Stöd till elektronmikroskop stärker forskningen på VH-fakulteten

Text: Mårten Granert Publicerad: 18 mars 2016
I samband med flytten till VHC (Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum) i Uppsala sommaren 2014 flyttades även det transmissionselektronmikroskop som VH-fakulteten äger. Det är ett modernt instrument som kan visa detaljer på ett helt annat sätt än ett vanligt ljusmikroskop.

Sedan flytten har mikroskopet inte använts. Nu har institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap ansökt om och blivit beviljade medel för att starta och driva mikroskopet i ett år

VH-fakulteten skjuter till 530 000 kronor första året med.  De pengarna ska täcka igångsättning, service och drift av mikroskopet i ett år.

Fredrik Söder sten är vetenskapligt ansvarig för transmissionselektronmikroskopet .  Foto: Mårten Granert, SLU

Fredrik Södersten är vetenskapligt ansvarig för transmissionselektronmikroskopet. Foto: Mårten Granert, SLU

– Vi har precis startat upp det och det tog tre dagar innan vi fick en bild, säger Fredrik Södersten som är vetenskaplig ledare för arbetet med mikroskopet.

Först måste både instrumentet och personalen trimmas in. Mikroskopet har genomgått en grundlig service och delar har bytts ut. Fredrik som ansvarig måste också sättas sig in i detalj hur det fungerar och utrustningen för snittning håller på att monteras upp på institutionen. Snittning och preparering till elektronmikroskopi kräver både handlag och precision.  Det förstår man bättre om man betänker att proven är så tunna att man teoretiskt kan göra cirka 20 000 snitt på en enda millimeter. På institutionen finns som tur är Beate Hillman som besitter denna kompetens.

– Vi måste först bli varma i kläderna. Vi ska börja i det lilla och få allt att fungera. Vårt mål är att mikroskopet ska kunna bära sina egna kostnader. Intresset och efterfrågan för denna typ av mikroskop är stort och vi är övertygade om att det finns andra institutioner inom VH i första hand och sedan andra fakulteter på SLU som kan vara intresserade. Företag och organisationer utanför SLU är definitivt en stor och potentiell målgrupp i ett längre perspektiv. Traditionellt har vi varit lite dåliga på att marknadsföra den forskningsinfrastruktur vi förfogar över så detta blir något av en jungfrufärd, säger Fredrik.

Forskning om hundhjärtan

Fredrik är patolog och har under lång tid varit med i ett projekt som forskar om hundars hjärtan. Med elektronmikroskopi ges möjlighet att analysera mycket fina strukturer, dels i hjärtcellerna men också förändringar i det extracellulära matrixet (stödjevävnaden) som håller ihop hjärtat. Dessa strukturer går inte att urskilja eller bedöma med ljusmikroskopi. Upplösningen i ett transmissionselektronmikroskop (TEM) är avsevärt bättre än i ett ljusmikroskop vilket möjliggör en markant högre förstoring (>100 000). (Se tabellen nedan.) Projektet har samlat sjuka hundhjärtan i tio år så de förfogar över ett enormt material.

– Mikroskopet kan säkerligen  bidra i flera delar av den forskning som bedrivs på fakulteten. Det kan bli ytterligare en resurs i forskningen inom till exempel cellbiologi, patologi och klinisk diagnostik och kanske viktigast av allt en resurs i huset. Det är en spännande tid vi går till mötes.

Upplösning

Ljusmikroskop Transmissionselektronmikroskop
0,2 mikrometer
0,2 × 10-6 meter
0,1 nanometer
0,1 × 10-9 meter

 

18 mars 2016 2 1
  1. Kommentar från Eva 23 mars 2016:

    Äntligen!

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Vi är i Göteborg! Mässan #kunskapochframtid har varit öppen en timme nu. Bemanningen är vass,… https://t.co/Ipu3sXhF6X @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer https://t.co/wiZOLRaEia @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: DN-artikel om dagens glada miljönyhet: Kvicksilver försvinner snabbare än väntat - DN.SE https://t.co/dogKnqKOIl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Problemet med kvicksilver i insjöfisk kan vara över inom några årtionden. Det... https://t.co/nE840prOuJ https://t.co/ZSuWMj0A6u @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gilla naturen: Tio skolklasser i final https://t.co/jl50j2nqNl @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Crickets likely nutritious for people as well https://t.co/pefY8Isxnd @_SLU via Twitter 2 dagar sedan