Stabilt i studentantal

Stabilt i studentantal

Text: Anette Neldestam Publicerad: 25 oktober 2015
I år kunde vi återigen se en av SLU:s styrkor; ett ytterst stabilt antal antagna studenter oavsett storleken på årskullarna och antalet möjliga sökande.

När antagningen sammanställde registreringsstatistiken för våra program på grund- och avancerad nivå efter urval 2 var den totala skillnaden på grundnivå i antal registrerade försumbar jämfört med förra året.

Två informationskampanjer genomfördes under våren: #pluggahållbart och #allt börjar med ett frö, det första som handlade om att sprida kunskap om agronom mark/växt och agronom livsmedel samt biologi-bioteknik och biologi-miljövetenskap, det andra om hortonom.

webbsnurra-pluggahallbart620x260

Efter urval 2 kan vi konstatera uppsvingar för agronom livsmedel, biologi-miljövetenskap och hortonom. Vid enkätförfrågan har många av studenterna vid dessa program noterat kampanjerna men anger ändå www.slu.se som deras viktigaste informationskälla vid ansökan. En slutsats är att vi genom satsningar på sociala medier har lyckats väcka nyfikenhet och drivit på trafiken till vår webb.

Även studiebesök och Öppet hus-aktiviteter samt programkatalogen är viktiga informationskällor.

hortonomkampanj 620px

Kampanjerna fortsätter med att sprida kunskap om programmen enligt ovan.

Jägmästarprogrammet gick oväntat ned från kring 80 registrerade de senaste åren till 60, medan skogsmästare ligger mer stabilt. Redan under läsåret 16/17 kommer det dock att erbjudas 10 platser på ett naturvetenskapligt/tekniskt basår med platsgaranti till jägmästarprogrammet. Detta efter beslut av rektor att skjuta till tillfälliga medel för dessa platser då många studenter som är antagna är så kallade karriärbytare och då är det bra att erbjuda möjlighet att läsa in behörighet och veta att de det finns en plats på jägmästarprogrammet.

För skogsmästarprogrammet jobbar man nu för att erbjuda skogligt basår på fler orter. Fram till och med i våras fanns det på två orter men nu endast vid Jällaskolan. Förhoppningen är ett ökat samarbete med naturbruksgymnasierna på flera ställen.

Hippologinriktningen ridhäst visade en liten minskning medan de övriga inriktningarna ligger stabilt.

På avancerad nivå är sifforna lite mer svårtolkade, men den totala skillnaden är liten. Ett program på engelska har tillkommit samtidigt som två program på svenska har plockats bort. Resultatet blev då en ökning på de engelska programmen och en minskning på programmet som ges på svenska.

Fakta

Källor. Registreringsstatistik för GU-program vid SLU, Daniel Westergren, studentrekrytering/ kommunikationsavdelningen, Maria Sterner, studievägledare, Li Gessbo, fakultetskommunikatör samt undertecknad.
25 oktober 2015 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 11 dagar sedan