Stabilt i studentantal

Stabilt i studentantal

Text: Anette Neldestam Publicerad: 25 oktober 2015
I år kunde vi återigen se en av SLU:s styrkor; ett ytterst stabilt antal antagna studenter oavsett storleken på årskullarna och antalet möjliga sökande.

När antagningen sammanställde registreringsstatistiken för våra program på grund- och avancerad nivå efter urval 2 var den totala skillnaden på grundnivå i antal registrerade försumbar jämfört med förra året.

Två informationskampanjer genomfördes under våren: #pluggahållbart och #allt börjar med ett frö, det första som handlade om att sprida kunskap om agronom mark/växt och agronom livsmedel samt biologi-bioteknik och biologi-miljövetenskap, det andra om hortonom.

webbsnurra-pluggahallbart620x260

Efter urval 2 kan vi konstatera uppsvingar för agronom livsmedel, biologi-miljövetenskap och hortonom. Vid enkätförfrågan har många av studenterna vid dessa program noterat kampanjerna men anger ändå www.slu.se som deras viktigaste informationskälla vid ansökan. En slutsats är att vi genom satsningar på sociala medier har lyckats väcka nyfikenhet och drivit på trafiken till vår webb.

Även studiebesök och Öppet hus-aktiviteter samt programkatalogen är viktiga informationskällor.

hortonomkampanj 620px

Kampanjerna fortsätter med att sprida kunskap om programmen enligt ovan.

Jägmästarprogrammet gick oväntat ned från kring 80 registrerade de senaste åren till 60, medan skogsmästare ligger mer stabilt. Redan under läsåret 16/17 kommer det dock att erbjudas 10 platser på ett naturvetenskapligt/tekniskt basår med platsgaranti till jägmästarprogrammet. Detta efter beslut av rektor att skjuta till tillfälliga medel för dessa platser då många studenter som är antagna är så kallade karriärbytare och då är det bra att erbjuda möjlighet att läsa in behörighet och veta att de det finns en plats på jägmästarprogrammet.

För skogsmästarprogrammet jobbar man nu för att erbjuda skogligt basår på fler orter. Fram till och med i våras fanns det på två orter men nu endast vid Jällaskolan. Förhoppningen är ett ökat samarbete med naturbruksgymnasierna på flera ställen.

Hippologinriktningen ridhäst visade en liten minskning medan de övriga inriktningarna ligger stabilt.

På avancerad nivå är sifforna lite mer svårtolkade, men den totala skillnaden är liten. Ett program på engelska har tillkommit samtidigt som två program på svenska har plockats bort. Resultatet blev då en ökning på de engelska programmen och en minskning på programmet som ges på svenska.

Fakta

Källor. Registreringsstatistik för GU-program vid SLU, Daniel Westergren, studentrekrytering/ kommunikationsavdelningen, Maria Sterner, studievägledare, Li Gessbo, fakultetskommunikatör samt undertecknad.
25 oktober 2015 1
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan