Wageningen University & Research (WUR) met during a jointly organized 3-day Plant Breeding & Biotechnology symposium in Wageningen, The Netherlands.

During four sessions, participants had the opportunity to present their research to each other, listen to inspirational speakers and to discuss and get-to-know each other during group work. There is a big chance that this will lead to several fruitful collaborations in the future. Many common research interests in specific traits, crops and techniques were identified, and joint applications to EU calls have already been considered.

Also increased collaborations on PhD education was found to be of common interest. To support and simplify post-graduate movement between the universities (i.e. postdoc positions) or to find positions at plant breeding companies was defined as an important task.  

Last but not least, the meeting also increased the awareness of the competences available at the two universities, which can lead to invitations as speakers to meetings and workshops. One concrete example is Therese Bengtsson at SLU Alnarp, who got an invitation to join an upcoming biannual international meeting on resistance in insects held in Wageningen.

Katja Fedrowitz
Coordinator at the Department of Ecology

16 september 2019 1
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan